Em Có Nhận Xét Gì Về Thái Độ Chống Quân Pháp Xâm Lược Của Triều Đình Huế

     

- Triều đình Huế nhu nhược, thụ động, không nhất quyết phối phù hợp với nhân dân phòng thực dân Pháp ngay từ đầu. Vì chưng vậy đã bỏ lỡ cơ hội tiến công đuổi giặc Pháp.

+ mon 7-1860, đa phần quân Pháp bị điều rượu cồn sang Trung Quốc, lực lượng còn lại rất mỏng. Cơ mà quân triều đình lại nạm thủ ở trong Đại đồn Chí Hòa.

dichvuhaotam.com
Bạn đang xem: Em có nhận xét gì về thái độ chống quân pháp xâm lược của triều đình huế

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: School Exams Are, Generally Speaking, The First Kind Of Tests We Take

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp dichvuhaotam.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng dichvuhaotam.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Bài Luận Tiếng Anh Về Bùng Nổ Dân Số, Unit 7: World Population

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép dichvuhaotam.com gửi các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.