BÓNG ĐÈN SÁNG BÌNH THƯỜNG KHI NÀO

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạo

31: nhì bóng đèn bao gồm điện trở 6Ω, 12Ω thuộc hoạt động bình thường với hiệu điện cầm 6V. Khi mắc hai đèn điện vào hiệu điện cố kỉnh 12V thì đèn gồm sáng thông thường không ?A. Cả nhì đèn sáng thông thường B. Đèn 1 sáng sủa yếu, đèn hai sáng bình thườngC. Đèn nhị sáng yếu, đèn một sánh bình thường D. Cả nhì đèn sáng sủa bình thường 

31

: nhì bóng đèn có điện trở 6Ω, 12Ω cùng hoạt động bình thường với hiệu điện cố 6V. Khi mắc hai đèn điện vào hiệu điện chũm 12V thì đèn tất cả sáng thông thường không ?

A. Cả nhì đèn sáng thông thường B. Đèn 1 sáng sủa yếu, đèn nhì sáng bình thường

C. Đèn nhì sáng yếu, đèn một sánh thông thường D. Cả hai đèn sáng sủa bình thường

 : hai bóng đèn tất cả điện trở 6Ω, 12Ω cùng hoạt động thông thường với hiệu điện cụ 6V. Khi mắc nối tiếp hai đèn điện vào hiệu điện ráng 12V thì đèn gồm sáng thông thường không ?A. Cả nhì đèn sáng thông thường B. Đèn 1 sáng yếu, đèn nhì sáng quá mức bình thườngC. Đèn nhị sáng yếu, đèn một sánh bình thường D. Cả hai đèn sáng bình thường

: hai bóng đèn có điện trở 6Ω, 12Ω cùng hoạt động bình thường với hiệu điện nạm 6V. Khi mắc tiếp liền hai bóng đèn vào hiệu điện vắt 12V thì đèn có sáng thông thường không ?

A. Cả nhì đèn sáng bình thường B. Đèn 1 sáng sủa yếu, đèn hai sáng quá mức cần thiết bình thường

C. Đèn hai sáng yếu, đèn một sánh bình thường D. Cả nhì đèn sáng sủa bình thường


*

R1 nt R2

xet HDT giup den hd bth : U=6V (Rightarrowleft{eginmatrixI1=Idm1=dfracUR1=1A\I2=Idm2=dfracUR2=0,5Aendmatrix ight.)

xet HDT: U'=12V

(Rightarrow I1=I2=Im=dfracU"R1+R2=dfrac23A)(Rightarrowleft{eginmatrixI1Idm2endmatrix ight.)

=>den 1 thanh lịch yeu hon bth, den 2 sang trọng manh hon bth

=>dap an: B

 

 


Điều chỉnh phát triển thành trở để đèn sáng sủa bình thường. Lúc đó nếu mắc thêm R tuy vậy song với đèn ( không thay đổi vị trí bé chạy) thì độ sáng đèn đổi khác thế làm sao ?

Trên láng đèn tất cả ghi 220v 100wa, Tính cường độ dòng điện với điện trở của đèn những khi sáng bình thườngb, Mắc bóng đèn này vào hiệu điện chũm 110v thì khả năng chiếu sáng của đèn như thế nào? Tính công suất tiêu thụ của đèn thời gian đóc, Đèn sáng binh thường, tính tiền điện cần trả vào 30 ngày biết trung bình mỗi ngày đèn hoạt đông 3h và 1 kwh= 2000đ


a. (left{eginmatrixI=P:U=100:220=dfrac511A\R=U:I=220:dfrac511=484Omegaendmatrix ight.)

b. (U_den>URightarrow) đèn sáng yếu

 (P"=U"I=110cdotdfrac511=50)W

c. (A=Pt=100cdot3cdot30=9000)Wh = 9kWh

(Rightarrow T=Acdot2000=9cdot2000=18000left(dong ight))


(P=U.IRightarrow I=dfracPU=dfrac100220=dfrac511left(A ight))

(P=dfracU^2RRightarrow R=dfracU^2P=dfrac220^2100=484left(Omega ight))

Mắc vào hiệu điện nắm 100V thì đèn vẫn sáng yếu hơn

(P=dfracU^2R=dfrac110^2484=25left(W ight))

(A=P.t=100.30.3.60.60=32400000left(J ight)=9left(kWh ight))

Tiền điện phải trả: (2000 imes9=18000left(đ ight))


Mắc bóng đèn 9V – 3W vào hai rất của acquy 11V - 3Ω thì đèn sáng như thế nào? ao ước đèn sáng thông thường thì phải mắc thông liền thêm một biến đổi trở R, vậy rất cần được điều chỉnh R bởi bao nhiêu để đèn sáng bình thường.

Bạn đang xem: Bóng đèn sáng bình thường khi nào


Mắc bóng đèn 9V – 3W vào hai rất của acquy 11V - 3Ω thì đèn sáng như vậy nào? hy vọng đèn sáng thông thường thì đề nghị mắc tiếp liền thêm một biến trở R, vậy cần phải điều chỉnh R bởi bao nhiêu nhằm đèn sáng sủa bình thường


a, bởi vì U>Uđmđ(11>9)

Nên đèn sáng bạo gan hơn so với bình thường

b,Để đèn sáng sủa bình thường 

Thì (U_đ=U_đm=9left(V ight);P_đ=P_đm=3left(W ight))

MCD: Rđnt Rb

(R_đ=dfracU_đ^2P_đ=dfrac9^23=27left(Omega ight))

(R=dfracR_đR_bR_đ+R_b=dfrac27cdot R_b27+R_b=3Rightarrow R_b=3.375left(Omega ight))

 


Một bóng đèn có thông số nhiệt điện trở của dây tóc là4,5.10-4K-1. Khi đèn sáng bình thường thì điện trở của dây tóc đèn là 1,2Ω. Ở ánh sáng 20oC thì năng lượng điện trở của dây tóc đèn là 0,72Ω. Nhiệt độ của dây tóc đèn khi đèn sáng bình thường xấp xỉ bằng A. 1480oC B. 1520oC C. 1500oC D. 7...

Một đèn điện có hệ số nhiệt điện trở của dây tóc là4,5.10-4K -1. Lúc đèn sáng bình thường thì điện trở của dây tóc đèn là 1,2Ω. Ở ánh sáng 20oC thì điện trở của dây tóc đèn là 0,72Ω. ánh nắng mặt trời của dây tóc đèn khi đèn sáng bình thường xấp xỉ bằng

A. 1480oC

B.

Xem thêm: So Sánh Hô Hấp Và Lên Men ? Hãy So Sánh Lên Men Với Hô Hấp Tế Bào

1520oC

C. 1500oC

D.

Xem thêm: Khi Hai Điện Trở Giống Nhau Mắc Song Song Và Mắc Vào Nguồn Điện Thì Công Suất Tiêu Thụ Là 40W

750oC


Cho R1= 24 Ôm nối tiếp R2= 26 Ôm rồi để vào HĐT không đôi 9V

a. Tính năng lượng điện trở tương đương

b. Ráng R2 bởi đèn(6V-3W) thì đèn sáng như vậy nào? vì chưng sao? trường hợp đèn không sáng bình thường, hy vọng đèn sáng thông thường thì phải mắc thêm R3 như vậy nào? R3 có giá trị bao nhiêu?


(R=R1+R2=24+26=50Omega)

(I3=P3:U3=3:6=0,5A)

(I=I1=I2=U:R=9:50=0,18A)

Đèn không sáng bình thường, vì: (I3>I2)

 


-Trong số những bóng đèn tất cả cùng HĐT định mức nhẵn đèn thế nào có cực hiếm điện trở nhỏ nhất.

-Các đèn điện cùng HĐT định mức lúc sáng thông thường thì bóng ra sao có ánh sáng yếu nhất