Cho Hình Chóp Tứ Giác Đều Sabcd

     

Với giải bài xích tập 9 trang 26 sgk Toán lớp 12 Hình học tập được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết biện pháp làm bài bác tập môn Toán 12. Mời các bạn đón xem:


Giải Toán 12 Ôn tập chương 1

Bài 9 trang 26 Toán lớp 12 Hình học: Cho hình chóp tứ giác phần lớn S.ABCD. Đáy hình vuông cạnh a, ở bên cạnh tạo với đáy một góc 60o. Call M là trung điểm SC. Mặt phẳng đi qua AM và tuy nhiên song với BD, cắt SB trên E và giảm SD trên F. Tính thể tích khối chóp S.AEMF.

Bạn đang xem: Cho hình chóp tứ giác đều sabcd

Lời giải:

Gọi H là giao nhị đường chéo AC cùng BD, H là tâm hình vuông vắn ABCD

Do S.ABCD là hình chóp tứ giác đều phải SH⊥ABCD.

Ta có:

BD⊥AChvABCDBD⊥SH⇒BD⊥SAC

⇒EF⊥SAC

Mà AM⊂SAC nênAM⊥EF

Gọi I là giao điểm của AM với EF.

Ta có: AC = BD =a2+a2 =a2

⇒HD=12BD=a22

Lại có:

EI=FI=23HD=23.a22=a23

Góc sinh sản bởi lân cận SC và đáy (ABCD) là góc giữa SC cùng CH và là SCH^=60°(do CH là hình chiếu của SC lên lòng (ABCD)).

Vì SA = SC (do hình chóp tứ giác rất nhiều S.ABCD) và SCA^=SCH^=60° đề xuất tam giác SAC đều phải có cạnh là AC=a2.

⇒AM=a2.32=a62;

SM=SC2=AC2=a22

Vì AM⊥EFnên

Lại gồm SM phía trong (SAC) với EF⊥SAC cần SM⊥EF

Mà SAC là tam giác những nên

Do đó:SM⊥AEMF

Suy ra SM là đường cao của hình chóp S.AEMF

Vậy thể tích khối chóp S.AEMF là:

V=13SMSAEMF=13.a22.a233=a3618

Bài 1 trang 26 Toán 12 Hình học: Các đỉnh, cạnh, mặt của một nhiều diện phải vừa lòng những tính chất nào...

Bài 2 trang 26 Toán 12 Hình học: Tìm một hình sinh sản bởi những đa giác nhưng không phải là một đa diện...

Bài 3 trang 26 Toán 12 Hình học: Thế nào là một khối nhiều diện lồi...

Bài 4 trang 26 Toán 12 Hình học: Cho hình lăng trụ với hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau...

Bài 5 trang 26 Toán 12 Hình học: Cho hình chóp tam giác O.ABC có bố cạnh OA, OB,...

Bài 6 trang 26 Toán 12 Hình học: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC bao gồm cạnh AB bởi a...

Bài 7 trang 26 Toán 12 Hình học: mang lại hình chóp tam giác S.ABC tất cả AB = 5a, BC = 6a,...

Bài 8 trang 26 Toán 12 Hình học: Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình chữ nhật...

Xem thêm: Biện Pháp Tu Từ Trong Bài Bếp Lửa, Biện Pháp Tu Từ Và Nghệ Thuật Bài Thơ Bếp Lửa

Bài 10 trang 27 Toán 12 Hình học: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có toàn bộ các cạnh đều bằng a...

Bài 11 trang 27 Toán 12 Hình học: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’...

Bài 12 trang 27 Toán 12 Hình học: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a...

Bài 1 trang 27 Toán 12 Hình học: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng...

Bài 2 trang 27 Toán 12 Hình học: trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng...

Bài 3 trang 27 Toán 12 Hình học: trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng...

Bài 4 trang 28 Toán 12 Hình học: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai...

Bài 5 trang 28 Toán 12 Hình học: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai...

Bài 6 trang 26 Toán 12 Hình học: Cho hình chóp tam giác phần lớn S.ABC bao gồm cạnh AB bằng a...

Bài 7 trang 28 Toán 12 Hình học: Cho hình chóp S.ABCD...

Bài 8 trang 28 Toán 12 Hình học: Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều phải có tất cả các cạnh bởi a...

Bài 9 trang 28 Toán 12 Hình học: Cho hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’...

Xem thêm: Dàn Ý So Sánh Hình Ảnh Người Phụ Nữ Trong Tự Tình Và Thương Vợ Của Trần Tế Xương

Bài 10 trang 28 Toán 12 Hình học: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’, điện thoại tư vấn O là giao của AC...