Bài Tập Câu Tường Thuật Lớp 9 Có Đáp Án

     

Câu tường thuật là một trong điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong giờ Anh, mở ra nhiều trong các bài thi với kiểm tra. Vậy làm sao để cố gắng rõ các dạng thắc mắc và bài xích tập hay xuất hiện thêm về Câu tường thuật trong tiếng Anh?

Hôm ni dichvuhaotam.com sẽ cung cấp đến các bạn các dạng thắc mắc và bài xích tập cơ bản, nâng cấp về câu tường thuật hay mở ra trong bài thi để các bạn luyện tập thêm.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án

Bạn đã xem: bài xích tập câu tường thuật lớp 9 tất cả đáp án

Nội dung chính:2. Các dạng câu hỏi và bài tập về câu tường thuật trong giờ đồng hồ Anh3. Bài tập về câu tường thuật, tất cả kèm đáp án

1. Câu tường thuật tiếng anh là gì?

Chúng ta cùng ôn lại một vài kiến thức cơ phiên bản về câu tường thuật trước lúc bước vào những dạng câu hỏi cũng như bài bác tập nhé!


*

*

*

*

*

Bài tập vận dụng

Viết lại đúng các câu sau bằng phương pháp sử dụng cấu tạo câu tường thuật

1. “Please download the information from this file,” the director said to lớn us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to lớn go to the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said lớn Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to lớn my house without prior notice.” May’s colleague said khổng lồ her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you bởi vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite và courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to lớn him: “Please lend me your car to carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said lớn her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t vị anything worse, Jane.” Jane’s brother said lớn her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you lớn school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept to take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What bởi you plan lớn buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to you as soon as possible,” the clerk said to him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people to come lớn my birthday party.” My brother said to lớn me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said khổng lồ her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning khổng lồ study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning lớn go to lớn school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted to lớn know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come khổng lồ the concert to see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said lớn her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come lớn see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said khổng lồ me

The neighbor told me ……………………………

28. “What vày you want to lớn cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

Xem thêm: Soạn Sử 8 Bài 11 : Các Nước Đông Nam Á Cuối Thế Kỉ Xix, Please Wait

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning to go lớn the beach.

4. The clerk told Lisa khổng lồ bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not to lớn come to her house without prior notice.

6. My manager told me if I could bởi that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite and courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him to lớn lend her his car to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not lớn stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to bởi vì anything worse.

13. She told Jack that she would take him to school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted lớn take that survey.

15. Tom asked me what I planned to lớn buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back to lớn him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people khổng lồ come lớn his birthday party.

19. Lisa’s boyfriend told her not to drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning to lớn study in Australia.

21. Britain’s mother wanted khổng lồ know if he was planning khổng lồ go khổng lồ school by train.

22. March’s mother told him not khổng lồ turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me khổng lồ come lớn the concert to see her show.

24. Mary’s father told her not to lớn drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come to see me the day before.

26. The neighbor told me not to lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted to lớn cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

Xem thêm: Trang Danh Mục Lớp Hỏi Đáp Toán Lớp 2, Bộ Đề Ôn Tập Môn Toán Lớp 2 (Có Đáp Án)

30. John advised Anna to bởi vì well everything that her quái vật had requested.

Trên trên đây là toàn bộ kiến thức về các dạng thắc mắc và bài bác tập về Câu tường thuật chi tiết nhất nhưng dichvuhaotam.com đang tổng hợp. Câu tường thuật là điểm ngữ pháp rất đặc trưng trong giờ đồng hồ Anh, vì vậy mà các bạn nên rèn luyện thường xuyên. Chúc chúng ta học tốt!