Cho m gam bột fe vào 800ml dung dịch hỗn hợp gồm cu(no3)2 0 2m và h2so4 0 25m

     

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ bằng oxi. Cục bộ sản phẩm cháy kêt nạp hết vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy lộ diện gam kết tủa và khối lượng bình tăng (m+83,2) gam. Cực hiếm của m là
Bạn đang xem: Cho m gam bột fe vào 800ml dung dịch hỗn hợp gồm cu(no3)2 0 2m và h2so4 0 25m

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn đúng theo X có NaNO3; Al(NO3)2; Cu(NO3)2 thu được 10 gam hóa học rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z. Dung nạp khí Z vào 112,5 gam H2O được dung dịch axit tất cả nồng độ 12,5% và gồm 0,56 lít một khí tuyệt nhất thoát ra (đktc). Phần trăm cân nặng của NaNO3 trong tất cả hổn hợp X là


Trong đk thường, X là hóa học rắn, dạng gai màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, ko xoắn. Thủy phân X trong môi trường xung quanh axit thu được glucozơ. Tên thường gọi của X là


Đốt cháy trọn vẹn 16,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm đimetylamin cùng etylamin thu được m gam N2. Giá trị của m là


Hòa tan trọn vẹn 4,32 gam các thành phần hỗn hợp X có FeO, MgO và ZnO bởi một số lượng vừa dùng 150 ml dung dịch HCl 1M, chiếm được dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là


Cho những chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, axit fomic. Số hóa học vừa gia nhập phản ứng tráng bạc, vừa kết hợp Cu(OH)2 là
Xem thêm: Câu Lệnh Xóa Màn Hình Trong Pascal, Các Câu Lệnh Cơ Bản Của Pascal

Đốt cháy trọn vẹn 4,16 gam tất cả hổn hợp X bao gồm RCOOH và RCOOC2H5, chiếm được 4,256 lít khí CO2 (đktc) và 2,52 gam H2O. Mặt khác 2,08 gam tất cả hổn hợp X bội phản ứng với số lượng vừa dùng dung dịch NaOH, thu được 0,46 gam ancol với m gam muối. Quý hiếm của m là


Hỗn vừa lòng X có glyxin, valin, lysin cùng axit glutamic (trong X tỉ lệ khối lượng của nitơ với oxi là 7 :15). Cho 7,42 gam X chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y công dụng vừa đủ dung dịch chứa 0,08 mol NaOH và 0,075 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng, thu được m gam muối hạt khan. Quý giá m là


Kết trái thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T cùng với thuốc test được miêu tả ở bảng sau:

*

Các hóa học X, Y, Z, T lần lượt là:


Cho V ml dung dịch HCl 2M vào 200 ml dung dịch NaAlO2 1M, sau khi các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá bán trị lớn số 1 của V là


Cho nghiên cứu như hình vẽ:

*

Phát biểu nào sau đây đúng?
Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Một Cầu Thủ Bóng Đá Mà Em Yêu Thích Nhất, Cristiano Ronaldo

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam