Các Trường Hợp Đồng Dạng

     

Định nghĩa 2 tam giác đồng dạng

Tam giác A’B’C’ được hotline là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

 

*

*

K : là thông số đồng dạng của 2 tam giác là một số nguyên tuyệt thực không âm.

Bạn đang xem: Các trường hợp đồng dạng

*

Ký hiệu 2 tam giác đồng dạng

*

Tính chất đồng dạng 2 tam giác

Nếu ∆A’B’C’ ~ ∆ABC thì ∆ABC ~ ∆A’B’C’

Nếu ∆A’B’C’ ~ ∆A”B”C” và ∆A”B”C” ~ ∆ABC thì ∆A’B’C’ ~ ∆ABC

Định lý tương quan đến 2 tam giác đồng dạng

Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng cùng với tam giác đã cho.

*

Các trường phù hợp đồng dạng vào tam giác

Trường đúng theo Góc – Góc

Hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau là nhì tam giác đồng dạng cùng với nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Hút Sữa Medela Swing Maxi Chuẩn Nhất, Hướng Dẫn Sử Dụng Medela Swing Maxi

Ví dụ đến tam giác ABC cùng tam giác A’B’C’ nếu: 

*

Trường thích hợp Cạnh – Cạnh – Cạnh

Hai tam giác có ba cặp cạnh tỉ lệ thành phần với nhau là hai tam giác đồng dạng với nhau.

Ví dụ mang đến tam giác AB và tam giác A’B’C’ nếu: 

*

Trường hòa hợp Cạnh – Góc – Cạnh

Hai tam giác tất cả hai cặp cạnh tỉ trọng với nhau cùng cặp góc xen giữa hai cặp cạnh này bằng nhau thì chính là hai tam giác đồng dạng với nhau.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nói Về Tác Dụng Của Việc Tự Học, Tự Học Là Gì

Ví dụ mang lại tam giác ABC với A’B’C’ nếu: 

*

Trường hòa hợp Góc Nhọn

Hai tam giác vuông gồm một cặp góc nhọn bằng nhau là nhì tam giác đồng dạng với nhau.

Trường vừa lòng Cạnh – Cạnh

Hai tam giác vuông có hai cặp cạnh tỉ trọng với nhau là hai tam giác đồng dạng với nhau