Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 9 Chương 3

     

2 đề kiểm tra phối kết hợp trắc nghiệm với tự luận có đáp án kèm theo sẽ giúp các bạn học sinh luyện tập và củng vắt kiến thức cũng tương tự cách trình diễn bài tập trường đoản cú luận


 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III

ĐỀ 01

I/Trắc nghiệm (4đ ): Hãy khoanh tròn vào những chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 3

Câu 1 : Quá trình thổi khí CO2 vào hỗn hợp NaOH, muối tạo thành theo thứ tự là:

A.NaHCO3, Na2CO3 B.Na2CO3, NaHCO3

C.Na2CO3 D.Không đủ tài liệu để xác định

 Câu 2:Cho giấy quì tím vào hỗn hợp đựng nước, sục khí CO2 vào . Đun lạnh bình 1 thời gian. Màu của quì tím:

A. Không đổi màu

B. đưa sang color đỏ.

C.Chuyển sang color đỏ, kế tiếp lại gửi sang màu tím

D.Chuyển sang color xanh.

Câu 3: Natri silicat rất có thể được tạo thành bằng cách:

A.Đun SiO2 cùng với NaOH lạnh chảy

B.Cho SiO2 tính năng với hỗn hợp NaOH loãng

C.Cho hỗn hợp K2SiO3 tác dụng với hỗn hợp NaHCO3

D.Cho Si công dụng với dung dịch NaCl

Câu 4 : Khi đến HCl quánh dư tính năng với cùng số mol các chất sau, hóa học nào mang lại lượng Cl2 lớn nhất?

A. KMnO4 B. MnO2 C. KClO3 D. KClO

Câu 5: vì chưng sao tín đồ ta rất có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh cùng khô vào việc bảo vệ thực phẩm và trái cây tươi?

A.Nước đá khô có chức năng hút ẩm

B. Nước đá khô có công dụng thăng hoa

C. Nước đá khô có khả năng khử trùng

D. Nước đá khô có chức năng dễ hóa lỏng

Câu 6: Hãy cho thấy cách bố trí nào tiếp sau đây đúng theo hướng tính kim loại giảm dần:

A. Na, Mg, Al, K B. K, Na, Mg, Al C. Al, K, Mg,Na. D. Mg, K, Al,Na

Câu 7: Khi cho nước công dụng với oxit axit không sản xuất thành axit, thì oxit đó có thể là :


A. SiO2 B. CO2 C. SO2 D. NO2

Câu 8: lúc mở vòi vĩnh nước máy, nếu chăm chú một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Đó là do nước vật dụng còn bảo quản vết tích của chất tiếp giáp trùng. Đó đó là clo và tín đồ ta lý giải khả năng diệt khuẩn là do:

A. Clo độc nên gồm tính giáp trùng

B. Clo có tính oxi hoá mạnh

C. Clo công dụng với nước tạo HClO chất này có tính oxi hoá mạnh

D. Một tại sao khác

II/Tư luận ( 6đ )

Câu 1 :(2đ) Viết những phương trình hoá học để chấm dứt dãy đưa hoá hoá học tập sau:

C -> teo -> CO2 -> K2CO3 -> KHCO3

Câu 2 :( 1đ ): tất cả 4 khí đựng trong 4 lọ đơn nhất là : Cl2, HCl, CO2 với O2. Hãy nêu cách thức hóa học nhận ra từng khí đựng trong mỗi lọ. Viết phương trình hoá học tập minh hoạ.

Câu 3 :(3đ ) Nung 40g CuO với C dư. Toàn thể lượng CO2 hình thành được đem vào bình đựng 100ml dung dịch NaOH mật độ a M, sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp A. Dung dịch A có khả năng tác dụng tối đa 100ml hỗn hợp KOH 1M.

a)Viết phương trình chất hóa học xảy ra


b) giá trị của a là bao nhiêu?

c) xác định thành phần % các muối chiếm được sau bội nghịch ứng

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 01

I/ Trắc nghiệm (3đ) : Đúng mỗi câu được 0,5 đ.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

A

C

B

B

A

C

II/Tự luận :

Câu 1: Viết đúng từng PTHH được 0,5 đ.

 1/ CO2 + C 2CO

 2/ 2CO + O2 2CO2

 3/ CO2 + 2KOH -> K2CO3 + H2O

 4/ K2CO3 + CO2 + H2O -> 2KHCO3

Câu 2:

-Dùng quì tím ẩm: (0,25đ)

+ Cl2 làm cho quì tím ẩm chuyển sang color đỏ tiếp đến bị mất màu. (0,25đ)

+ HCl có tác dụng quì tím độ ẩm chuyển sang màu sắc đỏ. (0,25đ)

+ CO2 có tác dụng quỳ tím độ ẩm chuyển sang màu sắc đỏ tiếp nối chuyển sang color tím. (0,25đ)

+ sót lại là O2

Câu 3:

a)

2CuO + C 2Cu + CO2 (1)

nCuO = 40/80 = 0,5 mol

Theo pthh (1) ta gồm nCO2 = ½.nCuO = ½.0,5 = 0,25 mol


Do dung dịch có khả năng tính năng được với dung dịch KOH đề nghị trong dung dịch A chắc chắn rằng phải bao gồm NaHCO3

2NaHCO3 + 2KOH → Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O (2) (0,25đ)

CO2 +NaOH → NaHCO3 (3) (0,25đ)

Nếu chỉ tạo thành thành NaHCO3 theo pthh (2) và (3) ta có:

nCO2 = nNaHCO3 = nKOH = 0,1 0,25=>Trong hỗn hợp A còn tồn tại Na2CO3 (0,25đ)

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (4) (0,25đ)

b)

Theo pt (3): nCO2(3) = nNaHCO3 = 0,1 mol (0,25đ)

=> nCO2(4) = 0,25 – 0,1 = 0,15 mol (0,25đ)

Theo pt (3) cùng (4): nNaOH = 0,1 + 2.0,15 = 0,4 mol (0,25đ)

=>a = 0,4/0,1 = 4M (0,25đ)

c)

Sau phản nghịch ứng dung dịch thu được gồm: Na2CO3, K2CO3

nNa2CO3(2) = ½.nKOH = ½.0,1 = 0,05 mol


nNa2CO3(4) = nCO2(4) = 0,15 mol

=>Số mol Na2CO3 sau pư: 0,05 + 0,15 = 0,2 mol

mNa2CO3 = 0,2.106 = 21,2g (0,25đ)

nK2CO3 = ½.nNaHCO3 = ½.0,1 = 0,05 mol

mK2CO3 = 0,05.138 = 6,9g (0,25đ)

% mNa2CO3 = .100% = 75,44% (0,25đ)

% mK2CO3 = 100% - 75,44% = 24,56% (0,25đ)

ĐỀ 02

I/Trắc nghiệm (3 đ ): Hãy khoanh tròn vào những chữ chiếc A,B,C,D đứng trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: Dung dịch nào cần thiết chứa trong bình thủy tinh:

A.HNO3 B.H2SO4 đậm đặc

C.HF D.HCl


Câu 2 :Bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học được bố trí theo nguyên tắc:

A.Theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.

B. Theo hướng số electron lớp bên ngoài cùng tăng dần.

Xem thêm: Rượu Ngâm Trái Cây Kim Quýt Ăn Được Không, Kim Quýt Mỹ

C.Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

D.Theo chiều từ sắt kẽm kim loại đến phi kim.

Câu 3: hỗn hợp nào tiếp sau đây không có tác dụng tẩy màu sắc ?

A. Hỗn hợp nước Javen. B. Hỗn hợp nước Clo

C. Hỗn hợp muối Ca(ClO)2 D.Dung dịch muối hạt KClO3

Câu 4:Trong nước Clo

A.Chỉ bao gồm HCl, Nước. B.Chỉ tất cả HClO, Nước.

C. Gồm HCl, Nước,Cl2, HClO D.Chỉ gồm HClO, Nước và HCl

Câu 5: Dạng nào sau đây không bắt buộc thù hình của cacbon ?

A. Khí lò ly B.Kim cương cứng C. Than chì D. Cacbon vô định hình

Câu 6 : Sục rảnh rỗi CO2 vào nước vôi trong. Hiện tại tượng xẩy ra là:

A.Nước vôi vào đục dần dần rồi vào trở lại

B.Nước vôi trong không tồn tại hiện tượng gì

C.Nước vôi trong hóa đục

D.Nước vôi trong 1 lúc rồi new hóa đục

II/Tư luận:(7 đ)


Câu 1:(2đ) Viết những phương trình hoá học tập để kết thúc dãy chuyển hoá hoá học tập sau:

 NaCl → Cl2 → HCl → FeCl2 → FeCl3

Câu 2: (2đ) Bằng phương thức hóa học hãy nhận ra các chất sau: Na2CO3, Na2SiO3, NaHCO3, NaCl

Câu 3: ( 3đ ) mang lại m g lếu láo hợp gồm K2CO3 và KHCO3 công dụng vừa đầy đủ với 27,375 g dung dịch HCl 20%. Sau phản ứng thu đựơc 2,24 lit khí CO2 (đktc).

 a.Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra.

 b.Tính khối lượng mỗi muối bao gồm trong tất cả hổn hợp ban đầu.

 c. Tính nồng độ xác suất của dung dịch chất thu được sau phản bội ứng.

ĐÁP ÁN ĐỀ 02

I/ Trắc nghiệm (3đ) : Đúng từng câu được 0,5 đ.

Xem thêm: Living In The Countryside Essay Example, What Life Is Like Living In The Countryside

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

C

D

C

A

A

II/Tự luận :

Câu 1:

1/ 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2

2/ 3Cl2 + H2 -> 2HCl

3/ 2HCl + sắt -> FeCl2 + H2

4/ 2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3

Câu 2:

Lấy mỗi đồ vật một ít làm mẫu mã thử và khắc ghi

- mang lại dung dịch HCl qua các mẫu thử:


- chủng loại thử tan, có kết tủa keo trắng là Na2SiO3 (0,25đ)

Na2SiO3 + HCl -> NaCl + H2SiO3keo white (0,25đ)

- mẫu mã thử tan, có hiện tượng sủi bọt khí là Na2CO3 với NaHCO3 (0,25đ)

Na2CO3 + HCl -> NaCl + H2O + CO2 (0,25đ)

NaHCO3 + HCl -> NaCl + H2O + CO2 (0,25đ)

- chủng loại thử tan, không có hiện tượng gì là NaCl (0,25đ)

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 qua 2 mẫu mã thử Na2CO3 với NaHCO3:

- chủng loại thử tan, xuất hiện thêm kết tủa white là Na2CO3 (0,25đ)

Na2CO3 + Ba(HCO3)2 -> NaHCO3 + BaCO3 (0,25đ)

- mẫu mã thử tan, không tồn tại hiện tượng gì là NaHCO3

Câu 3 :

mHCl = 27,375.20% = 5,475g

nHCl = 5,475/36,5 = 0,15 mol (0,25đ)

nCO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol (0,25đ)


Goi x, y thứu tự là số mol của K2CO3 với KHCO3.

a/ PTHH:

K2CO3 + 2HCl -> 2KCl + H2O + CO2 (0,25đ)

x mol  2x mol 2x mol x mol

KHCO3 + HCl -> KCl + H2O + CO2 (0,25đ)

ymol ymol ymol ymol

b/ Ta tất cả hệ phương trình:

2x + y = 0,15 x= 0,05

x + y = 0,1 y= 0,05 (0,5đ)

 

mKHCO3 = 0,05.100 = 5g (0,25đ)

mK2CO3 = 0,05.138 = 6,9g (0,25đ)

c/

mKCl = 0,15.74,5 =11,75g (0,25đ)

mCO2 = 0,1.44 = 4,4g (0,25đ)

Khối lương dd sau PƯ:

6,9 + 5+27,375 – 4,4 = 34,875 g (0,25đ)


C% = = 32,04% (0,25đ)

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - coi ngay