CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA ARN

     

ARN được cấu tạo theo hiệ tượng đa phân bao gồm 4 một số loại rinucleotit, chỉ có một chuỗi poliribonucleotit. Có 3 loại ARN (mARN,t ARN, rARN) mỗi loại triển khai một công dụng nhất định trong quá trình truyền đạt thông tin từ ADN lịch sự protein


I. ARN

1. Kết cấu hóa học của ARN 

Tương trường đoản cú như phân tử AND thì ARN là đại phân tử cấu trúc theo lý lẽ đa phân, solo phân là các ribonucleotit.

Bạn đang xem: Cấu trúc và chức năng của arn

Mỗi solo phân (ribonucleotit) có 3 nguyên tố : 

1 nơi bắt đầu bazơ nitơ (A, U, G, X) khác ở phân tử ADN là không tồn tại T  1 cội đường ribolozo ((C_5H_12O_5) ), làm việc ADN bao gồm gốc mặt đường đêoxiribôz((C_5H_10O_4) ) 1 gốc axit photphoric ((H_3PO_4)).

ARN có cấu tạo gồm một chuỗi poliribonucleotit . Số ribonucleotit vào ARN bởi một nửa nucleotit trong phân tử ADN tổng phù hợp ra nó.

Các ribonucleotit liên kết với nhau bằng links cộng hóa trị giữa gốc((H_3PO_4))của ribonucleotit này với nơi bắt đầu đường ribolozo của ribonucleotit kia chế tác thành chuỗi poliribonucleotit. 

2.Các các loại ARN và chức năng 

Có 3 một số loại ARN là mARN, tARN cùng rARN thực hiện các tính năng khác nhau.

*

Hình 1: kết cấu của những phân tử ARN.

mARN cấu tạo từ một chuỗi polinuclêôtit dưới dạng mạch thẳng, mARN có tác dụng truyền đạt thông tin di truyền tử mạch cội trên ADN cho chuỗi polipepetit. Để thực hiện chức năng truyền đạt tin tức di truyền từ ADN mang đến protein thì ARN có 

Trình từ bỏ nucleotit sệt hiệu hỗ trợ cho riboxom dìm và links vào ARN Mã mở đầu : tín hiệu bắt đầu phiên mã Các codon mã hóa axit amin: Mã chấm dứt , với thông tin hoàn thành quá trình dịch mã 

tARN có cấu trúc với 3 thuỳ, trong đó có một thuỳ mang bộ tía đối mã gồm trình tự bổ sung với 1 bộ bố mã hóa axit amin trên phân tử mARN , tARN có chức năng vận gửi axit amin tới ribôxôm để tổng hợp buộc phải chuỗi polipetit .

rARN có cấu tạo mạch đối chọi nhưng các vùng các nuclêôtit liên kết bổ sung với nhau tạo những vùng xoắn kép cục bộ. RARN links với các protein làm cho các riboxom. R ARN là nhiều loại ARN có cấu tạo có nhiếu link hidro vào phân tử nhất với chiếm con số lớn tốt nhất trong tế bào. 


II.CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan tiền ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Gọi số nu từng một số loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

- Theo NTBS:

rA = Tmạch gốc. →% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch gốc → . % rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc→ % rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc → % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

 rA + rU = Agen = Tgen

rG + rX = Ggen = Tgen

 rN = rA + r U + r G + r X = (fracN2) => N = rN x 2 

Chiều lâu năm phân tử ARN: L = rN x 3,4 (A0 )=> rN = (fracL3,4) 

Số links hoá trị (HT):

+ Giữa các ribonucleotit với nhau : rN - 1 

+ vào ribonucleotit : rN 

=> Tổng số links cộng hóa trị trong gene là : 2 rN – 1

Khối lượng phân tử ARN : M = 300 x rN => r N = (fracM300)

Tính số bộ cha mã hóa trên phân tử ARN là :

Trong phân tử ARN cứ 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho một axit amin

Số bộ ba trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )Số bộ bố mã hóa aa bên trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1

( cỗ ba dứt không mã hóa axit amin)

 Số aa có trong chuỗi polipeptit được tổng hòa hợp từ phân tử mARN là :(r N : 3) – 1 – 1

( lúc kết thức quy trình dịch mã aa mở màn bị cắt bỏ khỏi chuỗi vừa mới được tổng hợp) 

Bài toán 1. Trong quá trình dịch mã, nhằm tổng vừa lòng 1 chuỗi pôlipeptit đề nghị môi trường hỗ trợ 249 axitamin.

1. Xác minh số nuclêôtit bên trên gen.

2. Xác minh số nuclêôtit trên mARN vày gen phiên mã.

Xem thêm: 4 Bài Văn Phân Tích Cảnh Phố Huyện Lúc Chiều Tàn Siêu Hay (18 Mẫu)

3. Khẳng định số chu kỳ luân hồi xoắn của gen.

4. Xác định chiều dài mARN 

5. Tính số link peptit trên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài tập

1. Số nuclêôtit trên gene = (249+1) x 6 = 1500.

2. Số nuclêôtit trên mARN vày gen phiên mã = 1500: 2=750

3. Số chu kỳ xoắn của gene =1500: đôi mươi = 75.

4. Chiều dài của gen = (1500 : 2 )×3.4 = 2550A0.

5. Số links peptit trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248. 

Ví dụ 2 . Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh có 248 axitamin.

1. Xác định bộ bố trên mARN

2. Xác định số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã.

3. Xác định chiều lâu năm gen.

4. Số link peptit được có mặt để tạo thành chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Xác định bộ bố trên mARN = 248+2=250

2. Số nuclêôtit bên trên mARN vì chưng gen phiên mã =250 x 3 =750


3. Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0.

Xem thêm: Tác Hại Của Trùng Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Chống, Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Bệnh

4. Số liên kết peptit được ra đời để tạo ra chuỗi pôlipeptit = 248.

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - coi ngay