Cho 15 6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức

     Bạn đang xem: Cho 15 6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức

Cho 2,84 gam hỗn hợp 2 Ancol đơn chức đồng đẳng tính năng hết với na thu được 4,6 gam chất rắn cùng V lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của V là :


Lấy một lượng sắt kẽm kim loại Na tính năng vừa đầy đủ với 18,7 gam tất cả hổn hợp X tất cả 3 Ancol đối chọi chức thì chiếm được 29,7 gam muối. Ancol bao gồm phân tử khối nhỏ có CTPT là :


Ancol X 1-1 chức đựng 60%C về cân nặng phân tử . Nếu cho 1,8g X làm phản ứng không còn với na dư thì thể tích khí thoát ra đktc là :


Một Ancol no, đa chức, mạch hở, có n nguyên tử C với m nhóm –OH. Mang đến 7,6 gam Ancol này tác dụng với na dư chiếm được 2,24 lít H2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa m và n là:


Hỗn đúng theo X bao gồm 2 Ancol có cùng số nguyên tử C . Đốt cháy không còn 0,25mol X được 11,2lít CO2 đktc. Nếu mang lại 0,25mol X làm phản ứng với na dư thì được 3,92lít H2 đktc . Tìm nhị Ancol đó :


Ancol X hở tất cả số nguyên tử C bằng số nhóm chức . Mang đến 9,3g X phản nghịch ứng với mãng cầu dư được 3,36lít khí đktc . Kiếm tìm X :


Cho 8g tất cả hổn hợp A có etanol và 2 Ancol solo chức đồng đẳng cạnh nhau phản ứng với mãng cầu dư được 1,12 lít khí H2 đktc .Nếu đốt cháy hết 8g A buộc phải vừa không còn 0,65mol O2 và tạo thành a mol CO2 . Tìm kiếm a :
Xem thêm: Top 15 Bài Phân Tích Nhân Vật Tấm Hay Nhất, Phân Tích Nhân Vật Cám Trong Truyện Tấm Cám

Cho 15,4g X có etanol với etanđiol phản ứng vừa đủ với na thấy bay ra 4,48lít H2 đktc và m gam muối hạt .Tìm m :


Chia m gam X bao gồm 2 Ancol đồng đẳng liên tục thành 2 phần cân nhau . Phần 1 đốt cháy trọn vẹn được 0,25mol CO2 với 0,35mol H2O . Phần 2 phản nghịch ứng với mãng cầu dư được 2,24lít H2 đktc. Tìm kiếm 2 Ancol kia :


Hỗn vừa lòng A gồm 4 Ancol no, solo chức được chia thành 2 phần bằng nhau :

- Phần 1 : Đốt cháy hoàn toàn được 5,6lít CO2 đktc cùng 6,3g H2O .

- Phần 2 : bội phản ứng với na dư tạo ra V lít khí đktc . Tra cứu V :


Cho 11,2lít đktc hỗn hợp X có etilen với propilen phản nghịch ứng với H2O được hỗn hợp Ancol Y . Phân chia Y thành 2 phần cân nhau : Phần 1 làm phản ứng với mãng cầu dư được 2,24lít H2 đktc . Phần 2 đốt cháy trọn vẹn được 22g CO2 . Tìm công suất phản ứng hiđrát hoá các Anken :


Cho tất cả hổn hợp X tất cả Ancol metylic, etylenglicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được 6,72 lít CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho chức năng với na dư thu được về tối đa V lít H2 (đktc). Quý giá của V là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M có 2 Ancol X và Y là đồng đẳng tiếp đến của nhau, nhận được 0,3mol CO2 với 0,425mol H2O. Mặt khác mang đến 0,25mol tất cả hổn hợp M công dụng với na (dư) thu được không tới 0,15mol H2 . Phương pháp phân tử củA X với Y là :
Xem thêm: Disadvantage Of Nuclear Family, What Is Nuclear Family

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam