Cho Từ Từ Dung Dịch Chứa A Mol Hcl

     

Hoà tan hoàn toàn 4,78 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kiềm với một sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào hỗn hợp HCl, thấy thoát ra V lít khí (đktc). Hỗn hợp thu được lấy cô cạn thu được 5,33 gam muối hạt khan. Quý giá của V là :
Bạn đang xem: Cho từ từ dung dịch chứa a mol hcl

Nhỏ đàng hoàng từng giọt cho đến khi không còn khí thoát ra thì kết thúc dung dịch X chứa 0,2 molK2CO3 cùng 0,4 molNaHCO3 vào 350 ml dung dịch HCl 2M hình thành số molCO2 là


Cho 200 ml dung dịchBaOH2 0,1M vào 300 ml dung dịchNaHCO3 0,1M thu được hỗn hợp X và kết tủa Y. Mang lại từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X mang đến khi bước đầu có khí ra đời thì hết V ml . Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của V là


Cho lếu hợpK2CO3 vàNaHCO3 (tỉ lệ mol 1:2) vào bìnhBaHCO32 nhận được kết tủa Xvà dung dịchY. Thêm ung dung dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí bay ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộYphản ứng vừa đủ với 190 ml dung dịch NaOH 1M. Cân nặng kết tủaX


Dung dịch X chứa tất cả hổn hợp gồmNa2CO3 1,5M vàKHCO3 1M. Nhỏ dại từ từ bỏ 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, có mặt V lít khí (ở đktc). Quý hiếm của V là


Thêm thanh nhàn từng giọt dung dịch đựng 0,05 mol HCl vào dung dịch cất 0,06 mol Na2CO3. Thể tíchCO2 nhận được là


Cho 250 ml dung dịch X gồmNa2CO3 vàNaHCO3 bội nghịch ứng cùng với dung dịchH2SO4 dư chiếm được 2,24 lítCO2 (đktc). Mang lại 500 ml hỗn hợp X phản bội ứng với dung dịchBaCl2 dư nhận được 15,76 gam kết tủa. độ đậm đặc mol/l củaNaHCO3 trong X là


Hấp thu hoàn toàn 896 mlCO2 vào 200 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp gồmBaOH2 0,1M cùng NaOH 0,3M thu được hỗn hợp X và kết tủa Y. Thêm từ tốn HCl 0,5M vào hỗn hợp X mang đến khi xuất hiện thêm khí thì không còn V ml. Quý giá của V là


Nhỏ nhàn hạ từng giọt cho tới hết 30 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồmNa2CO3 0,2M vàNaHCO3 0,2M sinh ra số molCO2 là


Dung dịch X cất a molNa2CO3 cùng 2a mol KHCO3; hỗn hợp Y cất b mol HCl. Nhỏ tuổi từ từ đến khi xong Y vào X, sau các phản ứng thu được V lítCO2 (đktc). Nếu nhỏ dại từ từ cho đến khi hết X vào Y, sau các phản ứng chiếm được 3V lítCO2 (đktc). Tỉ lệ thành phần a : b là
Xem thêm: Sự Ra Đời Của Tổ Chức Asean ( Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á )

Nhỏ ung dung từng giọt cho đến hết hỗn hợp X cất 0,03 molKHCO3 với 0,06 molNa2CO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm HCl 0,1M vàKHSO4 0,3M được dung dịch Y với thấy bay ra x mol CO2. Thêm dung dịch chứa 0,06 mol NaOH và 0,15 molBaCl2 vào hỗn hợp Y chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của x và m theo lần lượt là


Hòa tan trọn vẹn m gam lếu hợp tất cả Na2CO3 ; K2CO3 ; BaCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được khí X và dung dịch Y. Để hấp thụ trọn vẹn khí X đề xuất lượng về tối thiểu 150 ml dung dịchBaOH2 1M. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được 51,15g muối bột khan. Cực hiếm của m là


Dung dịch X đựng 0,6 molNaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm khôn xiết từ từ bỏ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào hỗn hợp X được hỗn hợp Y với V lít khíCO2 (đktc). Phân phối dung dịch Y nước vôi trong dư thấy sinh sản thành m gam kết tủa. Tính thể tích V và khối lượng m


Cho tự từ cho đến khi hết dung dịch chứa 0,48 mol HCl vào dung dịch đựng đồng thời x molNa2CO3 cùng 0,2 mol NaHCO3. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 4,032 lítCO2 (đktc). Cực hiếm của x là


Cho lếu hợpNa2CO3 vàKHCO3 (tỉ lệ mol 2:1) vào trong bình chứa hỗn hợp BaHCO32 thu được m gam kết tủa X với dung dịch Y. Thêm thư thả dung dịch HCl 1M vào trong bình đến khi không thể khí bay ra thì hết 320 ml. Biết toàn cục Y phản nghịch ứng toàn diện với 160 ml hỗn hợp NaOH 1M. Quý giá của m là


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn giá tiền dành cho những người Việt.


khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài bác tập các môn

cỗ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn tổn phí

Thông tin điều khoản


Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Đáp Án Cuộc Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3

gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền