Bài 21 trang 19 sgk toán 9 tập 2

     

a) (left{eginmatrix xsqrt2 - 3y = 1 & & \ 2x + ysqrt2=-2 & & endmatrix ight.);

b) (left{eginmatrix 5xsqrt3+ y = 2sqrt2& & \ xsqrt6 - y sqrt2 = 2& & endmatrix ight.) 
Bạn đang xem: Bài 21 trang 19 sgk toán 9 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Hệ a) ta nhân phương trình đầu tiên với (-sqrt 2), rồi cộng từng vế hai phương trình.

Hệ b) ta nhân phương trình thứ nhất với (sqrt 2), rồi cộng từng vế nhị phương trình.
Xem thêm: Rau Ngót Có Tác Dụng Gì Cho Da, 1️⃣ Đắp Mặt Nạ Rau Ngót Sạch Mụn, Sạm Da

Lời giải đưa ra tiết

a) Nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với (-sqrt 2), rồi cùng từng vế hai phương trình, ta được:

(left{eginmatrix xsqrt2 - 3y = 1 và & \ 2x + ysqrt2=-2 & & endmatrix ight.) 

(Leftrightarrow left{eginmatrix -2x + 3sqrt2.y = -sqrt2& và \ 2x + sqrt2y = -2 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix -2x + 3sqrt2.y+2x+ sqrt2.y = -sqrt2-2& và \ 2x + sqrt2y = -2 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 4sqrt2.y = -sqrt2 - 2& và \ 2x + ysqrt2 = -2& và endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-sqrt2 - 24sqrt 2& và \ 2x + ysqrt2 = -2 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24& & \ 2x = -ysqrt2 -2 & và endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24& & \ 2x =- dfrac-1-sqrt24.sqrt2 -2 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24& và \ 2x =dfracsqrt 2 -64& & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix x = -dfrac34 + dfracsqrt28& & \ y = -dfrac14 - dfracsqrt24& và endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình đã cho tất cả nghiệm duy nhất là: (left( -dfrac34 + dfracsqrt28; -dfrac14 - dfracsqrt24 ight))

b) Nhân nhị vế của phương trình trước tiên với (sqrt2), rồi cùng từng vế nhì phương trình.

Ta tất cả (left{eginmatrix 5xsqrt3+ y = 2sqrt2& và \ xsqrt6 - y sqrt2 = 2& & endmatrix ight.)

Suy ra

(left{eginmatrix 5sqrt 6 x + y sqrt 2 = 4 và & \ x sqrt 6 - y sqrt 2=2 và & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 6 sqrt 6 x=6 và & \ x sqrt 6 -y sqrt 2 =2 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 & &\ y sqrt 2 = x sqrt 6 -2& và endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 và &\ y sqrt 2 = dfracsqrt 66. sqrt 6 -2& & endmatrix ight.)

( Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 và &\ y =- dfracsqrt 22& và endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình vẫn cho bao gồm nghiệm tuyệt nhất là ( left(dfracsqrt 66; -dfracsqrt 22 ight))
Xem thêm: Lỗi Voice Control Khi Cắm Tai Nghe Bluetooth, 3 Cách Sửa Lỗi Voice Control Khi Cắm Tai Nghe

Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + dichvuhaotam.com"Ví dụ: "Bài 21 trang 19 SGK Toán 9 tập 2 dichvuhaotam.com"