Star

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạo
*

*

*

*

Cho các phản ứng sau:

(1)P+5HNO3(đặc) H3PO4 + 5NO2­ + H2O

(2)Ca3(PO­4)2+3H2SO4(đặc) 2H3PO4 + 3CaSO4¯

Các bội nghịch ứng xẩy ra trong quy trình sản xuất supephotphat kép là

A. (1), (3).

B. (2), (4).

C. (2), (3).

D. (1), (4).

Bạn đang xem: Star


Cho các phản ứng sau: (1) phường + 5HNO3(đặc) →t0 H3PO4 + 5NO2↑ + H2O; (2) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc)→t0 2H3PO4 + 3CaSO4↓; (3) Ca3(PO4)2 + 2H2SO4(đặc) →t0 Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4↓; (4) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 →t0 3Ca(H2PO4)2. Các phản ứng xảy ra tro...

Cho các phản ứng sau:

(1) phường + 5HNO3(đặc) →t0 H3PO4 + 5NO2↑ + H2O;

(2) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc)→t0 2H3PO4 + 3CaSO4↓;

(3) Ca3(PO4)2 + 2H2SO4(đặc) →t0 Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4↓;

(4) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 →t0 3Ca(H2PO4)2.

Các phản ứng xẩy ra trong quy trình sản xuất supephotphat kép là

A. (1), (3).

B. (2), (4).

C.

Xem thêm: Fes2 + Hno3 = No2 + Fe(No3)3 + H2O + H2So4, Top 14+ Fes2 + Hno3 Thăng Bằng E Mới Nhất 2022

 (2), (3).

D. (1), (4).


Đáp án B

Supephotphat kép tất cả thành phần đó là Ca(H2PO4)2, quy trình điều chế supephotphat kép được thực hiện từ nguồn nguyên liệu là quặng photphorit Ca3(PO4)2 hoặc apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2. Các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất supephotphat kép là:

(2) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc)→t0 2H3PO4 + 3CaSO4↓;

(4) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4→ 3Ca(H2PO4)2.


Cho phương trình bội phản ứng sau:

3Ca(OH)2 + P2O5 → A + 3H2O

Chất A là chất nào?

A. Ca3(PO4)2.

B. Ca(H2PO4)2.

C. CaHPO4.

D. H3PO4.


Cân bằng những sơ vật dụng phản ứng hóa học dưới đây và cho biết thêm phản ứng nào là phản nghịch ứng thế? phản bội ứng hóa hợp? phản bội ứng phân hủy?(1) ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O(2) Ca(OH)2 + H3PO4 →Ca3(PO4)2 + H2O(3) P2O5 + H2O → H3PO4(4) P2O5 + NaOH → Na3PO4 + H2O(5) CaCO3 → CaO + CO2(6) H2 + Fe3O4 → sắt + H2O(7) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑ giúp e với ạ , e cảm ơn

Cân bằng những sơ thứ phản ứng hóa học sau đây và cho biết thêm phản ứng nào là phản ứng thế? bội phản ứng hóa hợp? phản nghịch ứng phân hủy?

(1) ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O

(2) Ca(OH)2  + H3PO4 →Ca3(PO4)2 + H2O

(3) P2O5 + H2O → H3PO4

(4) P2O5 + NaOH → Na3PO4 + H2O

(5) CaCO3 → CaO + CO2

(6) H2 + Fe3O4 → sắt + H2O

(7) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 

giúp e với ạ , e cảm ơn


(1) ZnO + 2 HCl → ZnCl2 + H2O (thế )

(2) 3 Ca(OH)2  + 2 H3PO4 →Ca3(PO4)2 + 6 H2O (thế )

(3) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (hóa phù hợp )

(4) P2O5 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3 H2O (thế )

(5) CaCO3 toto→ CaO + CO2 (phân hủy )

(6) 4H2 + Fe3O4 to→ 3Fe + 4H2O (oxi hóa khử)

(7) 2KMnO4 to→ K2MnO4 + MnO2 + O2↑ (phân hủy)


(1) ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O : pứ thế

(2) 3Ca(OH)2  + 2H3PO4 →Ca3(PO4)2 + 6H2O :pứ trao đổi

(3) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 : pứ hóa hợp

(4) P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O : pứ trao đổi

(5) CaCO3 → CaO + CO2 : pứ phân hủy

(6) 4H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O :pứ oxi hóa-khử, pứ thế

(7) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑ : pứ phân hủy


+S+++H2O+2)+Fe2O3++HCl+------->+FeCl2+++H2S+3)+FeS+++HCl+-------->+FeCl2+++H2S+4)+Ca(OH)2+++NH4NO3+------->+Ca(NO3)...">

1) Hãy cho bt số nguyên tử, số phân tử trong các phản ứng sau1) SO2 + H2S --------> S + H2O2) Fe2O3+ HCl -------> FeCl2 + H2S3) FeS + HCl --------> FeCl2 + H2S4) Ca(OH)2 + NH4NO3 -------> Ca(NO3)2 + NH3 + H2O5 Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 -------> Ca3(PO4)2 + H2OGiúp mik vs T. T


1)

$SO_2 + 2H_2S xrightarrowt^o 3S + 2H_2O$

Tỉ lệ số phân tử $SO_2$ :số phân tử $H_2S$ : số nguyên tử S : số phân tử $H_2O$ là 1 trong : 2 : 3 : 2

2)

$Fe_2O_3 + 6HCl o 2FeCl_3 + 3H_2O$

Tỉ lệ số phân tử $Fe_2O_3$ : số phân tử $HCl$ : số phân tử $FeCl_3$ : số phân tử $H_2O$ là một :6 : 2 : 3

3)

$FeS + 2HCl o FeCl_2 + H_2S$

Tỉ lệ số phân tử $FeS$ : số phân tử $HCl$ : số phân tử $FeCl_2$ : số phân tử $H_2S$ là 1 trong : 2 : 1 : 2

4)

$Ca(OH)_2 + 2NH_4NO_3 o Ca(NO_3)_2 + 2NH_3 + 2H_2O$

Tỉ lệ lần lượt là một :2 : 1 : 2 : 2

5)

$Ca(H_2PO_4)_2 + 2Ca(OH)_2 o Ca_3(PO_4)_2 + 4H_2O$

Tỉ lệ lần lượt là một trong : 2 : 1 :4


Đúng 2
Bình luận (0)
H3PO4++(Ca3(PO4)2)----->Ca(HPO4)2 Biết+hiệu+suất+của+cả+quá+trình+là+80%.+Giá+trị+của+m">

Từ m kilogam quặng apatit chứa 38,75% Ca3(PO4)2 thêm vào được 234 kg Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ:

 Ca3(PO4)2 (+H2SO4)---->H3PO4 +(Ca3(PO4)2)----->Ca(HPO4)2 

Biết hiệu suất của cả quy trình là 80%. Cực hiếm của m


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy

(n_Caleft(H_2PO_4 ight)_2=dfrac234234=1left(kmol ight))

Từ PTHH ta thấy : 

(n_Ca_3left(PO_4 ight)_2=dfrac13left(kmol ight))

(n_Ca_3left(PO_4 ight)_2left(tt ight)=dfrac13cdot80\%=dfrac512left(kmol ight))

(m_Ca_3left(PO_4 ight)_2=dfrac512cdot310=dfrac7756left(kg ight))

(m_quặng=dfrac7756cdot38.75\%=333.3left(kg ight))

 


Đúng 2

Bình luận (0)
+Ca3(PO4)2+++H2O+B.+Al+++H2SO4+->+Al2(SO4)2+++H2+Mình+camon">

Lập PTHH của bội phản ứng

A. Ca (OH)2 + H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + H2O

B. Al + H2SO4 -> Al2(SO4)2 + H2

Mình camon


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa họcBài 3. Luyện tập: nguyên tố nguyên tử
3
0
GửiHủy

cân bằng à bạn???

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 ( ightarrow) Ca3(PO4)2 + 6H2O

2Al + 3H2SO4 ( ightarrow) Al2(SO4)3 + 3H2


Đúng 0
Bình luận (0)

A.3Ca (OH)2 + 2H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + 6H2O

B. 2Al +3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2


Đúng 0
Bình luận (0)
https://i.imgur.com/kc8NnAY.jpg
Đúng 0
Bình luận (0)
+Fe(OH)2+NaCl+2)+MnO2++HBr+->+Br2+MnBr2+H2O+3)+Cl2+SO2+H2O->HCl++H2SO4+4)Ca(OH)2++NH4NO3->+NH3+Ca(NO3)2+H2O+5)+Ca(H2PO4)2+++Ca(OH)2->+Ca3(PO4)2+H2O+6...">
Bài 1 cân nặng bằng những PTHH sau:1) FeCl2+NaOH -> Fe(OH)2+NaCl2) MnO2 +HBr -> Br2+MnBr2+H2O3) Cl2+SO2+H2O->HCl+ H2SO44)Ca(OH)2+ NH4NO3-> NH3+Ca(NO3)2+H2O5) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2-> Ca3(PO4)2+H2O6)CxHy(COOOH)2+O2->CO2+H2O7)KHCO3+Ca(OH)2->K2SO4+H2O8)Al2CO3+ KHSO4->Al2(SO4)3+K2SO4+H2O9)Fe2O3+H2-> FexOy+H2O10)NaHSO4+BaCO3->Na2SO4+BaSO4+CO2+H2O11)H2SO4+Fe->Fe2(SO4)3+SO2+H2O12)Ba(HCO3)2+Ca(OH)2->BaCO3+CaCO3+H2O13)FexOy+O2->Fe2O3Bài 2 Cho8,1g Al tính năng với dung dịch bao gồm chứa 21,9g...

Xem thêm: Talk About A Famous Place You Have Visited In Viet Nam, Describe A Tourist Attraction You Once Visited


Đọc tiếp

Bài 1 cân bằng những PTHH sau:

1) FeCl2+NaOH -> Fe(OH)2+NaCl

2) MnO2 +HBr -> Br2+MnBr2+H2O

3) Cl2+SO2+H2O->HCl+ H2SO4

4)Ca(OH)2+ NH4NO3-> NH3+Ca(NO3)2+H2O

5) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2-> Ca3(PO4)2+H2O

6)CxHy(COOOH)2+O2->CO2+H2O

7)KHCO3+Ca(OH)2->K2SO4+H2O

8)Al2CO3+ KHSO4->Al2(SO4)3+K2SO4+H2O

9)Fe2O3+H2-> FexOy+H2O

10)NaHSO4+BaCO3->Na2SO4+BaSO4+CO2+H2O

11)H2SO4+Fe->Fe2(SO4)3+SO2+H2O

12)Ba(HCO3)2+Ca(OH)2->BaCO3+CaCO3+H2O

13)FexOy+O2->Fe2O3

Bài 2 Cho8,1g Al chức năng với dung dịch có chứa 21,9g HCl thu được muối bột nhôm AlCl3

a) hóa học nào còn dư? dư từng nào gam?

b)Tính trọng lượng của AlCl3 tạo nên thành?

c)Lượng khí H2 xuất hiện trên hoàn toàn có thể khử được từng nào g CuO?


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Hóa họcCHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1
0
GửiHủy

Bài 1 cân bằng những PTHH sau:

1) FeCl2+2NaOH -> Fe(OH)2+2NaCl

2) MnO2 +4HBr -> Br2+MnBr2+2H2O

3) Cl2+SO2+2H2O->2HCl+ H2SO4

4)Ca(OH)2+ 2NH4NO3-> 2NH3+Ca(NO3)2+2H2O

5) Ca(H2PO4)2 + 2Ca(OH)2-> Ca3(PO4)2+4H2O

6)4CxHy(COOOH)2+(2x+y+2)O2->(4x+8)CO2+(2y+4)H2O

7)KHCO3+Ca(OH)2->K2SO4+H2O

-->câu này không nên đề nhé

8)Al2O3+ 6KHSO4->Al2(SO4)3+3K2SO4+3H2O

9)xFe2O3+(3x-2y)H2-> 2FexOy+(3x-2y)H2O

10)2NaHSO4+BaCO3->Na2SO4+BaSO4+CO2+H2O

11)6H2SO4+2Fe->Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O

12)Ba(HCO3)2+Ca(OH)2->BaCO3+CaCO3+2H2O

13)4FexOy+yO2->2xFe2O3

Bài 2

2Al+6HCl--->2AlCl3+3H2

a) n Al=8,1/27=0,3(mol)

n HCl=21,9/36,5=0,6(mol)

Lập tỉ lệ

n Al=0,3/2=0,15

n HCl=0,6/6=0,1(mol)

--->Al dư

n Al=1/3n HCl=0,2(mol)

n Al dư=0,3-0,2=0,1(mol)

m Al dư=0,1.27=2,7(g)

b) Theo pthh

n AlCl3=1/3n HCl=0,2(mol)

m AlCl3=133,5.0,2=26,7(g)

c) n H2=1/2n HCl=0,3(mol)

H2+CuO--->Cu+H2O

Theo pthh

n CuO=n H2=0,3(mol)

m CuO=0,3.80=24(g)

Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

so sánh % p. Trong: Ca3(PO4)2 ; Ca(H2PO4)2 ; (NH4)3PO4. 

mong mn giúp ạ.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa học
1
0
GửiHủy

Trong $Ca_3(PO_4)_3 : $

$\%P = dfrac31.3310.100\% = 30\%$

Trong $Ca(H_2PO_4)_2: $

$\%P = dfrac31.2234.100\% = 26,5\%$

Trong $(NH_4)_3PO_4 : $

$\%P = dfrac31149.100\% = 20,8\%$

Vậy $\%P$ : $Ca_3(PO_4)_2 > Ca(H_2PO_4)_2 > (NH_4)_3PO_4$


Đúng 1

Bình luận (1)