UNIT 1 LỚP 7 A CLOSER LOOK 2

     

Phần a closer look 2 cung cấp cho chính mình học ngữ pháp về các cấu trúc câu hỏi. Bài viết cung cấp cấp lưu ý giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

Grammar

1.Complete the sentences

Hoàn thành các câu sau. Thực hiện thì hiện tại đơn cùng tương lai solo cho rượu cồn từ.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 7 a closer look 2

1. Ngocloves cartoons, but she says she will not/won’t continue this hobby in the future. Ngọc ưa thích phim hoạt hình, nhưng mà cô ấy nói cô ấy đang không thường xuyên sở mê say đó trong tương lai.2.They usually takea lot of beautiful photos. Họ thường chụp các hình đẹp. 3. What does your brother do in his miễn phí time? Em trai bạn làm cái gi lúc khoan thai rỗi. 4.I think 10 years from now more people will enjoy gardening Tôi cho rằng 10 năm tới tín đồ ta vẫn thích làm cho vườn. 5. Vị you vì morning exercise every day? chúng ta có bạn hữu dục buổi sáng hàng ngày không? 6. Will you still play badminton next year? Năm tới bạn vẫn chơi mong lông chứ?

2.Read the table & complete his report using the present simple

Bảng dưới cho thấy rằng tác dụng cuộc điều tra của Nick về sở thích của người tiêu dùng học. Đọc bảng và ngừng bảng báo cáo sử dụng thì lúc này đơn.

Name

Activity

Boys

Girls

Nam

Son

Binh

Ly

Hue

Watching TV

every day

every day

every day

every day

every day

Swimming

X 3 per week

x 3 per week

Playing badminton

every day

every day

X 4 per week

every day

(1) likes (2) watch (3) don’t love (4) go (5) enjoy (6) play (7) plays (8) doesn’t like (9) plays

Em vẫn hỏi bạn làm việc về sở trường của họ cùng em tất cả vài kết quả thú vị. Mọi fan thích xem tv và họ xem nó mỗi ngày. Ba bạn Nam, Sơn, Bình không thích tập bơi lội, nhưng lại hai bạn nữ là Ly cùng Huệ lại đi bơi 3 lần 1 tuần. Phần đông họ đa số thích chơi mong lông. Nam, Sơn, cùng Huệ chơi mong lông mỗi ngày, cùng Ly nghịch thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ có Bình là ko thích cầu lông, chúng ta ấy không bao giờ chơi.

3.Think of some activities & make a table lượt thích the table

Làm theo nhóm. Nghĩ về về vài hoạt động (như là nghe nhạc, chơi bóng rổ, sở hữu sắm) và có tác dụng thành một bảng như bảng vào phần 2.

Xem thêm: Tài Liệu Các Món Nướng Ngon Từ Nguyên Liệu Đơn Giản, Hướng Dẫn 10 Món Nướng Ngon Tại Nhà Cực Kỳ Dễ Làm

a. Work in groups. Think of some activities (such as listening to music, playing basketball, of going shopping) và make a table lượt thích the table in 2 . One student in the group asks the other group members about the frequency they vị these activities while another student in the group records the answers.

Làm theo nhóm. Suy nghĩ về vài hoạt động (như là nghe nhạc, nghịch bóng rổ, download sắm) và làm thành một bảng như bảng vào phần 2. Một học sinh trong đội hỏi những thành viên trong nhóm về nấc độ thường xuyên xuyên mà người ta thực hiện nay những vận động này vào khi học sinh khác vào nhóm khắc ghi câu trả lời.

Hỏi 5 học tập sinh: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: vì chưng you listen khổng lồ music every day?

Do you play basketball every day?

Do you go shopping every day?

Boys (Bạn trai)

Girls (Bạn gái)

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

-Listerning lớn music (nghe nhạc)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

everyday (mỗi ngày)

playing basketball (Chơi trơn rổ)

3 per week

(3 lần 1 tuần)

4 per week (4 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

Going shopping (Đi thiết lập sắm)

1 per week (1 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

1 per week (1 lần 1 tuần)

b. Now, as a group, write a short report about what you have found out. Use Nick’s report in 2 as an example.

Xem thêm: Cách Gửi Lời Mời Kết Hôn Trên Facebook, Cách Chấp Nhận Hẹn Hò Trên Fb

Bây giờ, viết một report ngắn về các điều các bạn tìm ra. Sử dụng report của Nick trong phần 2 để làm ví dụ.

We asked some classmates about their hobbies & I got some interesting results. Everybody likes listening to lớn music & they listen it every day. The two boys, Kha và Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Báo cáo của chúng tôi