Disadvantage of nuclear family

     
*Bạn đang xem: Disadvantage of nuclear family

*
Toán học
*
đồ Lý


Xem thêm: Các Muối Tan Và Không Tan - Bảng Tính Tan Hóa Học Chi Tiết Nhất

*
hóa học


Xem thêm: Tại Sao Trong Cấu Trúc Dân Số Tỉ Lệ Nam Nữ Xấp Xỉ 1 1 Sgk Sinh Học 9

*
Văn học

Nowadays, the nuclear family consisting of the husband wife và their unmarried children has become more popular. According the latest survey, the young has a tendency to lớn live in the nuclear family because of several advantages. The first advantages is that it plays an essential role in the development of personality of individuals. Children will have more chances lớn be more close to the parents and have more free discussion about their problems. Moreover, in nuclear families the condition of woman is better than joint families. She gets time lớn plan and manage her house without interference of elders. Another advantages is people have more freedom and privacy. They are freer to express their expectations of each other. However, sometimes you may face with problems related work-life balances such as the child falling sick, working to meet a deadline, or school/daycare declaring a holiday when it is a working day for the parents. Khổng lồ sum up, I prefer living in the nuclear family.

Bài dịch

Ngày nay, mái ấm gia đình hạt nhân bao gồm vợ và con của mình đã trở nên phổ cập hơn. Theo khảo sát mới nhất, giới trẻ có xu thế sống trong gia đình hạt nhân vì một vài ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên là nó đóng vai trò một vai trò thiết yếu trong sự trở nên tân tiến nhân giải pháp của cá nhân. Trẻ con em sẽ sở hữu được nhiều thời cơ gần gũi với cha mẹ hơn và có khá nhiều cuộc nói chuyện thoải mái và dễ chịu hơn về những vấn đề của chúng. Rộng nữa, vào các gia đình hạt nhân, đk của người phụ nữ tốt rộng khi làm việc các gia đình nhiều gắng hệ. Người thiếu phụ có thời gian đặt lên kế hoạch và quản lý ngôi nhà của bản thân mà không đề xuất sự can thiệp của những người bự tuổi. Một lợi thế khác là những người có khá nhiều tự do và riêng bốn hơn. Chúng ta được tự do thoải mái hơn để bày tỏ những hy vọng đợi, cầu muốn của họ về nhau. Tuy nhiên, song khi bạn cũng có thể phải đương đầu với các vấn đề tương quan đến cân bằng cuộc sống và quá trình như con cái bị ốm, làm việc không đúng lúc hạn, hoặc trường học / đơn vị trẻ tuyên bố nghỉ mà lúc đó là ngày thao tác làm việc của phụ thân mẹ. Tóm lại, tôi ham mê sống trong mái ấm gia đình hạt nhân hơn.