Công thức nguyên phân giảm phân

     
Công thức Nguyên PhânGọi x là số tbào mẹ thuở đầu có cỗ lưỡng bội = 2n, k là chu kỳ nguyên phân thường xuyên 1. Toàn bô TB nhỏ được sản xuất thành = 2k .x2. Số TB mới được tạo nên thành từ nguyên liệu môi trường thiên nhiên = (2k – 1) x 3. Số TB bắt đầu được sinh sản thành trọn vẹn từnguyên liệu môi trường xung quanh =(2k – 2) x4. Tổng NST có trong những TB con = 2n. X. 2k5. Môi trường xung quanh nội bào hỗ trợ nguyên liệu tương đương với số NST = 2n.(2k – 1) x phương pháp Giảm Phân Gọi x là số TB bà mẹ ban đầu( 2n NST) 1. X tế bào sinh dục nguyên sơ sau k lần nguyên phân = x. 2k TBSD chín2. Môi trường xung quanh nội bào cần cung ứng nguyên liệu tương xứng với số NST đối kháng cho k lần nguyên phân thường xuyên = x. 2n (2k – 1)3. X. 2k TBSD chín ---- sút phân ----> 4. X. 2k tbào nhỏ ( 4. X. 2k tế bào con thì gồm 4. X. 2k tinh dịch ở như thể đực, x. 2k trứng làm việc giống mẫu )- Tổng NST vào 4. X. 2k tinh trùng = n.4. X. 2k - Tổng NST trong . X. 2k trứng = n. X. 2k 4. Môi trường thiên nhiên nội bào cần hỗ trợ nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho quá trình giảm phân = x. 2n .2k - Tổng vật liệu môi trường cung cấp cho x tế bào sinh dục nguyên sơ sau k lần nguyên phân và sút phân = x. 2n ( 2.2k – 1)5. Hotline n là số cặp NST tương đồng có cấu tạo khác nhau, r là số cặp NST tương dồng xẩy ra trao đổI chéo tại 1 điểm( r ≤ n)* còn nếu như không xảy ra TĐC :- Số một số loại giao tử tạo nên = 2n - tỉ trọng mỗi loại giao tử = 1/2n - Số một số loại hợp tử tạo nên = 4n* Nếu xẩy ra TĐC :- Số loại giao tử tạo thành = 2n +r - tỉ trọng mỗi các loại giao tử =1/2n +r - Số các loại hợp tử tạo ra phụ thuộc vào vào TĐC xảy ra ở 1 hay phía hai bên đực , cáiCÔNG THỨC SINH HỌC 1- NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂNSố lượng NST 1-1 mới hỗ trợ cho nguyên phân.

Bạn đang xem: Công thức nguyên phân giảm phân

- Nguyên liệu hỗ trợ tương đương: (2k – 1)2n - k là số lần nguyên phân liên tiếp của một tế bào, 2n là bộ NST lưỡng bội của loài.- Nguyên liệu cung cấp tạo nên những NST đơn có vật liệu mới hoàn toàn: (2k – 2)2n Số lượng thoi tơ vô nhan sắc được hiện ra (hoặc bị phá huỷ) để tạo thành các tế bào nhỏ sau k dịp nguyên phân: (2k – 1) Số lượng NST đối chọi môi trường cung ứng cho 2k tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng qua sút phân để tạo thành tinh trùng hoặc trứng: 2k.2n Số lượng thoi tơ vô sắc ra đời (hoặc phá huỷ) để cho 2k tế bào sinh dục triển khai giảm phân:2k.3 Số tinh trùng xuất hiện khi dứt giảm phân của 2k tế bào sinh tinh trùng: 2k.4 Số lượng trứng sinh ra khi ngừng giảm phân của 2k tế bào sinh trứng là: 2k Số một số loại trứng (hoặc số các loại tinh trùng) tạo thành ra khác biệt về nguồn gốc NST: 2n (n là số cặp NST) Số cách sắp xếp NST nghỉ ngơi kỳ giữa I của bớt phân: có một cặp NST → có 1 cách sắp xếp có 2 cặp NST → tất cả 2 biện pháp sắp xếp tất cả 3 cặp NST → có 4 cách bố trí (9) Vậy nếu bao gồm n cặp NST sẽ sở hữu 2n/2 cách thu xếp NST làm việc kì giữa I.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Địa Đạo Củ Chi Hay Nhất (6 Mẫu), Thuyết Minh Về Địa Đạo Củ Chi

Số một số loại giao tử tạo thành khi có hội đàm đoạn.

Xem thêm: Kết Quả Bóng Đá Tây Ban Nha Vs Bồ Đào Nha Vs Tây Ban Nha Chiếu Kênh Nào ?

- Trường thích hợp 1: loài gồm n cặp NST nhưng mà mỗi cặp NST có cấu trúc khác nhau trong những số ấy có k cặp NST mà mỗi cặp có bàn bạc đoạn tại một điểm với điều kiện n>k: Số các loại giao tử = 2n + k (10)- Trường đúng theo 2: Loài có n cặp NST, có Q cặp NST cơ mà mỗi cặp có 2 thảo luận đoạn không xẩy ra cùng thời điểm với n > Q: Số loại giao tử = 2n.3Q (11)- Trường phù hợp 3: loài gồm n cặp NST, gồm m cặp NST mà lại mỗi cặp bao gồm 2 dàn xếp đoạn không đồng thời và 2 điều đình đoạn thuộc lúc: Số loại giao tử: 2n + 2m (12)Số nhiều loại giao tử thực tế được tạo ra từ một tế bào sinh tinh hoặc một tế bào sinh trứng:- từ 1 tế bào sinh tinh trùng:+ không tồn tại trao thay đổi đoạn: 2 nhiều loại tinh trùng trong tổng cộng 2n loại + Có thương lượng đoạn 1 chỗ trên k cặp NST của loài: gồm 4 nhiều loại tinh trùng trong tổng số 2n + k một số loại +Có dàn xếp đoạn 2 nơi không đồng thời trên Q cặp NST của loài: gồm 4 loại tinh trùng trong toàn bô nn.3Q + Có hội đàm đoạn 2 nơi cùng lúc và 2 vị trí không cùng lúc: tất cả 4 nhiều loại tinh trùng trong tổng thể 2n + 2m - từ một tế bào sinh trứng: thực tế chỉ tạo nên một một số loại trứng trong tổng số nhiều loại trứng được hình thành trong mỗi trường hợp:1/2n, 1/2n+k, 1/23.3Q, ½ n+2m, Số lượng tế bào con 1-1 bội được tạo ra sau giảm phân.- Ở tế bào sinh tinh cùng sinh trứng, từng tế bào sau khi hoàn thành giảm phân tạo nên 4 tế bào 1-1 bội. Vậy nếu có 2k tế bào bước vào giảm phân thì ở cồn vật sẽ tạo ra: 2k x 4 tế bào đối kháng bội (22)- Ở thực đồ gia dụng mỗi tế bào sinh hạt phấn, khi kết thúc giảm phân tạo ra được 4 tế bào solo bội, mỗi tế bào này tiếp tục nguyên phân 2 lần chỉ làm cho 3 tế bào 1-1 bội, hình thành cần hạt phấn chín. Vậy con số tế bào đối chọi bội tạo nên từ 2k tế bào thành hạt phấn bằng: 2k x 4 x 3 = 2k x 12 (23) Đối cùng với tế bào sinh noãn cầu, mỗi tế bào sau khi xong giảm phân tạo thành 4 tế bào solo bội trong đó có một tế bào kích cỡ lớn lại tiếp tục nguyên phân thường xuyên 3 đợt vừa để tạo thành 8 tế bào con solo bội, vào đó có một tế bào trứng chín. Vậy nếu tất cả 2k tế bào sinh noãn khi ngừng quá trình tạo thành giao tử sẽ khởi tạo được một số trong những lượng tế bào đơn bội bằng: 2k x 3 + 2k x 8 = 2k x 11 (24) lấy ví dụ như 1.một hợp tử của một loài nguyên phân thường xuyên một số lần đã lấy nguyên liệu của môi trường tế bào tạo ra tương đương 570 NST đơn. Xác định:a/số lần nguyên phân của hòa hợp tửb/số NST và trạng thái của NST vào 2 tế bào của thích hợp tử lúc trải qua các kì của nguyên phần?c/tính số tế bào sinh trứng,số tế bào sinh tinh hình thành tinh trùng thụ tinh nói trên? biết công suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%(loài này có 2n=38)a. điện thoại tư vấn số lần nguyên phân của hợp tử là x lần => (2^x -1)x2n =570với 2n = 38 => x=4. Vậy tần số nguyên phân của phù hợp tử là 4 lầnb. Hic ! cái này xem trong sgk nhá! bản thân ko nêu lên nữa c. Có một hợp tử được tạo ra từ sự phối hợp của 1 trứng và 1 tinh dịch =>số tế bào sinh trứng là 1tb ( nếu hiệu suất thụ tinh của trứng là 100%)số tế bào sinh tinh dịch là (1: 6,25%)/4=4 tb2. Có một số trứng và một trong những tinh trùng tham gia thụ tinh, biết công suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%. Công suất thụ tinh của trứng là 50%. Có trăng tròn hợp tử được sinh sản thành. Hãy tính:a/số trừng, số tinh dịch được thụ tinhb/số tế bào sinh tinhc/số tế bào sinh trứng cùng số thể định hướng đã bị tiêu biến(1tế bào sinh trứng tạo thành 1 trứng và 3 thể định hướng)học kì 2 vẫn ra mấy dạng toán này những lắmmấy chúng ta cố mà rèn luyện dần cùng với dạng này nhé
*
a. Số trứng và số tinh dịch được thụ tinh là trăng tròn b. Số tế bào sinh tinh là (20:6,25%) /4= 80c. Số tb sinh trứng là 20: 1/2 = 40số thể định hướng đã trở nên tiêu biến là 40x3= 120​