Hòa Tan 12 Gam Hỗn Hợp Fe Cu

     
*Bạn đang xem: Hòa tan 12 gam hỗn hợp fe cu

hòa chảy 12g láo hợp bao gồm Fe cùng Cu bằng 200ml dd HCl thu được tối đa 2,24 lít khí Hidro ( đktc) và hóa học rắn A

a) Tính khối lượng chất rắn A

b) tính mật độ mol của dd HCl yêu cầu dùng

c) Tính phần trăm trọng lượng các kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu

giúp mik vs nhé, cảm ơn vô cùng nhiều


*

Vì Cu không chức năng với HCl 

(n_H2=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight))

Pt : (Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2|)

1 2 1 1

0,1 0,2 0,1

a) (n_Fe=dfrac0,1.11=0,1left(mol ight))

(m_Fe=0,1.56=5,6left(g ight))

(m_Cu=12-5,6=6,4left(g ight))

b) (n_HCl=dfrac0,1.21=0,2left(mol ight))

200ml = 0,2l

(C_M_ddHCl=dfrac0,20,2=1left(M ight))

c) 0/0Fe = (dfrac5,6.10012=46,67)0/0

0/0Cu = (dfrac6,4.10012=53,33)0/0

 Chúc bạn làm việc tốt


*

Hòa tan 12 gam hỗn hợp có Fe và Cu bằng 200ml hỗn hợp HCl, thu được về tối đa 2,24 lít hiđro (đktc) và hóa học rắn Aa) tính trọng lượng chất rắn Ab) tính mật độ mol của dug dịch HCl cần dùngc) tính % (m) những kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu


Hòa tung 6g lếu hợp tất cả Mg và MgO vào dd HCL 7.3% sau pứng nhận được 2.20 lít khí H2 đktc với dd A

A tính thành phần tỷ lệ theo khối lượng nước của mỗi chất bao gồm trong hỗn hợp

B Tính nồng độ xác suất dd HCL phải dùng
Xem thêm: Cảm Thông Và Chia Sẻ - Hãy Chia Sẻ Theo Gợi Ý Dưới Đây

hòa chảy 8,25 láo lếu hợp có Mg và Al = 1 lượng đủ dd H2SO4 19,6% (d=1,2g/ml) thu được 2,24 lít khí (đktc) với dd A.a) tính trọng lượng mỗi chất bao gồm trong các thành phần hỗn hợp ban đầub)tính thể tích hỗn hợp H2SO4 đang dùngc) tính nồng độ % của dd A.giúp mình cấp tốc với!! cảm ơn ạ!!


Cho 2,22 gam lếu hợp tất cả Al,Fe chức năng vừa đủ với m gam dd HCl 6%, thu được dd A và 1,344 lít khí H2 ( đktc).a) Tính khối lượng mỗi kim loại.b) Tính phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.c) Tính md) Tính nồng độ% các chất bao gồm trong dd A


Hoà tan trọn vẹn 20 gam lếu hợp gồm 2 kim loại Zn với Ag vào dd HCl dư, sau bội nghịch ứng ta nhận được a gam hóa học rắn không tan và bao gồm 2,24 lit khí H2 (đktc) cất cánh ra.

a/ Viết PTHH

b/ Tính a

c/ Tính tỷ lệ theo khối lượng của từng kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu


Cho 12g hỗn hợp (A) gồm kim loại Fe và Cu công dụng hoàn toàn cùng với 200ml dung dịch HCl, bội nghịch ứng xong thu được 2,24 lít khí (đktc)a. Viết phương trình chất hóa học xảy rab. Tính nguyên tố phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp (A)c. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch HCl đang dùng


 Hòa chảy 4g hỗn hợp bao gồm Mg và Fe trong hỗn hợp HCl dư, chiếm được 2,24 lít khí hidro (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong lếu láo hợp.
Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 9: Thuyết Minh Về Một Cuốn Truyện Mà Em Yêu Thích Hay Nhất

Cho 32g láo hợp có mg với mgo tác dụng vừa đầy đủ hết cùng với dd hcl 7.3% sau pứ fan ta nhận được 22.4 lít khí ngơi nghỉ đktc.a) tính phần trăm cân nặng mỗi chất trong tất cả hổn hợp ban đầu.b)tính khối lượng dd hcl đề xuất dùng cho các pứ trên.C) tính nồng độ xác suất của chất tất cả trong dd sau khi pứ kết thúc.


cho 12gam tất cả hổn hợp a tất cả fe với cu chức năng hoàn toàn cùng với 200ml HCl, làm phản ứng nhận được 2,24 lít khí (ở đktc)