Để Hòa Tan Hoàn Toàn 2.32 Gam Hỗn Hợp Gồm Feo Fe2O3 Fe3O4

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Để hòa tan trọn vẹn 2,32 g láo lếu hợp có FeO , Fe2O3 , Fe3O4 ( trong các số ấy số mol FeO thông qua số mol Fe2O3 ) , buộc phải vừa đầy đủ V l dd HCl 1 M . Tình V ?


*

*

Vì số mol FeO thông qua số mol Fe2O3 đề nghị ta quy tất cả hổn hợp về Fe3O4

(n_Fe3O4=frac2,32232=0,1left(mol ight))

PTHH :Fe3O4 + 8HCl ---> FeCl2 +2FeCl3 + 4H2O

.0,1...........0,8...........0,1..........0,2...........0,4

(Vdd_HCl=0,8cdot1=0,8left(l ight))

Vậy V = 0,8


*

Vì số mol FeO bằng số mol Fe2O3 nên ta quy tất cả hổn hợp về Fe3O4

nFe3O4=2,32/232=0,1(mol)

PTHH :Fe3O4 + 8HCl ---> FeCl2 +2FeCl3 + 4H2O

.0,1...........0,8...........0,1..........0,2...........0,4

VddHCl=0,8⋅1=0,8(l)

Vậy V = 0,8(l)


Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam tất cả hổn hợp X bao gồm CuO và Fe2O3 vào 200ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Trung hòa dung dịch Y đề xuất vừa đầy đủ 40 ml hỗn hợp NaOH 1M.a. Tính % cân nặng mỗi oxit trong tất cả hổn hợp ban đầu.b. Mang lại từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch Y mang lại phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa Z. Nung lạnh kết tủa Z xung quanh không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m.

Bạn đang xem: để hòa tan hoàn toàn 2.32 gam hỗn hợp gồm feo fe2o3 fe3o4


Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp X bao gồm CuO với Fe2O3 vào 200ml hỗn hợp HCl 1M thu được dung dịch Y. Th-nc dung dịch Y buộc phải vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 1M.

a. Tính % trọng lượng mỗi oxit trong tất cả hổn hợp ban đầu.

b. Mang đến từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch Y mang đến phản ứng trọn vẹn thu được kết tủa Z. Nung nóng kết tủa Z ngoại trừ không khí đến cân nặng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m.


Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp E gồm: KMnO4, K2Cr2O7, K2MnO4, MnO2, PbO2 ( những chất vào E gồm số mol bằng nhau) bằng dung dịch HCl (đặc nóng). Sau bội nghịch ứng nhận được (m + 11,856) gam các thành phần hỗn hợp muối X ( X gồm: KCl, MnCl2, CrCl3, PbCl2) với a mol khí Cl2. Giá trị a là?A. 0,302. B. 0,304. C. 0,305. D. 0,306.Mọi người giúp bản thân với! Thanks you very much!

Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp E gồm: KMnO4, K2Cr2O7, K2MnO4, MnO2, PbO2 ( các chất trong E gồm số mol bởi nhau) bởi dung dịch HCl (đặc nóng). Sau phản bội ứng thu được (m + 11,856) gam tất cả hổn hợp muối X ( X gồm: KCl, MnCl2, CrCl3, PbCl2) cùng a mol khí Cl2. Giá trị a là?

A. 0,302. B. 0,304. C. 0,305. D. 0,306.

Xem thêm: 4 Bài Viết Thư Tri Ân Cha Mẹ, Hay, Cảm Động, Góc Cảm Nhận

Mọi bạn giúp bản thân với! Thanks you very much!


Cho 3,425 gam hỗn hợp tất cả 5 oxit FeO; CuO; Al2O3; ZnO; Fe2O3 tác dụng vừa đầy đủ với 300 ml hỗn hợp HCl 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được m gam muối bột khan. Tính m


1. Khi phối hợp một hỗn hợp 14.5 gam (Fe, Zn, Mg) bởi dd HCl vừa đủ thì thu được dd X gồm chứa 35.8 gam muối. Vậy thể tích dd NaOH 1M đủ để kết tủa hết các ion kim loại trong dd X là bao nhiêu?2. Mang lại 4.6 gam mãng cầu vào dd HCl chiếm được dd X chứa 9.85 gam chất tan. Tính cân nặng kết tủa chiếm được khi mang lại dd X vào dd AgNO3 dư3. đến 12.1 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm zn và fe vào 100 ml dd hcl thấy còn 3.36 gam chất rắn ko tan. Nếu cho 12.1 gam chất rắn đó vào 200 ml dd hcl thì sắt kẽm kim loại tan hết. Cô cạn dd thu...

1. Khi tổng hợp một tất cả hổn hợp 14.5 gam (Fe, Zn, Mg) bởi dd HCl vừa đủ thì thu được dd X gồm chứa 35.8 gam muối. Vậy thể tích dd NaOH 1M đủ nhằm kết tủa hết những ion sắt kẽm kim loại trong dd X là bao nhiêu?2. đến 4.6 gam na vào dd HCl chiếm được dd X cất 9.85 gam hóa học tan. Tính trọng lượng kết tủa chiếm được khi mang đến dd X vào dd AgNO3 dư3. đến 12.1 gam hỗn hợp X gồm zn và fe vào 100 ml dd hcl thấy còn 3.36 gam hóa học rắn không tan. Nếu cho 12.1 gam hóa học rắn kia vào 200 ml dd hcl thì sắt kẽm kim loại tan hết. Cô cạn dd chiếm được 26.3 gam chất rắn khana) Xác định khối lượng của sắt trong các thành phần hỗn hợp Xb) Tính mật độ mol/l của dd hcl4. Hoà tan hoàn toàn hỗn phù hợp X tất cả fe với mg bằng một số lượng vừa dùng dd hcl 20%, thu được dd Y. độ đậm đặc của Fecl2 trong dd Y là 15.76%. độ đậm đặc % của Mgcl2 vào dd Y là bao nhiêu?


Giúp em với ạ!!! Em đang nên gấp

Cho dd HCl chức năng lần lượt cùng với CuO; FeO; Fe2O3; Fe3O4. Hãy viết phương trình hoá học và thăng bằng chúng


Hòa tan trọn vẹn 11,84 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg cùng Fe yêu cầu vừa đầy đủ 146 gam dung dịch HCl 14% thu được hỗn hợp Y với thoát ra V lít khí H2 (đktc).

 a. Tính % khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu. B. Tính V c. Tính nồng độ xác suất của muối hạt trong dung dịch Y


Cho 6,85g hh bao gồm Zn và FeO làm phản ứng trọn vẹn với V mol đ HCl 1M (D=1,12g/ml). Sau phản ứng nhận được dd A và 1,12 lít khí H2 (đktc)

a) Tính KL từng muốn sau khi phản ứng?b) Tính quý giá của V?


Hòa tan hoàn toàn 8,56 gam hỗn hợp X tất cả Zn và Fe trong 150ml dung dịch HCl xM dư thu được hỗn hợp Y và thoát ra 3,136 lít khí H2 (đktc).

a. Tính % cân nặng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Xem thêm: Tôi Với Anh Đôi Người Xa Lạ, Đọc Những Câu Thơ Sau Và Thực Hiện Các Yêu Cầu

b. Trong hòa hỗn hợp Y nên vừa đủ 200 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính x

c. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được m gam muối. Tính m


Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg và Al đề nghị vừa đầy đủ 100 gam hỗn hợp HCl x% thu được dung dịch Y và thoát ra 2,576 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y nhận được 10,475 gam muối.