Hòa Tan M Gam Hỗn Hợp Feo Fe(Oh)2 Feco3 Fe3O4 Trong Đó Fe3O4 Chiếm 1/4 Tổng Số Mol Hỗn Hợp

     
hòa hợp m gam tất cả hổn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 với Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chỉ chiếm 1/3 tổng số mol láo hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí bao gồm CO2 và NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5) tất cả tỉ khối đối với H2 là 18,5. Số mol HNO3 làm phản ứng là


Bạn đang xem: Hòa tan m gam hỗn hợp feo fe(oh)2 feco3 fe3o4 trong đó fe3o4 chiếm 1/4 tổng số mol hỗn hợp

Đáp án C

HD: Giải các thành phần hỗn hợp khí gồm 0,2 mol NO và 0,2 mol CO2. tất cả các hóa học trong m gam hỗn hợp đều mang lại 1e ||→ bảo toàn electron gồm nhh = 3nNO = 0,6 mol. ||→ nFe3O4 = 0,2 mol; ∑nFeO; Fe(OH)2; FeCO3 = 0,4 mol. ||→ ∑nnguyên tố sắt = 1,0 mol ||→ nFe(NO3)3 = 1,0 mol. ||→ bảo toàn thành phần N bao gồm nHNO3 = 1,0 × 3 + 0,2 = 3,2 mol. Chọn lời giải C. ♣.
*

*
Dương Phòng các bạn đặt số mol của các chất là a b c d thì bao gồm c=0,2 vận dụng bte và d=1/3 n mol các thành phần hỗn hợp ta tìm được d=0,2 bắt buộc a+b=0,2 vậy là ra hết dữ liệu


Xem thêm: Disadvantage Of Nuclear Family, What Is Nuclear Family

*
Hồ Thanh Duy từ các thành phần hỗn hợp khí suy ra nCO2=nNO=0,2 (suy ra từ phương thức đường chéo cánh
*
)ta hoàn toàn có thể loại CO2 khỏi câu hỏi bằng bài toán quy hỗn hợp đầu về: FeO, Fe(OH)2 cùng Fe3O4do HNO3 dư nên thành phầm thu được là Fe3+quy tiếp hỗn hợp đầu về FeO cùng Fe2O3 (vì H2O tự Fe(oH)2 không tồn tại vai trò trong bài bác này )nếu để x=nFe3O4 thì n tất cả hổn hợp đầu=3x => nFeO +nFe3O4=3xsuy ra sau quy thay đổi Fe3O4 bóc tách ra => thêm x mol FeO nữa có nghĩa là sau quy đổi hỗn hợp có FeO 3x+x-x=3x mol với Fe2O3 x molbảo toàn e:Fe2+ => Fe3+ 1e và NO3- +4H+ +3e=> NO+2H2O=> nFeO=3nNO => 3x=3*0,2 => x=0,2=> FeO 0,6 cùng Fe2O3 0,2=> nO trong các thành phần hỗn hợp đầu pứ với H+ =0,6+0,2*3=1,2 mol=> nHNO3 pứ=2nO các thành phần hỗn hợp đầu pứ H+ +4nNO=1,2*2+0,2*4= 3,2 mol=> KQ ^^
*
truong thi tinh giải giúp em bài xích này ạ
*

*
Xem thêm: List 02: Advanced Vocabulary, Tình Huống Giao Tiếp Ở Sân Bay

Liên hệ dichvuhaotam.com

*


dichvuhaotam.com