Cho tam giác abc nhọn có ab = 15cm

     Bạn đang xem: Cho tam giác abc nhọn có ab = 15cm

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hai bạn cùng làm bình thường một quá trình hết 12 ngày. Năng suất vào một ngày của tín đồ thứ hai bằng 2/3 năng suất người thứ nhất. Hỏi ví như làm một mình thì mọi người phải làm cho trong bao lâu new xong quá trình ?


Câu 2:


x ≥ 0 cùng x > 4 thì


A. 0 ≤ x

B. X > 4


C. X ≥ 4


D. X ∈ ∅


Câu 3:


Bất phương trình15x-24>1+3x gồm nghiệm là:


A. X

B. X


C. X > 2


D. KQ khác


Câu 4:


Cho a > 0 cùng b > 0. Chứng tỏ rằng:1a+1ba+b≥4


Câu 5:


Cho những đoạn thẳng AB=8cm ;CD = 6cm ; MN = 12mm. PQ = x. Tìm x để AB và CD tỉ lệ với MN;PQ


A. X = 9 cm


B. X = 0,9cm


C. X = 18 cm


D. Cả bố đều sai


Câu 6:


Giá trị của b để phương trình 3x + b =0 gồm nghiệm x = -3 là :


A. 4


B. 5


C. 9


D. KQ khác


Bình luận
Xem thêm: Một Cái Hồ Hình Hộp Chữ Nhật Chứa Được 3200 Lít Nước, 1 Bể Nước Hình Hộp Chữ Nhật Chứa 3200 Lít Nước

phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại dichvuhaotam.com


*

liên kết
tin tức dichvuhaotam.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


dichvuhaotam.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


dichvuhaotam.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email chúng ta đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


dichvuhaotam.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com


Xem thêm: Ch2Chcho + Br2 + H2O = Ch2Brchbrcooh + Hbr, Cho Ch2 = Ch

dichvuhaotam.com