Cách dùng so as to

     

In order to cùng So as to là 1 trong những cấu trúc ngữ pháp chỉ mục đích. Kết cấu này gặp gỡ trong những bài bài xích thi cũng giống như trong những cuộc hội thoại mặt hàng ngày. Vậy làm sao để thực hiện cặp cấu tạo này kết quả và thạo nhất. Hãy cùng Step Up tìm hiểu cụ thể về cấu tạo chỉ mục đích này tức thì trong nội dung bài viết nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng so as to


1. In order to và So as lớn trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” với “so as to” hầu như mang tức thị “để, để mà”. Được dùng trong câu nhằm mục tiêu thể hiện mục tiêu của hành vi đã được nói tới ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order to go to lớn the office on time. = He got up early so as khổng lồ go khổng lồ the office on time.

(Anh ấy tỉnh dậy sớm để mang đến văn chống đúng giờ.)

=> vào trường vừa lòng này, việc “thức dậy sớm” có mục tiêu là nhằm “đến văn phòng và công sở đúng giờ”. Do đó, ta sử dụng “in order to” hoặc “so as to” để miêu tả ý nghĩa trên.

Do chân thành và ý nghĩa ngữ pháp vào câu, cấu tạo in order to với so as lớn còn được áp dụng để nối 2 câu chỉ mục đích lại cùng với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is to lớn work in China. 

(Jane học tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ chỉ. Mục đích của anh ấy là thao tác làm việc ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as khổng lồ work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung rất chăm chỉ để làm việc ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Kết cấu with an aim of V-ing: để …

Cấu trúc with a view to cùng with an aim of hầu hết đi sau do V-ing, mặc dù hãy để ý tới giới tự trong giờ Anh đi cùng với 2 kết cấu này để không phạm phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom khổng lồ work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để làm việc thuận tiện, tôi đang tìm một căn hộ bắt đầu gần hồ nước Gươm.)

I’ve collected money in order to lớn buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục tiêu mua máy tính xách tay mới, tôi đang tiết kiệm tiền.)

5. Bài xích tập thực hành cho cấu trúc In order to cùng So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bằng những bài bác tập vận dụng là một phương thức hiệu quả với người học giờ đồng hồ Anh. Vì chưng vậy hãy cùng làm bài tập sau để cầm cố trọn kỹ năng và kiến thức về cấu tạo in order to cùng so as to nhé.

Bài 1: Viết lại phần đông câu sau thực hiện in order khổng lồ hoặc so as to I would like to take tomorrow off, because I want to lớn visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Lý Thuyết Góc Tạo Bởi Tiếp Tuyến Và Dây Cung Chuẩn Nhất, Góc Tạo Bởi Tiếp Tuyến Và Dây Cung

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new laptop because he wanted to give it khổng lồ his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants khổng lồ become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would like to take tomorrow off so as to/in order lớn visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not to feel cold. He bought a new máy vi tính in order to/so as to give it to lớn his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order to become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not lớn get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào địa điểm trống đam mê hợp.

Xem thêm: Dùng Gói Cước Zing Tv Của Viettel Truy Cập Zing Miễn Phí, Gói Cước Zing Tv Của Viettel

Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone to lớn bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend and I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs to lớn save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to