Cho Tứ Diện Oabc Có Oa Ob Oc Đôi Một Vuông Góc

     

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa đường thẳng AC và B’D’ bằng
Bạn đang xem: Cho tứ diện oabc có oa ob oc đôi một vuông góc

Cho hình chóp S.ABC gồm SA vuông góc với mặt phẳng ABC.SA=1 và đáy ABC là tam giác những với độ nhiều năm cạnh bằng 2. Tính góc giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABC


Cho hàm số y=f(x) bao gồm đạo hàm f"x=3−x10−3x2x−22với đều x∈ℝ.Hàm số gx=f3−x+16x2−13đồng biến chuyển trên khoảng tầm nào trong các khoảng sau?


Viết phương trình tiếp tuyến đường của thứ thị hàm số y=x2−x+5 biết tiếp tuyến đường đó vuông góc với đường thẳngy=−13x+1.


Cho hình chóp S.ABC tất cả SA vuông góc với phương diện phẳng đáy, SA = 2a tam giác ABC vuông cân nặng tại C cùng AC=a2.Góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng (ABC) bằng


Cho hình chóp S.ABCD gồm SA=a,SA⊥ABCD,đáy ABCD là hình vuông. Gọi M là trung điểm của AD góc thân (SBM) và mặt dưới bằng Tính khoảng cách từ D mang lại mặt phẳng (SBM)


Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ

*

Phương trình 2f(x)+7=0 tất cả bao nhiêu nghiệm?
Xem thêm: Thứ Tự Các Bộ Phận Vùng Biển Nước Ta Bao Gồm Những Bộ Phận Nào

Cho hàm số y=f(x) bao gồm đạo hàm liên tiếp trên R vệt của đạo hàm được cho vị bảng

*

Hàm số y=f(2x-2) nghịch biến trong khoảng nào?


Cho hàm số y = f(x) bao gồm đồ thị như hình vẽ

*

Khẳng định nào trong các xác minh sau đấy là sai?


Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ diện tích đáy bởi 3 và chiều cao bằng 5. điện thoại tư vấn M,N,P theo thứ tự là trung điểm của AA’.BB’,CC’,GG’ theo lần lượt là trọng tâm của hai đáy ABC,A’B’C’ Thể tích của khối nhiều diện lồi có các đỉnh là những điểm G,G’,M,N,P bằng


Cho hàm số f(x) có bảng thay đổi thiên:

*

Hàm số đã mang lại đồng đổi thay trên khoảng tầm nào dưới đây?


Hàm số nào dưới đây có vật dụng thị như đường cong sống hình vẽ?

*
Xem thêm: Đọc Hiểu Over The Past 600 Years, English Has Grown From A Language

Cho hàm số bậc ba y = f(x) tất cả đồ thị như hình vẽ.

*

Hàm số y = f(|x+1| - 1) có bao nhiêu điểm cực trị?


Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam