Bài thơ cái trống trường em

     
Bài Thơ giờ Trống trường ❤ ️ ️ Soạn bài bác Tập Đọc loại Trống ✅ bài bác Thơ bộc lộ Tình Yêu của các Bạn nhỏ dại Đối Với trường Lớp .

Bài Thơ giờ đồng hồ Trống ngôi trường Em

Chia sẻ mang lại bạn bài thơ giờ đồng hồ trống trường em


Tùng tùng tùng tùngCái trống trường emEm vào lớp họcSớm chiều mang lại trường.

Tùng tùng tùng tùngTiếng trống sản phẩm haiSau tiếng ra chơiEm vui ca hát.

Tùng tùng tùng tùngTiếng trống lắp thêm baSau giờ tan họcEm xếp thành hàngTrên đường về nhà.


Tùng tùng tùng tùngCái trống ngôi trường emLá loại trống cơmMỗi ngày mang đến trườngLà một niềm vui.

Tặng các bạn trọn cỗ