FE + HNO3 → FE(NO3)3 + NO+ H2O

     

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản ứng lão hóa khử. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đã được cân bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


2. Cách cân bằng phương trình fe + HNO3→ Fe(NO3)3+ NO + H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố cố gắng đổi

Fe0+ HN+5O3→ Fe+3(NO3)3+ N+2O + H2O

1x

1x

Fe0→ Fe3++ 3e

N+5+ 3e → N+2

Vậy ta bao gồm phương trình: fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO↑ + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng Fe công dụng với HNO3

HNO3loãng dư

4. Cách triển khai phản ứng cho Fe tính năng HNO3

Cho sắt (sắt) công dụng với dung dịch axit nitric HNO3

5. Hiện tượng Hóa học

Kim một số loại tan dần tạo nên thành hỗn hợp muối muối bột sắt(III) nitrat và khí ko màu hóa nâu trong không khí NO thoát ra.

Bạn đang xem: Fe + hno3 → fe(no3)3 + no+ h2o

6.Tính hóa chất cơ bản của sắt

6.1. Chức năng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với giữ huỳnh: sắt + S

*
FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt bội phản ứng được với nhiều phi kim.

Xem thêm: Cấu Tạo Sán Lá Gan Thích Nghi Với Đời Sống Kí Sinh Như Thế Nào?

6.2. Tính năng với dung dịch axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4loãng

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

Tác dụng cùng với H2SO4đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3→ Fe(NO3)3+ 3NO2↑ + 3H2O

Không tác dụng với H2SO4đặc nguội, HNO3đặc, nguội

6.3. Tính năng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4→ FeSO4+ Cu

Fe + AgNO3→ Fe(NO3)2+ Ag

7. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1.

Xem thêm: Bài 49 Trang 135 Sgk Đại Số 10 Nâng Cao, Xét Dấu Các Biểu Thức Sau :

Cho 11,2 gam fe tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3loãng dư, sau phản nghịch ứng nhận được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Lời giải:


Đáp án: D
Số mol của sắt bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2.Tính chất vật lý như thế nào dưới đó là của sắt: