Fecl2 + Naoh → Fe(Oh)2 + Nacl

     

FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl là phản bội ứng trao đổi. Nội dung bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về phương trình hóa học sẽ được cân nặng bằng, điều kiện những chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2↓trắng xanh + NaCl

1. Phương trình phản bội ứng FeCl2ra Fe(OH)2


2. Viết phương trình ion thu gọn gàng của FeCl2+ NaOH

Phương trình phân tử của FeCl2+ NaOH

FeCl2+ 2NaOH → Fe(OH)2↓trắng xanh + 2NaCl

Phương trình ion rút gọn

Fe2++ 2OH−→ Fe(OH)2↓trắng xanh

3. Điều kiện xẩy ra phương trình làm phản ứng NaOH + FeCl2

Nhiệt độ phòng

4. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng xảy ra khi cho FeCl2tác dụng với NaOH

Cho hỗn hợp FeCl2tác dụng với dd NaOH, sau phản bội ứng thu được chế tạo ra thành kết tủa white xanh nhát bền

5. Thắc mắc trắc nghiệm liên quan

Câu 1.

Bạn đang xem: Fecl2 + naoh → fe(oh)2 + nacl

Chia bột sắt kẽm kim loại A thành 2 phần. Phần một cho tác dụng với Cl2tạo ra muối B. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối C. Cho kim loại X chức năng với muối B lại thu được muối hạt C. Vậy A là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Cu

B. Al

C. Zn

D. Fe

Lời giải:


Đáp án: D

Câu 2.Cho các dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH và KHSO4. Số dung dịch tác dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Lời giải:


Đáp án: D

(1) 3Fe2++ 4H++ NO3− → 3Fe3++ NO + 2H2O

(2) Fe(NO3)2+ Na2CO3→ FeCO3↓trắng + 2NaNO3

(3) Fe(NO3)2+ AgNO3→ Fe(NO3)3+ Ag↓trắng

(4) Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓trắng xanh+ 2NaNO3

(5) 3Fe2++ 4H+ + NO3− → 3Fe3++ NO + 2H2O

Vậy gồm 5 dung dịch công dụng được với Fe(NO3)2là HCl, Na2CO3, AgNO3, NaOH với KHSO4.


Câu 3.Hiện tượng gì xẩy ra khi mang lại dung dịch NaOH vào ống nghiệm tất cả chứa dung dịch FeCl2?

A. Xuất hiện màu nâu đỏ

B. Xuất hiện màu white xanh

C. Lộ diện màu nâu đỏ rồi đưa sang white color xanh

D. Xuất hiện màu white xanh rồi chuyển sang màu nâu đỏ

Lời giải:


Đáp án: D

Ban đầu chế tạo Fe(OH)2có màu trắng xanh:

FeCl2+ 2NaOH → Fe(OH)2(trắng xanh) + 2NaCl

Sau đó Fe(OH)2bị O2(trong dung dịch cùng không khí) oxi trở thành Fe(OH)3có gray clolor đỏ:

Fe(OH)2+ 14 O2 + 12 H2O → Fe(OH)3↓(nâu đỏ)

Vậy hiện tượng kỳ lạ là tạo ra kết tủa white xanh, sau đó chuyển nâu đỏ.


Câu 4.Hoà tan sắt vào hỗn hợp AgNO3dư, dung dịch thu được chứa chất làm sao sau đây?

A. Fe(NO3)2


B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3

D. Fe(NO3)3, AgNO3

Lời giải:


Đáp án: B

Hoà tan fe vào hỗn hợp AgNO3dư, dung dịch thu được Fe(NO3)3­, AgNO3.

Fe + 2Ag+→ Fe2++ 2Ag

Fe2++ Ag+dư → Ag + Fe3+


Câu 5.Sắt chức năng với khí clo ở ánh nắng mặt trời cao tạo thành

A. Sắt(II) clorua.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Tâm Hồn Của Bác Qua Bài Thơ Ngắm Trăng Hay Nhất (12 Mẫu)

B. Sắt(III) clorua.

C. Sắt clorua.

D. Sắt(II) clorua và sắt(III) clorua.

Lời giải:


Đáp án: B

Khi kết hợp với kim loại, những halogen oxi hóa các kim một số loại đến hóa trị cực to của kim loại.

3Cl2+ 2Fe → 2FeCl3.

Nếu sắt dư: sắt + 2FeCl3→ 3FeCl2


Câu 6.Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo nên thành:

A. Fe (II) clorua với khí hiđrô

B. Fe (III) clorua cùng khí hiđrô.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Nói Giảm Nói Tránh Hay Nhất, Just A Moment

C. Fe (II) Sunfua với khí hiđrô

D. Sắt (II) clorua cùng nước

Lời giải:


Đáp án: A

Phương trình phản bội ứng hóa học

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

Dung dịch axit clohiđric chức năng với sắt sản xuất thành:

A. Fe (II) clorua với khí hiđrô


Câu 7.Cho các chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4 và Fe(NO3)2. Số hóa học trong dãy chức năng với dung dịch HCl là

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải:


Đáp án: D

Các hóa học phản ứng cùng với HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2

Fe(OH)3+ 3H+ → Fe3++ 3H2O

Fe3O4+ 8H+ → Fe2++ 2Fe3++ 4H2O

Fe2++ H++ NO3- → Fe3++ spk + H2O

→ gồm 3 chất

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S


Tham khảo các loạt bài xích Hóa học tập 12 khác:


Bài viết thuộc lớp new nhất

1 822 lượt coi
cài đặt về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

reviews
links
cơ chế
kết nối
nội dung bài viết mới độc nhất
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
thắc mắc mới tuyệt nhất
Thi demo THPT giang sơn
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1