DAI HOC KHOI A 2011

     

Vậy nghiệm của phương trình là: x=π2+kπ,x=π4+k2π,k∈ℤ.

Bạn đang xem: Dai hoc khoi a 2011


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Giải phương trình sau: 5sinx – 2 = 3(1 – sinx)tan2x


A.x = π6 + k2π,k∈ℤ


B.x = 5π6 + kπ,k∈ℤ


C.x = -5π6 + kπ,k∈ℤ


D. Đáp án khác.


Câu 2:


Một bọn họ nghiệm của phương trình: 3sinx+cosx=1cosx là


A.x = k2π


B.x = π3+ k2π


C.x = π3+ kπ


D.x = π6 + kπ


Câu 3:


Giải phương trình sau:4sin22x+6sin2x-3cos2x-9cosx=0


A.x = -π3+ kπ


B.x = π3 + kπ


C.x = -π12 + kπ,-5π12kπ


D. Cả A và B đúng


Câu 4:


Giải phương trình sau:3cos2x+sin2x+2sin2x-π6=22


A.

Xem thêm: Trả Lời: Tại Sao Phải Làm Chín Thực Phẩm ? Tại Sao Phải Làm Chín Thực Phẩm

x = ±5π24+ k2π


B.x = 5π24+ k2π


C.x = 5π24+ kπ


D.x = π6 + kπ


Câu 5:


Giải các phương trình sau: sin(π2+ 2x) +3sin(π - 2x) = 2


A.x=±π6+k2π,k∈ℤ


B.x=±5π6+k2π,k∈ℤ


C.x=π4+k2π,k∈ℤ


D.x=π6+kπ,k∈ℤ


Câu 6:


Tìm x ∈ (0; π) vừa lòng phương trình 4sin2x2-3cos2x=1+2cos2x-3π4 (1)


A.

*


B.

*


C.

*


D.Tất cả sai


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại dichvuhaotam.com


*

link
tin tức dichvuhaotam.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


dichvuhaotam.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


dichvuhaotam.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Một Khu Đất Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Bằng 36M, Just A Moment


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


dichvuhaotam.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
dichvuhaotam.com