Cho 10ml dung dịch hcl có ph=3

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cho 10ml dung dịch hcl có ph=3

*

Cho 10ml hỗn hợp HCl có pH=3 buộc phải thêm vào dung dịch này từng nào ml nước nhằm thu được dung dịch gồm pH=4


*

$n_HCl = 0,01.10^-3(mol)$

$Rightarrow V_dd HCl pH = 4 = dfrac0,01.10^-310^-4 = 0,1(lít)$

$Rightarrow V_H_2O = 0,1 - 0,01 = 0,09(lít)$


*

Câu1 Trộn 100 ml dung dịch cất HCl 0,1M với H2SO4 0,05M cùng với 150 ml hỗn hợp Ba(OH)2 bao gồm nồng độ 0,15 M thu được 250 ml dung dịch bao gồm pH= x cùng m gam kết tủa. Giá trị của x với m làCâu2 mang đến 10ml hỗn hợp HNO3 có pH=4. Bắt buộc thêm bao nhiêu ml nước đựng để chiếm được dung dịch bao gồm pH=6?​​A. 990 ml.Câu3 Một dung dịch chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol SO42-; 0,01 mol Cl- cùng x mol Cu2+. Giá trị của x là
Xem thêm: Nghề Trồng Lúa Nước Ra Đời Ở Đâu Và Trong Điều Kiện Nào ? Nghề Nông Trồng Lúa Nước Ra Đời Ở Đâu Và Trong

*

Pha loãng hỗn hợp HCl tất cả pH = 3 bao nhiêu lần sẽ được dung dịch mới gồm pH = 4 ?

2 trộn loãng hỗn hợp 1 lít NaOH có pH = 9 bằng nước để được dung dịch mới gồm pH = 8. Thể tích nước cần dùng là?


Nho cac ban giup dum bai tap nay:

Cần từng nào ml dung dich HCL co Ph=2 vào 100ml dung dịch H2SO4 0,05M nhằm thu được dung dịch tất cả ph = 1,2


Cho 10.0 ml một dung dịch X là các thành phần hỗn hợp axit HCL và HNO3 bao gồm PH = 2. Cần từng nào ml dung dịch KOH 0.1M để trung hoà 10ml dung dịch X


Cho m gam mãng cầu vào nước thu được hỗn hợp X và V ml khí H2 (đktc). Trộn 100ml dung dịch X cùng với 100ml dung dịch cất HCl cùng H2SO4 bao gồm pH=2 thu được dung dịch Y gồm pH=12. Tính quý hiếm của m với V.


Tính pH:

a) thêm 90ml H2O vào 10ml dunh dịch HCl cos pH=2. Nhận được 100ml dung dịch HCl tất cả pH bởi bao nhiêu?

b) trộn 100ml hỗn hợp HCl có pH=2 với 100ml hỗn hợp HCl tất cả pH=3 chiếm được 200ml hỗn hợp HCl tất cả pH bằng bao nhiêu?

c) trộn 300ml hỗn hợp NaOH 0,01M với 200ml dung dịch HCl 0,01M chiếm được dung dịch tất cả pH bằng bao nhiêu ?
Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Chữ Nhật, Cho Hình Chóp S

Ví dụ 3: trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml hỗn hợp HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y tất cả pH làVí dụ 4: Trộn trăng tròn ml dd HCl 0,05M với đôi mươi ml dd H2SO4 0,075M nhận được 40ml dd gồm pH bằngVí dụ 5: Trộn đôi mươi ml dd KOH 0,35M với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd gồm pH làVí dụ 6: mang lại 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M chiếm được 200ml dd gồm pH là ví dụ như 7: Trộn 100ml dd láo lếu hợp tất cả Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dd láo hợp gồm H...

Ví dụ 3: Trộn lẫn V ml hỗn hợp NaOH 0,01M cùng với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y gồm pH là

Ví dụ 4: Trộn 20 ml dd HCl 0,05M với đôi mươi ml dd H2SO4 0,075M nhận được 40ml dd bao gồm pH bằng

Ví dụ 5: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M cùng với 80 ml hỗn hợp HCl 0,1 M được 100ml dd có pH là

Ví dụ 6: Cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M chiếm được 200ml dd có pH là

Ví dụ 7: Trộn 100ml dd hỗn hợp bao gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dd hỗn hợp bao gồm H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M chiếm được dd có pH là

Ví dụ 8: Trộn lẫn 2 dd hoàn toàn có thể tích bằng nhau của dd HCl 0,2M cùng dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd thu được là

Ví dụ 9: Trộn nhị thể tích dd HCl 0,1M với luôn tiện tích dd bao gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,15M nhận được dd Z gồm pH là

Ví dụ 10: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2  x mol/l nhận được 500 ml dd tất cả pH=2. Quý giá của x là

Ví dụ 11: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2  a mol/l thu được 500 ml dd gồm pH=12. Quý giá của a là

Ví dụ 12: Trộn 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M, thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X bao gồm pH bằng

Ví dụ 13: Trung hòa 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl cùng HNO3 có pH=2 đề xuất V ml dung dịch NaOH 0,02M. Quý giá của V là

Ví dụ 14: Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 từng nào lần để được dung dịch mới bao gồm pH = 4?