CÔNG LAO CỦA NGÔ QUYỀN

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Em hãy đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu tự do


3.189

Với giải luyện tập 1 trang 47 lịch sử lớp 7 kết nối tri thức chi tiết trong bài bác 9: Đất nước buổi đầu chủ quyền (939- 967) giúp học sinh tiện lợi xem cùng so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài tập lịch sử hào hùng 7. Mời chúng ta đón xem:

Giải bài bác tập lịch sử lớp 7 bài 9: Đất nước buổi đầu chủ quyền (939- 967)

Luyện tập 1 trang 47 lịch sử dân tộc 7: Em hãy nhận xét công lao của Ngô Quyền trong bắt đầu độc lập.

Bạn đang xem: Công lao của ngô quyền

Phương pháp giải:

B1: phân tích tình hình nước ta vào cuối thời đơn vị Ngô.

B2: so với sự thành lập và hoạt động nhà Đinh.

Trả lời:

Công lao của Ngô Quyền trong khởi đầu độc lập:

- chấm dứt thời kỳ đô hộ của phong kiến phương Bắc.

- Ngô Quyền đã chọn Cổ Loa làm kinh đô của đất nước. Tận dụng tối đa những thành quả này của vượt khứ và sút thiểu thời gian, công sức đầu tư xây dựng một gớm thành mới, ngoài ra thể hiện tại một ý thức nối lại quốc thống xưa.

- Ngô Quyền xưng Vương, chế định triều nghi, phẩm phục, đặt các chức quan kẻ thống trị từ tw đến địa phương đã khẳng định nền độc lập độc lập của dân tộc, đặt cơ sở cho những nhà nước quân công ty sau này.

Xem thêm: Thứ Tự Các Bộ Phận Vùng Biển Nước Ta Gồm Những Bộ Phận Nào ?


Câu hỏi 1 trang 45 lịch sử vẻ vang 7: Em hãy trình diễn những nét thiết yếu về tổ chức chính quyền, đời sống xã hội và văn hóa thời Ngô...


Câu hỏi 2 trang 45 lịch sử vẻ vang 7: ra quyết định bỏ chức máu độ sứ, tùy chỉnh cấu hình chính quyền hòa bình của Ngô Quyền có ý nghĩa như cố gắng nào?...


Câu hỏi 1 trang 47 lịch sử 7: Em hãy nêu tình hình vn sau khi Ngô Quyền mất...

Câu hỏi 2 trang 47 lịch sử vẻ vang 7: Hãy trình diễn công cuộc thống nhất quốc gia và thành lập và hoạt động nhà Đinh của Đinh bộ Lĩnh...


Luyện tập 2 trang 47 lịch sử dân tộc 7: Những việc làm của Đinh cỗ Lĩnh có chân thành và ý nghĩa như nỗ lực nào so với dân tộc?...

Xem thêm: Hoàn Cảnh Bùng Nổ Phong Trào Cần Vương, Phong Trào Cần Vương Bùng Nổ Trong Hoàn Cảnh Nào


Vận dụng 3 trang 47 lịch sử vẻ vang 7: Có ý kiến cho rằng: Ngô Quyền đưa ra quyết định về đóng đô ở Cổ Loa là để tiếp nối truyền thống phụ thân ông. Em có đồng ý với ý kiến đó không? bởi vì sao?..