Hỗn Hợp X Gồm 2 Este Đơn Chức

     

Nếu chỉ bao gồm muối RCOONa thì nRCOONa = 0,6mol ⇒ nNa2CO3 = 0,3mol RCOONa = 0,3mol đề bài xích ⇒ Loại

Vậy chứng minh trong Z có muối của phenol

2 muối gồm những: RCOONa và R’ – C6H5ONa

⇒nRCOONa = 0,6mol; nR′−C6H5ONa = 0,4mol (bảo toàn Na)

Gọi số C trong muối axit và muối phenol thứu tự là a cùng b (b≥6)

Bảo toàn C: 0,6a + 0,4b = 0,5 + 2,5

⇒6a + 4b=30⇒3a+2b=15

Chỉ gồm b = 6 và a = 1 thỏa mãn.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức

⇒ HCOONa (0,6 mol) với C6H5ONa (0,4 mol)

Bảo toàn H: nH = 0,6 . 1 + 0,4 . 5 = 2,6

=> nH2O = 1,3 mol

=> m = 23,4g

Đáp án D


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hỗn thích hợp X tất cả vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X chiếm được 2,16 gam H2O. Nguyên tố % về khối lượng vinyl axetat vào X là?


A.27,92%


B.75%


C.72,08%


D.25%


Câu 2:


Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra thông qua số mol O2 sẽ phản ứng. Tên gọi của este là:


A.metyl fomat.


B.etyl axetat.


C.propyl axetat.


D.metyl axetat.


Câu 3:


Cho 17,6 gam etyl axetat tác dụng hoàn toàn với 300ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn nhận được m gam chất rắn. Quý hiếm của m là


A.20,4 gam.


B.16,4 gam.

Xem thêm: Bàn Thêm Về Câu “ Vai Năm Tấc Rộng Thân Mười Thước Cao €, Vai Năm Tấc Rộng Thân Mười Thước Cao


C.17,4 gam.


D.18,4 gam.


Câu 4:


Thủy phân trọn vẹn 4,4 gam CH3COOC2H5 cần vừa đủ V ml dung dic̣h NaOH 0,5M đun nóng. Giá trị của V là


A.50


B.100


C.150


D.200


Câu 5:


Đốt cháy trọn vẹn 14,3 gam este X phải vừa đủ 18,2 lít O2 (đktc), chiếm được CO2 cùng H2O tất cả số mol bằng nhau. Mang đến 14,3 gam X bội phản ứng đầy đủ với V ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Cực hiếm của V là


A.650,0.


B.162,5.


C.325,0.


D. 487,5.


Câu 6:


Thủy phân 8,8g etyl axetat bằng 300ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:


A.4,92


B.8,56


C.8,20


D.3,28


Câu 7:


Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X thì chiếm được 0,3 mol CO2 cùng 0,3 mol H2O. Số công thức cấu trúc của X là


A.1


B.2


C.3


D.4


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại dichvuhaotam.com


*

links
tin tức dichvuhaotam.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


dichvuhaotam.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


dichvuhaotam.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Đóng Vai Người Lính Kể Lại Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


dichvuhaotam.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
dichvuhaotam.com