Đun Nóng Este Ch3Cooch=Ch2 Với Một Lượng Vừa Đủ Dung Dịch Naoh Sản Phẩm Thu Được Là

     

Do este gồm dạng RCOOCH=CH-R’ nên những khi thủy phân bởi NaOH đang thu được muối cùng andehit

Sản phẩm gồm: CH3COONa + CH3CHO

Đáp án phải chọn là: B
Bạn đang xem: đun nóng este ch3cooch=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh sản phẩm thu được là

Thuỷ phân este E trong môi trường xung quanh axit nhận được cả hai thành phầm đều có công dụng tham gia bội phản ứng tráng gương. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của este E là


Hỗn hòa hợp X tất cả 2 este đối kháng chức. Mang đến 0,15 mol tất cả hổn hợp X tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, Thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y thu được tất cả hổn hợp Z tất cả hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn Z chiếm được 0,5 mol CO2; 0,1 mol Na2CO3 và x mol H2O. Quý giá của x là:


Cho 12,9g một este 1-1 chức, mạch hở công dụng hết với 150ml dd KOH 1M. Sau bội phản ứng thu được một muối với anđehit. Số đồng phân este thoả mãn đặc điểm trên là:


Số este không no mạch hở tất cả chung công thức C4H6O2 gia nhập được làm phản ứng xà phòng hóa chế tạo ra thành ancol là:


Este X không no mạch hở có tỉ khối tương đối so cùng với Hiđro là 43 khi gia nhập phản ứng xà phòng hóa thì thu được muối hạt Y và các chất cơ học Z. Biết Z thâm nhập phản ứng tráng gương. Số phương pháp cấu tạo phù hợp với X là


Este X khi tác dụng với hỗn hợp NaOH nhận được 2 muối: natri phenolat với natri propionat. X có công thức là


Xà phòng hóa trọn vẹn 0,1 mol CH3COOC6H5 bằng NaOH toàn diện thu được sản phẩm chứa m gam muối. Giá trị của m là
Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Chung Của Ngành Ruột Khoang, Đặc Điểm Chung Và Vai Trò Của Ngành Ruột Khoang

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, lúc thuỷ phân trong môi trường xung quanh axit thu được anđehit axetic. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của este đó là


Este X bao gồm CTPT là C9H10O2. Mang lại 18 gam X chức năng vừa đủ với 0,24 mol NaOH. Sau làm phản ứng nhận được 19,8 gam muối. Biết số cacbon của mỗi thành phầm thu được nhỏ hơn 8. Số CTCT của X là


Thủy phân hoàn toàn 3,96 gam vinyl fomat trong dung dịch H2SO4 loãng. Trung hòa trọn vẹn dung dịch sau bội phản ứng rồi cho tính năng tiếp với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, đun nóng, phản ứng trả toàn, nhận được m gam Ag. Quý hiếm của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn m gam phenyl fomat bởi KOH toàn vẹn thu được thành phầm 30,24gam muối. Cực hiếm của m là


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn giá thành dành cho tất cả những người Việt.


khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài bác tập các môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn tầm giá

Thông tin luật pháp


Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nước ta

vietjackteam


Xem thêm: Đường Đi Khó Không Khó Vì Ngăn Sông Cách Núi Mà Khó Vì Lòng Người Ngại Núi E Sông

gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền