BÀI TẬP CÂU TƯỜNG THUẬT LỚP 8 CÓ ĐÁP ÁN

     

Reported speech là dạng câu gián tiếp được chuyển sang trường đoản cú câu trực tiếp, nhằm truyền đạt lại ý của một bạn nào đó. Dạng câu trực tiếp con gián tiếp hay xuất hiện xum xê trong các bài tập giờ đồng hồ Anh. Lân cận việc nhắc lại những kiến thức lý thuyết, cửa hàng chúng tôi còn có đến cho chính mình các dạng bài tập câu trực tiếp gián tiếp và đương nhiên lời giải rõ ràng bên phía bên dưới cùng.Bạn vẫn xem: bài tập câu tường thuật lớp 8 tất cả đáp án


*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu con gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Hiện trên đơn)

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại kết thúc tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ chấm dứt tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ dứt tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight
BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển những câu sau trường đoản cú câu trực tiếp quý phái câu loại gián tiếp

1.”I am reading a novel”, phái mạnh said.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 8 có đáp án

➔ phái mạnh said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to bởi this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye lớn my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter to lớn you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Cách Chèn Ảnh Vào Video Đang Chạy, Cách Chèn Ảnh Vào Video Trên Inshot

4. “Where is the best place lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What do you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go to lớn work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted khổng lồ know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted to know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: nên lựa chọn đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ khổng lồ go to japan the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. Khổng lồ stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go to lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to lớn the cinema

B. She had gone lớn the cinema

C. She went lớn the cinema

D. She will go to the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not lớn use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go khổng lồ the theater the next day.Jun said that cố gắng had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not khổng lồ forget to vì that homework.

Xem thêm: Chẳng Ai Chết Nếu Thiếu Vắng Một Người Nhỏ Bé Giữa Cuộc Đời, Đừng Chờ Anh Nữa

Bài tập 2:

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before chuyển từ yesterday buộc phải lùi thì ngơi nghỉ câu con gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day cần lùi thì ở câu con gián tiếp)Chọn A (told sb lớn V)Chọn B (lùi thì làm việc câu gián tiếp)Chọn B (lùi thì làm việc câu con gián tiếp)Chọn B (told sb not to V)

Thực hành về bài tập câu trực tiếp gián tiếp để giúp đỡ các em làm cho quen với dạng bài xích tập này và làm khám nghiệm có kết quả cao hơn. Chúc các em học tốt.