BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ BÙNG NỔ DÂN SỐ

     

Bài viết hướng dẫn biện pháp học và bí quyết giải bài bác tập của phần speaking về nhà đề số lượng dân sinh thế giới, một nhà điểm rất đáng để quan chổ chính giữa trong công tác tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ và tham khảo nhắc nhở giải bài tập dưới đây.


*

I. Tự vựng

death rate (n)tỉlệtửvonggeneration (n)<,dʒenə"rei∫n>thếhệoverpopulated (a)<,ouvə"pɔpjuleitid>quá đông dân

II. Cấu tạo cần lưu giữ ý:

Encourage sb to bởi vì st: khuyến khích ai đó làm cho gì

III. Trả lời giải bài xích tập

Task 1.Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance & explain why. (Dưới đấy là một số trong số những nguyên nhân nở rộ dân số. Đặt bọn chúng theo thiết bị tự tầm đặc trưng và lý giải tại sao.)

Fewer children die at birth. (Ít trẻ em chết ra khi sinh)People are not aware of the problem of overpopulation. (Mọi người không ý thức được vấn đề của nở rộ dân số)People are not properly educated.(mọi bạn không được giáo dục đào tạo một biện pháp đúng đắn)People believe that having many children means happiness. (Mọi fan tin rằng có tương đối nhiều con là có phúc)Religion doesn"t encourage people lớn have fewer children. (Tín ngưỡng không khuyến khích mọi người dân có ít con)Many people believe that having a large family is a khung of insurance.(Nhiều tín đồ tin rằng có một gia đình đông đúc là một bề ngoài để bảo hộ gia đình)

Sắp xếp:

1. Fewer children die at birth.2. Many people believe that having a large family is a form of insurance.3. Religion doesn"t encourage people to have fewer children.4. People believe that having many children means happiness.5. People are not aware of the problem of overpopulation.6. People are not properly educated.

Bạn đang xem: Bài luận tiếng anh về bùng nổ dân số

Task 2.List the problems facing poor and overpopulated countries. Then report your results lớn the class. (Liệt kê những vấn đề phải đương đầu với những nước nghèo cùng đông dân. Sau vẫn trình bày hiệu quả của chúng ta trước lớp.)

Gợi ý thảo luận:

A: What problems bởi you think are facing & overpopulated countries?B: I think poverty leads lớn the shortage of food...A: That"s true.B: I think you must count one more important effect of poverty...A: This factor links to the high charses...B: So, these two effects. I guess...A: Sure it is...

Task 3.Work out the solutions to lớn the problems of overpopulation. Report your results to the class.

Xem thêm: How Do You Find The Sum Of Square Numbers? Fraction Calculator

(Đưa ra các phương án cho các vấn đề về bùng phát dân số. Trình bày công dụng trước lớp.)

A. Over population is now one of the most serious problems of countries in the world.B. It’s true what solution can people to vị it?C. We should educate people about the dangers of overpopulation and also teach them khổng lồ use family planning và birth control methods.

Task 4.Talk about the problems of overpopulation và offer solution, using the results of Task 2 and 3. (Thảo luận về các vấn đề về bùng phát dân và cung ứng giải pháp, sử dụng công dụng của Task 2 và 3. )

Nowadays, many countries are facing up to lớn overpopulation-serious problem. Because it leads lớn lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. Và another result of overpopulation is poor living conditions.

Xem thêm: Số Lớn Nhất Khi Di Chuyển Hai Que Diêm Là Bao Nhiêu, Di Chuyển Hai Que Diêm Để Có Số Lớn Nhất

We understand the danger of problem, we should find the way to solve them. We should carry out family pianning programs, birth control methods. Besides we exercise reward & punishment policies.