Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Của Đoạn Mạch Mắc Nối Tiếp

     
Cường độ cái điện (I), Hiệu điện cố gắng (U) và Điện trở (R) trong Mạch điện tuy nhiên Song - đồ dùng lý 9 bài xích 5

Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tuy nhiên song thì cường độ cái điện chạy qua mạch bởi tổng cường độ mẫu điện chạy qua những mạch nhánh (I=I1+I2) còn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện nuốm giữa 2 làm mai mạch rẽ (U=U1=U2).

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp


Vậy so với đoạn mạch có hai điện trở mắc song song thì Cường độ dòng điện và Hiệu điện ráng trên đoạn mạch tuy nhiên song này được tính thế nào? chúng ta cùng tò mò qua nội dung bài viết dưới đây.


I. Cường độ chiếc diện với Hiệu điện cố gắng trong đoạn mạch mắc song song

1. Trong khúc mạch có 2 bóng đèn mắc Song tuy vậy (nội dung đồ lý lớp 7) thì:

- cường độ loại điện (I) chạy qua mạch chính bởi tổng cường độ loại điện chạy qua những mạch nhánh (mạch rẽ): I=I1+I2.

- Hiệu điện gắng hai đầu đoạn mạch bởi hiệu điện cầm cố giữa 2 mối lái mạch nhánh (mạch rẽ): U=U1=U2.

2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy vậy song

* Câu C1 trang 14 SGK đồ dùng Lý 9: Quan giáp sơ đồ mạch điện như hình 5.1 (SGK) và cho thấy các điện trở R1, R2 được mắc với nhau như thế nào. Nêu mục đích của vôn kế cùng ampe kế vào sơ đồ gia dụng đó.

*

sơ thứ mạch điện mắc tuy nhiên song hình 5.1 sgk đồ lý 9

* chỉ dẫn giải Câu C1 trang 14 SGK vật Lý 9: 

° Sơ đồ dùng mạch năng lượng điện hình 5.1 SGK đến biết:

- R1 được mắc tuy nhiên song cùng với R2. Ampe kế đo cường độ loại điện chạy trong mạch chính.

- Vôn kế đo hiệu điện cố hai đầu mỗi năng lượng điện trở, đồng thời là hiệu điện thế của tất cả - mạch.

* Câu C2 trang 14 SGK đồ vật Lý 9: Hãy chứng tỏ rằng đối với một đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song, cường độ mẫu điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thành phần nghịch với điện trở đó:

 

* gợi ý giải câu C2 (trang 14 SGK đồ gia dụng Lý 9):

- Ta có: U1 = I1R1 và U2 = I2R2.

- Mạt khác, hiệu điện chũm giữa nhị đầu đoạn mạch tuy nhiên song bởi hiệu điện cầm cố giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2

⇒ U = I1R1 = I2R2

*
 (Đpcm).

II. Điện trở tương tự trong mạch điện tuy vậy song

1. Điện trở tương đương

- Công thức tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở R1 , R2 mắc song song là:

 

* Câu C3 trang 15 SGK thứ Lý 9: Hãy minh chứng công thức tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc tuy nhiên song là:

  từ đó suy ra: 

*

* lí giải giải câu C3 trang 14 SGK đồ dùng Lý 9:

- Ta có: 

*

- khía cạnh khác, đối với mạch mắc song song: I = I1 + I2, nên:

*
 

- Lại có, đối cùng với mạch mắc tuy vậy song: U = U1 = U2, nên:

*
*
 (ở phía trên R≡Rtđ).

Xem thêm: ” Rất Đẹp Hình Anh Lúc Nắng Chiều Bóng Dài Trên Đỉnh Dốc Cheo Leo”

Kết luận:

 - Đối với đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song thì nghịch đảo của điện trở của năng lượng điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của các điện thay đổi phần.

 - Cường độ loại điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thành phần ngịch với năng lượng điện trở đó: 

• Lưu ý:

 - Vôn kế gồm điện trở R rất cao so với năng lượng điện trở của đoạn mạch đề nghị đo hiệu điện cố và được mắc tuy vậy song với mạch đó, buộc phải dòng năng lượng điện chạy qua vôn kế tất cả cường độ không đáng kể, cho nên khi tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch này rất có thể bỏ qua số hạng (1/Rv).

III. Vận dụng tính Cường độ mẫu điện, Hiệu năng lượng điện thế, Điện trở trong mạch điện song song

* Câu C4 trang 15 SGK trang bị Lý 9: Trong phòng học đang thực hiện một đèn dây tóc với một quạt trần có thuộc hiệu điện nuốm định nấc 220V. Hiệu điện núm của mối cung cấp là 220V. Mỗi đồ gia dụng dùng đều phải có công tắc và mong chì đảm bảo an toàn riêng.

- Đèn cùng quạt được mắc rứa nào vào nguồn để chúng chuyển động bình thường?

- Vẽ sơ trang bị mạch điện đó. Cho kí hiêu sơ thiết bị của quạt điện là: —(M)—

- nếu đèn không chuyển động thì quạt có hoạt động không? bởi vì sao?

* giải đáp giải Câu C4 trang 15 SGK vật dụng Lý 9:

- Đèn cùng quạt được mắc song song vào mối cung cấp 220V nhằm chúng vận động bình thường.

- ví như đèn không vận động thì quạt vẫn vận động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện vậy đã cho.

* Câu C5 trang 16 SGK đồ Lý 9: Cho hai năng lượng điện trở R1 = R2= 30Ω được mắc như sơ đồ dùng hình 5.2a (SGK).

*
Sơ đồ năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song hình 5.2a

- Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

- giả dụ mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch bên trên (hình 5.2b SGK) thì năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu?

*
Sơ đồ năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song hình 5.2b

- so sánh điện trở đó với mỗi điện biến hóa phần

* giải đáp giải câu C5 trang 16 SGK thứ Lý 9:

- Ta có: 

*

- Điện trở tương mặt đường của đoạn mạch là:

 

*

⇒ Điện trở tương đương Rtđ  nhở rộng mỗi điện thay đổi phần.

Xem thêm: Một Người Quan Sát Một Chiếc Phao Trên Mặt Biển, Thấy Nó Nhô Lên Cao 6 Lần Trong 10S


Hy vọng với nội dung bài viết về Cường độ chiếc điện (I), Hiệu điện cầm cố (U) với Điện trở (R) vào Mạch điện tuy vậy Song giúp ích cho những em. Phần đông góp ý cùng thắc mắc những em vui vẻ để lại comment dưới bài viết để dichvuhaotam.com ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.