CHO TỨ DIỆN ĐỀU ABCD CẠNH A

     

Cho hình trụ có nửa đường kính đáy R=8 cùng độ dài mặt đường sinh l=3. Diện tích xung xung quanh của hình tròn đã mang đến bằng:
Bạn đang xem: Cho tứ diện đều abcd cạnh a

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D", biết lòng ABCD là hình vuông. Tính góc giữa A"C và BD

*


Cho hình chóp hầu hết S.ABCD có bên cạnh bằng a3, mặt bên tạo với đáy một góc45°

Thể tích khối chóp S.ABC bằng

*


Trong không khí Oxyz, mang đến mặt ước (S) gồm tâm I(0;0;-3) và trải qua điểm M(4;0;0). Phương trình của (S) là


Cho hàm số y=f(x) thường xuyên trên R, hàm số f"(x) có đồ thị như hình vẽ mặt dưới.

*

Hàm số g(x)=3f(x2-2)-32x4-3x2+2 đạt giá chỉ trị lớn nhất trên <-2;2> bằng


Cho hàm số f(x) gồm bảng biến chuyển thiên như sau:

*

Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
Xem thêm: Tỷ Lệ Bản Đồ Là Gì? Ý Nghĩa Của Tỉ Lệ Bản Đồ Là Gì? Ý Nghĩa Của Tỷ Lệ Bản Đồ

Cho hàm số y=f(x) gồm đạo hàm thường xuyên trên ℝ.Biết rằng hàm số y=fx2−3xcó vật dụng thị của đạo hàm như hình vẽ bên dưới đây

*

Hàm số y=fx4−8x3+13x2+12xcó bao nhiêu điểm cực trị


Gọi S là tập hợp toàn bộ các số nguyên dương y thế nào cho tồn tại độc nhất một quý giá của x vừa lòng log3yx2+4+13x+2+3yx2+4−3x=3. Số thành phần của (S) là


Trong không khí (Oxyz), cho A(1;-3;-2). B(5;1;0). Gọi (S) là mặt cầu 2 lần bán kính AB. Trong số hình chóp đều sở hữu đỉnh A nội tiếp vào mặt mong (S), điện thoại tư vấn A.MNPQ là hình chóp hoàn toàn có thể tích to nhất. Phương trình mặt ước tâm B cùng tiếp xúc với mặt phẳng (MNPQ) là


Từ một gỗ khối hình trụ có độ cao bằng 60cm người ta đẽo được một khối lăng trụ đứng ABC.A"B"C" bao gồm hai đáy là nhị tam giác nội tiếp hai đáy hình trụ cùng AB=6cm;  AC=18cm, BAC^=1200. Tính thể tích lượng gỗ loại bỏ khi đẽo khúc mộc thành khối lăng trụ đó (làm tròn đến hàng phần trăm).
Xem thêm: Ví Dụ Biện Pháp Nói Quá - Nói Quá Là Gì, Cho Lớp 8

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam