Cho 1 Mẫu Hợp Kim Na-Ba

     

Theo (1) với (2)nOH- (dd X)=2nH2=0,3 mol">nOH−(ddX)=2nH2=0,3molnOH-(ddX)=2nH2=0,3mol

Phương trình ion rút gọn của dung dịch axit với dung dịch bazơ là

H++OH-→">→→H2O

⇒nH+=nOH-=0,3 mol→nH2SO4=0,15 mol">⇒nH+=nOH−=0,3mol→nH2SO4=0,15mol⇒nH+=nOH-=0,3mol→nH2SO4=0,15mol

⇒VH2SO4=0,152=0,075 lit">⇒VH2SO4=0,152=0,075lit⇒VH2SO4=0,152=0,075lit

=> Đáp án B
Bạn đang xem: Cho 1 mẫu hợp kim na-ba

Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Trong dung dịch có chứa những cation: K+, Ag+, Fe3+, Ba2+và một anion. Đó là anion như thế nào sau đây?


Câu 2:


Có 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất 1 cation cùng 1 một số loại anion. Các loại ion vào cả 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42-, Cl-, CO32-, NO3-. Chắc chắn là phải bao gồm dung dịch nào bên dưới đây?


Câu 3:


Dung dịch chứa các ion sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Muốn thải trừ được các ion thoát ra khỏi dung dịch (mà không đưa thêm ion mới vào) hoàn toàn có thể cho chức năng với hóa học nào sau đây?


Câu 4:


Tổng nồng độ các ion trong dung dịch Al2(SO4)325% (D=1,368 g/ml) là:


Câu 5:


Cho các cặp hỗn hợp sau:

(1)BaCl2và Na2CO3(2) Ba(OH)2và H2SO4(3) NaOH với AlCl3

(4) AlCl3và Na2CO3(5) BaCl2và NaHSO4(6) Pb(NO3)2và Na2S

(7)Fe(NO3)2và HCl(8) BaCl2và NaHCO3(9) FeCl2và H2S

Số cặp chất xảy ra phản ứng là:


Câu 6:


Cho 270ml dung dịch Ba(OH)20,2M vào dung dịch X đựng 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,25 mol NH4+và 0,3 mol Cl-và đun nóng nhẹ (giả sử H2Obay tương đối không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X cùng dung dịch Ba(OH)2sau làm phản ứng sụt giảm bao nhiêu gam ?


Câu 7:


Cho 3.1023phân tử một đúng theo chất gồm chứa ion Cl-hòa tan hoàn toàn trong nước bội nghịch ứng đầy đủ với 500ml dung dịch AgNO31M. Hợp hóa học ion kia là:


Câu 8:


Cho hỗn hợp K2CO3dư vào dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp cation: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+. Số cation bao gồm trong hỗn hợp sau bội phản ứng là:


Câu 9:


Cho những chất sau: CuO (1), Zn (2), Ag(3), Al(OH)3(4), KMnO4(5), PbS (6), MgCO3(7), AgNO3(8), MnO2(9), Fe(NO3)2(10). Axit HCl không tính năng được với hóa học số:


Câu 10:


Hòa tan 47,4 gam phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O) với 11,4 gam SO4vào nước để thu được 500ml dung dịch. Tính độ đậm đặc mol của SO42-?


Câu 11:


Cho các phảnứng sau:

(a) FeS +2HCl→ FeCl2+ H2S

(b) Na2S + 2HCl→2NaCl +H2S

(c) 2AlCl3+ 3Na2S + 6H2O→2Al(OH)3+ 3H2S + 6NaCl;

(d) KHSO4+ KHS→K2SO4+ H2S

(e) BaS +H2SO4(loãng)→BaSO4+H2S

Số phản bội ứng có phương trình ion rút gọn gàng S2-+ 2H+→ H2Slà


Câu 12:


Dung dịch X chứa những ion: Na+, NH4+, CO32-, PO43-, NO3-, SO42-. Cần sử dụng chất làm sao sau đây hoàn toàn có thể loại bỏ được không ít anion nhất?
Xem thêm: Đun Nóng Este Ch3Cooch=Ch2 Với Một Lượng Vừa Đủ Dung Dịch Naoh, S

Câu 13:


X, Y, Z là những dung dịch muối hạt (trung hòa hoặc axit) ứng với 3 gốc axit khác nhau, thỏa mãn nhu cầu điều kiện: X chức năng với Y bao gồm khí bay ra; Y chức năng với Z bao gồm kết tủa; X công dụng với Z vừa tất cả khí vừa sản xuất thành kết tủa. X, Y, Z lần lượt là:


Câu 14:


Cho cha vào các dung dịch sau: X1= NaHCO3, X2= CuSO4, X3=(NH4)2CO3, X4= NaNO3, X5= MgCl2, X6= KCl. Với phần lớn dung dịch nào thì không chế tác thành kết tủa?


Câu 15:


Cho Ba(dư) theo thứ tự vào những dung dịch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2SO4, Al2(SO4)3, MgCl2. Tổng số hóa học kết tủa khác nhau thu được là:


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


liên kết
Thư viện thắc mắc
Đánh giá bán năng...
THI THỬ THPT...
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
nội dung bài viết mới độc nhất vô nhị
Lớp 10
Lớp 7


Xem thêm: Phân Biệt Kim Loại Và Phi Kim Và Kim Loại Lớp 8 Bài 12: Phi Kim

Lớp 3