Cho Pthh Của Phản Ứng Sau: Ca(Hco3)2   ( Buildrel ((T^0)) Over L

     

Phản ứng Ca(HCO3)2 ra CaCO3

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là phản bội ứng sức nóng phân Ca(HCO3)2, đây cũng là phương trình phía bên trong nội dung bài học nước cứng. Nước cứng trong thời điểm tạm thời do các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 tạo nên. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Cho pthh của phản ứng sau: ca(hco3)2   ( buildrel ((t^0)) over l


Ca(HCO3)2

*
CaCO3 + CO2 + H2O


3. Phương pháp giải nhiệt phân muối bột hiđrocacbonat và muối cacbonat

a. Nhiệt độ phân muối hạt hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: tất cả các muối hạt hiđrocacbonat đầy đủ kém bền nhiệt với bị phân huỷ lúc đun nóng.

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + nCO2 + nH2O

Ví dụ: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

b. Nhiệt phân muối bột cacbonat (CO32-)

Nhận xét: các muối cacbonat ko tan (trừ muối amoni) mọi bị phân huỷ vì nhiệt.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

VD: CaCO3 → CaO + CO2

Lưu ý:

Các phản ứng nhiệt độ phân muối cacbonat cùng hiđrocacbonat các không thuộc phản ứng oxi hoá – khử.

Phản ứng nhiệt độ phân muối FeCO3 trong ko khí bao gồm phản ứng:

FeCO3 → FeO + CO2

4FeO + O2 → 2Fe2O3

4. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. nhiệt phân hoàn toàn 81 gam Ca(HCO3)2 nhận được V lít khí CO2 (đktc). Quý giá của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.


Đáp án D

nCa(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

CaCO3 → CaO + CO2

0,5 → 0,5 mol

=> nCO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol

=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít


Câu 2. hỗn hợp rắn A gồm Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A đến khối lượng không đổi được hóa học rắn B gồm:

A. CaCO3 và Na2O.

B. CaO và Na2O.

C. CaCO3 với Na2CO3.

Xem thêm: Hãy Kể Một Vài Ví Dụ Về Việc Tôn Trọng Lẽ Phải Hoặc Không Tôn Trọng Lẽ Phái Mà Em Biết.

D. CaO và Na2CO3.


Đáp án D

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2 + H2O

CaCO3 → CaO + CO2

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O


Câu 3. Chất nào dưới đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4

B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3.

D. HCl và Ca(OH)2.


Đáp án A

Câu 4. nhiệt độ phân hoàn toàn 16,2 gam Ca(HCO3)2, chiếm được V lít khí CO­2 nghỉ ngơi đktc. Quý giá của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 5,6


Đáp án C

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2↑ + H2O

→ nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2.16,2162 = 0,2mol→V = 4,48


Câu 5. vào một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3– và 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần


Đáp án D

Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M chiếm được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun cho nóng dung dịch lại thấy gồm kết tủa nữa. Search V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít


Đáp án A

nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol

Do đun nóng lại thu đạt thêm kết tủa => nên gồm Ca(HCO3)2

nCaCO3 sinh sản thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O

0,04 0,04

→ nCO2 ở phản ứng 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít


Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.


Đáp án D

nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

nBa(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta có: 1 CO2/nBa(OH)2 = 0,15/0,1 =1,5 sinh sản 2 muối bột BaCO3 và Ba(HCO3)2 cả CO2 cùng Ba(OH)2 phần đông phản ứng hết

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

a ← a ← a (mol)

2CO2 + Ba(HCO3)2 → Ba(HCO3)2

2b ← b ← b (mol)

Ta có:

∑nBa(OH)2 = a + b = 0,1

∑nCO2 = a + 2b = 0,15

a = 0,05

b = 0,05

=> mBaCO3 = 0,05.197 = 9,85 (g)


Câu 8. Nung hỗn hợp X có FeCO3 với BaCO3 trong không khí đến cân nặng không đổi, thu được hóa học rắn Y và V lít CO2 (đktc). Kết hợp Y vào H2O dư thu được hỗn hợp Z với 8 gam hóa học rắn ko tan. Kêt nạp hết V lít khí CO2 vào Z nhận được 9,85 gam kết tủa. Khối lượng của FeCO3 và BaCO3 trong tất cả hổn hợp ban đầu?

A. 11,6 gam, 29,77g

B. 23,2 gam, 29,77 gam

C. 23,2 gam, 32,45 gam

D. 11,6 gam, 24, 67 gam


Đáp án A

4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

x………………→ 0,5x ……. X

BaCO3 → BaO + CO2

y …………..→.. Y……y

nCO2 = x + y

Chất rắn Y gồm: Fe2O3 cùng BaO

Y + H2O dư: chất rắn không tan là Fe2O3

→ 160.0,5x = 8 → x = 0,1 mol → nCO2 = 0,1 + y

BaO + H2O → Ba(OH)2

y.…………..→……..y

Dung dịch Z là dung dịch Ba(OH)2

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

y……. →…… y…… y

→ Số mol CO2 dư để hòa tung kết tủa BaCO3 là: (0,1 + y) – y =0,1 mol

CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2

0,1…→…..0,1…………………..0,1

nBaCO3 = y – 0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol

mFeCO3 = 0,1.116 = 11,6g

mBaCO3 = 0,15.197 = 29,77g


……………………………………

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã đưa tới các bạn bộ tư liệu rất hữu ích Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, thpt Sóc Trăng xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chăm đề thiết bị Lí 9, kim chỉ nan Sinh học tập 9, Giải bài tập chất hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm: Viết Về Ô Nhiễm Môi Trường Nước Bằng Tiếng Anh Đạt Điểm Cao, Viết Về Ô Nhiễm Nguồn Nước Bằng Tiếng AnhĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc trường THPT tp Sóc Trăng. Rất nhiều hành vi coppy đều là gian lận!
Nguồn phân tách sẻ: Trường thpt Sóc Trăng (dichvuhaotam.com)
Tags
Hóa học 8 Phương trình bội nghịch ứng hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Related Articles


*

Vô trách nhiệm là gì? Biểu hiện của thói vô trách nhiệm. Nghị luận về thói vô trách nhiệm


18 giờ đồng hồ ago
*

Thủy triều là gì? nguyên nhân sinh ra thủy triều


20 tiếng ago

Mạch tinh chỉnh tín hiệu là mạch năng lượng điện tử có tác dụng gì?


20 giờ ago
*

Pha sáng là gì? so sánh pha sáng với pha tối ở thực vật


22 tiếng ago
*

Ngôi nói là gì? tính năng ngôi kể


22 tiếng ago
*

Tự sự là gì? hướng dẫn bí quyết viết bài xích văn từ sự cuốn hút


22 tiếng ago
*

Câu kể là gì? Sự khác biệt giữa 2 kiểu câu: Ai làm gì? và Ai thế nào?


23 giờ ago
*

Số bị trừ là gì? Phép trừ là gì?


2 ngày ago

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình coi xét này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (12.367)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In