Bài tập chuyển đổi thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

     

Bài tập biến hóa từ hiện tại tại chấm dứt sang quá khứ đơn là dạng bài bác tập phổ cập khi học tập tiếng anh. Để thay chắc các cấu trúc câu chuyển thì hiện tại kết thúc sang vượt khứ đơn, hãy cùng siêng học bài ôn lại kỹ năng và ngừng hết phần bài bác tập giới thiệu nhé! Yên trọng tâm là siêng học bài đã tổng hợp bài tập biến hóa từ hiện tại chấm dứt sang quá khứ solo có đáp án nhé!

Ngữ pháp đưa thì hiện tại tại kết thúc sang thừa khứ đơn

1. Thì hiện tại tại hoàn thành và 3 kết cấu quá khứ 1-1 tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách dùng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Kết cấu for và ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi bao giờ (When) với bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu tạo The first time cùng never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been khổng lồ Japan.

= I have never been to japan before.

*

Bài tập biến hóa từ hiện tại tại xong xuôi sang vượt khứ 1-1 có đáp án

Viết lại câu từ vượt khứ đối chọi sang hiện tại xong không làm biến đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập biến đổi thì hiện tại xong sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ thừa khứ đơn sang hiện tại xong không làm biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Hóa Thân Thành Người Lính Trong Bài Thơ Đồng Chí, Hoá Thân Thành Người Lính Trong Bài Đồng Chí

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote lớn me.

-> She hasn’t written khổng lồ me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập chuyển đổi thì hiện tại kết thúc sang vượt khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to school was 4 months ago…

-> I last went lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to lớn school

4/ I have never visited Halong bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Đề Bài: Hãy Tuong Tuong Minh Gap Go Va Tro Chuyen, Tưởng Tượng Gặp Gỡ Và Trò Chuyện Với Bé Thu

Trên đó là một số bài bác tập chuyển đổi từ hiện nay tại hoàn thành sang quá khứ solo có đáp án bởi vì Chăm học bài bác nghiên cứu, tổng hợp và biên soạn. Bạn đã xong xuôi hết chưa? Hãy tự suy nghĩ ra các trường hợp hay gặp mặt để cấp tốc nhớ các cấu trúc biến đổi từ hiện tại tại hoàn thành sang quá khứ đối chọi và trái lại nhé.