Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD tất cả cạnh đáy bởi 2a, ở kề bên bằng . Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Bạn đang xem:

A.

*

*

*

*

*

.

Vậy đáp án và đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn cũng muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Thể tích khối chóp - Khối đa diện và thể tích - Toán học 12 - Đề số 34

Làm bài

phân chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài xích thi.Cho hình chóp S.ABCD có mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), lòng ABCD là hình vuông,
. Call M là trung điểm của CD. Thể tích của khối chóp S.ABCM là:

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình bình hành với
. SA vuông góc với đáy; góc giữa SC và mặt phẳng đáy là 60 độ. Thể tính khối chóp S.ABCD là V. Tỉ số
, khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD là 8cm, góc giữa hai đường thẳng AB và CD là
.

Xem thêm: Star - 4 Ms To Kmh

Thể tích của khối tứ diện ABCD là:

Cho hìnhchópS.ABCcóđáyABClà tam giácvuôngtại A, mặtbênSABlà tam giácđềuvànằmtrongmặtphẳngvuônggócvớimặtphẳng (ABC), gọiMlàđiểmthuộccạnhSCsaochoMC = 2MS. Biết
bằng

Cho hình chóp S.ABC gồm đáy là tam giác hồ hết cạnh a, SA vuông góc với đáy. Lân cận SC phù hợp với đáy một góc
. Thể tích khối chóp bằng

Cho hình chóp tam giác mọi S.ABC gồm cạnh đáy bởi a, mặt bên tạo với lòng góc
. Thể tích của khối chóp S.ABCDbằng:

Cho hình chóp S.ABCD cóđáy ABCD là hình chữ nhật, hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên phương diện phẳng (ABCD) trùng cùng với giao điểm O của hai đường chéo AC vàBD. Biết

Cho hình chóp S.ABCD cóđáy ABCD là hình chữ nhật, hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên phương diện phẳng (ABCD) trùng cùng với giao điểm O của nhị đường chéo AC vàBD. Biết
. I là trung điểm BB’. Phương diện phẳng (DIC’) phân tách khối lập phương thành 2 phần có tỉ số thể tích phần nhỏ nhắn chia đa phần bằng:

Cho hình nón đỉnh S có đường tròn đáy nửa đường kính 1cm, nội tiếp trong hình vuông vắn ABCD. Biết
. Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

Cho hình chóp tứ giác những S.ABCD gồm cạnh đáy bởi 2a, cạnh bên bằng
lần thì thể tích khối chóp chuyển đổi như rứa nào?

Cho hình chóp S.ABCD tất cả ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với phương diện phẳng đáy (ABCD). Biết góc thân SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 60. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Cho hình chóp

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa con đường thẳng SC với mặt phẳng (ABCD) bởi 450 với
là tam giác đều và phía trong mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Call M là trung điểm của cạnh SB. Tính thể tích V của khối chóp
?

Một số câu hỏi khác hoàn toàn có thể bạn quan tiền tâm.Cho 27 gam X (chứa C, H, O) gồm thể chức năng vừa không còn với 34,8 gam Ag2O trong dung dịch NH3. Thể tích O2 cần để đốt cháy chính lượng hợp hóa học này bằng thể tích CO2 sản xuất thành. Các thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. CTPT của X là:

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói tới ứng dụng của xenlulozơ?

Thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt bốn dung dịch riêng lẻ không nhãn chứa glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol là:

Polime là:

Cho m gam lếu láo hợp bao gồm glucozơ cùng fructozơ tác dụng với lượng dư Ag2O trong dung dịch NH3 tạo nên 6,48 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng hết cùng với 1,20 gam Br2 vào dung dịch. Xác suất số mol của glucozơ trong các thành phần hỗn hợp là:

Chất nào dưới đây không là polime?

Polime nào dưới đây có dạng phân nhánh?

Câu nào sai?

Có các cặp dung dịch riêng lẻ đựng trong các bình mất nhãn:

(1) Glucozơ, fructozơ.

(2) Glucozơ, saccarozơ.

(3) Mantozơ, saccarozơ.

(4) Fructozơ, mantozơ.

Xem thêm: Một Quả Cầu Có Khối Lượng Riêng 9 8.10^3, Một Quả Cầu Có Khối Lượng Riêng (Aklr) = 9,8

(5) Glucozơ, glixerol.

Dùng hỗn hợp AgNO3/NH3 có thể phân biệt được đông đảo cặp dung dịch nào?

Hỗn hòa hợp X gồm 2 amino axit no bậc một Y và Z. Y cất 2 đội axit, một đội nhóm amino; Z chứa một nhóm axit, một đội nhóm amino.
= 1,96. Đốt cháy 1 (mol) Y hoặc 1 (mol) Z thì số mol CO2 thu được nhỏ hơn 6. Công thức cấu trúc của nhị amino axit là:


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cho hình chóp tứ giác đều sabcd gồm cạnh đáy bằng a và ở bên cạnh bằng 2a tính thể tích khối chóp sabcd