CHO 0.448 LÍT KHÍ CO2 HẤP THỤ HẾT VÀO 100ML

     

Sục V lít CO2 nghỉ ngơi (đktc) vào 200 ml dung dịch tất cả hổn hợp Ba(OH)2 1M với NaOH 1M, đến phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch X và kết tủa Y. đến HCl dư vào X thu được 3,36 lít CO2 sinh sống (đktc). Quý giá của V là


Thực hiện các thí nghiệm sau.

Bạn đang xem: Cho 0.448 lít khí co2 hấp thụ hết vào 100ml

(1) Sục khí CO2 mang đến dư vào hỗn hợp NaAlO2 hay Na.

(2) Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.

(3) cho dung dịch NaOH mang đến dư vào hỗn hợp AlCl3.

(4) mang đến dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp AgNO3.

(5) Sục khí CO2 vào dung dịch chất thủy tinh lỏng.

(6) Cho tất cả hổn hợp chứa 1,5a mol Cu với a mol Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư.

Sau khi xong xuôi các thí nghiệm, số trường hợp có chất rắn (kết tủa) ko tan là.

Xem thêm: Bài Nói Chủ Đề Nói Food And Drink (2022), Bài Viết Tiếng Anh Về Food And Drink Kèm Dịch


Hỗn vừa lòng X gồm Al, Ba, Al4C3 và BaC2. Cho 29,7 gam X vào nước dư, chỉ thu được hỗn hợp Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4­, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ trường đoản cú 120 ml dung dịch H2SO4 1M vào Y, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Cho một luồng khí CO trải qua 9,6 gam Fe2O3 chiếm được 9,12 gam các thành phần hỗn hợp rắn gồm các oxit. Cho cục bộ lượng oxit này tác dụng với lượng dư axit HNO3 nhận được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Số mol HNO3 vẫn phản ứng là:


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 ( đktc) vào 200 ml dung dịch bao gồm NaOH 2M cùng Na2CO3 1,5M thu được dung dịch X. Cho toàn cục dung dịch X tác dụng không còn với hỗn hợp CaCl2 dư thu được 45 gam kết tủa. Quý giá của V hoàn toàn có thể là


Sục 3,36 lít khí CO2 vào 100ml dung dịch cất Ca(OH)2 0,6M và KOH 0,6M thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là?


Cho các thí nghiệm sau:

(1). Cho khí NH3dư qua hỗn hợp CuCl2.

(2). Sục khí SO2vào dung dịch H2S.

(3). Đổ hỗn hợp NH4Cl vào dung dịch NaAlO2.

(4). Mang đến Na2S vào dung dịch AlCl3.

(5). Hòa loãng dung dịch chất liệu thủy tinh lỏng rồi sục khí CO2 vào.Tổng số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là :


Sục CO2 vào dũng dịch láo hợp tất cả CaOH2và KOH ta quan lại sát hiện tượng theo đồ vật thị hình bên (số liệu được xem theo đơn vị mol). Giá trị của x là?


Cho V lít teo ở (đktc) phản bội ứng với cùng một lượng dư tất cả hổn hợp chất rắn bao gồm Cu và Fe2O3nung lạnh . Sau khi phản ứng trả toàn cân nặng chất rắn bớt 0,32 gam. Cực hiếm của V là?


Cho một luồng khí teo dư trải qua 13,92 gam Fe3O4 đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được m gam Fe. Quý hiếm của m là?


Cho một luồng khí co dư qua 18,56 gam Fe3O4 nung nóng. Hỗn hợp khí nhận được sau làm phản ứng mang lại qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện m gam kết tủa trắng. Biết các phản ứng hoàn toàn. Quý hiếm của m là:


Trong đk thích hợp, xảy ra những phản ứng sau:

(a) 2H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O.(b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O.

(c) 4H2SO4 + 2FeO →Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.(d) 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

Trong các phản ứng trên, bội nghịch ứng xảy ra với hỗn hợp H2SO4 loãng là


Cho những phát biểu và đánh giá sau :

(1) Tác nhân đa phần gây mưa axit là SO2 và NO2 .

Xem thêm: Hình Tượng Lê Lợi Trong Bình Ngô Đại Cáo Bình Ngô, Just A Moment

(2) Khí CH4; CO2 gây nên hiện tượng hiệu ứng bên kính

(3) chất gây nghiện đa số trong dung dịch lá là nicotin.

(4) Nồng độ teo cao trong khí quyển là gây độc hại không khí

Số phát biểu và đúng là :


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam