Fe + cl2 = fecl3

     

Fe + Cl2 → FeCl3 được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phương trình bội phản ứng giữa sắt cùng khí clo để tạo ra FeCl3. Mong muốn tài liệu này đang giúp các bạn biết thành phầm tạo ra sản phẩm sau phản ứng tương tự như cân bằng một cách thiết yếu xác.

Bạn đang xem: Fe + cl2 = fecl3


2Fe + 3Cl2
*
2FeCl3

khí xoàn lục rắn (nâu đỏ)


3. Cách thực hiện phản ứng fe ra FeCl3

Cho dây fe quấn hình lốc xoáy (đã được nung lạnh đỏ) vào lọ đựng khí clo

4. Hiện nay tượng nhận thấy phản ứng Fe tính năng Cl2

Sắt cháy sáng tạo thành sương màu nâu đỏ

Thông tin thêm

Sắt đă làm phản ứng cùng với khí clo tạo thành sắt (III) clorua

5. đặc thù hóa học của Fe 

a. Tính năng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với giữ huỳnh: sắt + S

*
FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản nghịch ứng được với rất nhiều phi kim.

b. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không chức năng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

6. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1: mang lại clo vào nước, nhận được nước clo. Biết clo tính năng không trọn vẹn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất:

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HClO

D. H2O, HCl, HClO, Cl2


Đáp án D

Cl2 gồm phản ứng cùng với nước như sau:

H2O + Cl2 ⇔ HCl + HClO (axit clohiđric với axit hipoclorơ)

Nó là hỗn hợp của dung dịch có Cl2, axit HCl với HClO có màu xoàn lục nhạt cùng mùi khôn cùng hắc

Trong nước Clo gồm chứa Cl2, HCl, HClO, H2O.


Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, bạn ta thường pha trộn clo bằng cách

A. Năng lượng điện phân nóng chảy NaCl.

B. đến dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.

C. Năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl có màng ngăn.

D. Cho F2 đẩy Cl2 thoát khỏi dung dịch NaCl.


Đáp án B

Phương pháp pha chế Cl2 vào phòng thể nghiệm là mang đến HCl chức năng với những chất có tính oxh mạnh

4HCl + MnO2

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O


Câu 3: chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

A. Dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. Hỗn hợp NaOH đặc.


Đáp án A: hỗn hợp H2SO4 đậm sệt được dùng để gia công khô khí Cl2 độ ẩm .

Câu 4: Phản ứng xẩy ra khi đốt cháy sắt trong không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

Xem thêm: Nêu Cấu Trúc Chung Của Máy Tính Điện Tử Lớp 6, Cấu Trúc Chung Của Máy Tính Điện Tử

D. Tạo tất cả hổn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.


Đáp án A

Câu 5: hóa học nào dưới đây phản ứng cùng với Fe tạo thành hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Dung dịch AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D

A. Sắt + Cl2

*
FeCl3

B. Sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. Sắt + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Sắt + HCl → FeCl2


Câu 6: đến m gam bột fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, sống đktc). Giá trị của m cùng V theo thứ tự là:

A. 10,8 cùng 4,48.

B. 10,8 với 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Đáp án D

Sau phản bội ứng thu được hỗn hợp bột kim loại nên fe còn dư, phản nghịch ứng tạo thành muối Fe2+

Số mol các chất bao gồm trong bài xích là:

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 2. 0,16 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình phản nghịch ứng ion

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> mKL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m

=> m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 7: Dãy các chất và dung dịch nào tiếp sau đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá fe thành fe (III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 8: hỗn hợp FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Hỗn hợp KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Hỗn hợp Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D

Câu 9: đến 11,36 gam hồn hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản bội ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc) cùng dung dịch X. Hỗn hợp X có thể hoà tan buổi tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 gồm trong dung dịch lúc đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Đáp án C

Quy đổi hỗn hợp gồm bao gồm x mol Fe và y mol O

Ta có 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta bao gồm nNO = 0,06 mol

Qúa trình đến e :

Fe → Fe3+ + 3e

x → 3x mol

Qúa trình thừa nhận e :

O + 2e→ O-2

y → 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định nguyên tắc bảo toàn electron thì: ne mang đến = ne nhận cần 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta tất cả x= 0,16 và y= 0,15

Bảo toàn thành phần Fe bao gồm nFe(NO3)3= nFe= x = 0,16 mol

nFe hình thành= 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x → 4x → x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23 – x → x + 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 10. cho bột sắt vào dung dịch bao gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X có hai muối hạt và chất rắn Y gồm hai kim loại. Nhị muối vào X cùng hai kim loại trong Y theo thứ tự là:

A. Cu(NO3)2; AgNO3 với Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 với Cu; Fe

C. Fe(NO3)2 ; Fe(NO3)3 và Cu; Ag

D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu; Ag


Đáp án D

2 sắt kẽm kim loại là Cu với Ag => AgNO3 buộc phải hết

2 muối bao gồm Fe(NO3)2 cùng Cu(NO3)2

Phương trình phản nghịch ứng theo lắp thêm tự sau

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu


…………………………………..

Trên đây thpt Sóc Trăng đã đưa tới các bạn một tài liệu rất bổ ích Fe + Cl2 → FeCl3. Để có tác dụng cao rộng trong học tập, thpt Sóc Trăng xin ra mắt tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 8, siêng đề trang bị Lí 8, kim chỉ nan Sinh học 8, Giải bài bác tập hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Ao Thu Lạnh Lẽo Nước Trong Veo Chế Thơ ❤️️ Hài Hước, Ao Thu Lạnh Lẽo NướcĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc ngôi trường THPT thành phố Sóc Trăng. Phần nhiều hành vi coppy đều là gian lận!
Nguồn phân chia sẻ: Trường trung học phổ thông Sóc Trăng (dichvuhaotam.com)
Tags
Hóa học 8 Phương trình phản nghịch ứng chất hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Related Articles


*

Thế làm sao là quy định và kỉ luật? Điều khác biệt căn phiên bản nhất giữa pháp luật và kỉ chính sách là gì?


16 phút ago
*

Tưởng tượng gặp mặt 1 nhân đồ vật trong thành phầm văn học Ngữ văn 9 (18 Mẫu)


11 giờ ago

Viết công tác tính chu vi diện tích hình trụ bằng Pascal


12 tiếng ago

3 Đề Đọc hiểu Chợ đồng (Nguyễn Khuyến) có đáp án bỏ ra tiết


12 giờ ago
*

Kể lại một câu chuyện đáng ghi nhớ của bản thân lớp 9 ngắn gọn, hay độc nhất vô nhị (18 Mẫu)


20 giờ đồng hồ ago
*

Viết lời chúc hoặc lời hứa hẹn trong thư thăm hỏi người thân trong gia đình lớp 3 hay độc nhất (10 Mẫu)


20 giờ ago

Viết 3-4 câu hỏi thăm tình trạng của fan nhận thư lớp 3 hay độc nhất vô nhị (15 Mẫu)


21 giờ đồng hồ ago
*

Mạch khuếch đại là gì? công dụng của mạch khuếch đại là gì?


22 giờ đồng hồ ago

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chuyên chú này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (12.323)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In