KẾT QUẢ CỦA PHÉP TÍNH: 27.7.4 + 215.35 – 217.35 LÀ

     

Cho đoạn trực tiếp OI = 6cm. Trên OI rước điểm H làm sao để cho HI = 2/3 OI. Độ dài đoạn thẳng OH là: ................ Cm.Bạn sẽ xem: Số các số tự nhiên không vượt quá 78

Câu 1.2:

Cho tam giác ABC, đem điểm D trên cạnh AB, E bên trên cạnh AC. Nhị đoạn BE và CD cắt nhau trên O. Nối D cùng với E. Số tam giác sản xuất thành trong mẫu vẽ là: ............Bạn đang xem: Số các số tự nhiên và thoải mái không vượt thừa 78

Câu 1.3:

Một lớp học gồm 40 học tập sinh chia thành các nhóm, từng nhóm các nhất 6 học sinh. Số nhóm ít nhất có thể là: ........... Nhóm.

Bạn đang xem: Kết quả của phép tính: 27.7.4 + 215.35 – 217.35 là

Bạn sẽ xem: Số các số tự nhiên không vượt thừa 78

Câu 1.4:

Trong một phép chia, trường hợp ta gấp đôi số chia thì mến của phép phân tách cũ vội vàng .............. Lần so với thương của phép phân tách mới.

Câu 1.5:

Tổng số tuổi của hai bằng hữu là 30 tuổi. Biết tuổi em bởi 2/3 tuổi anh. Tuổi anh bây giờ là: ............ Tuổi.

Câu 1.6:

Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp điện mỗi tiếng được 24km. Tỉ số tỷ lệ vận tốc của người đi dạo và người xe đạp là: .............%

Câu 1.7:

Cho điểm O bên trong tam giác ABC, những tia AO, BO, teo cắt các cạnh của tam giác ABC lần lượt nghỉ ngơi D, E, F. Trong hình vẽ tạo thành số tam giác là: ...............

Câu 1.8:

Một tín đồ đi xe sản phẩm công nghệ từ A đến B với vận tốc 30km/h. 20 phút sau người thứ nhì cũng đi tự A mang đến B với tốc độ 36km/h và đến B sau người trước tiên 5 phút.

Chiều nhiều năm quãng đường AB là: ................ Km.

Câu 1.9:

Tỉ số của hai số là 7/12, cộng thêm 10 vào số đầu tiên thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của hai số là: .................

Câu 1.10:

Lúc 8 giờ đồng hồ một fan đi trường đoản cú A và đến B lúc 12 giờ. Thời gian 8 giờ khoảng 30 phút người thứ hai cũng đi trường đoản cú A và cho B thời điểm 11 giờ đồng hồ 30 phút. Bạn thứ hai đuổi theo kịp người trước tiên lúc: ............. Giờ.

Bài 2: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 2.1:

Số các số tự nhiên không vượt vượt 78 là: .............

Câu 2.2:

Cho những số tự nhiên a, b thỏa mãn 78 2 : 3 = 13.

Trả lời: x = ...............

Bài 3: Tìm các cặp bởi nhau


*

Trả lời:

Các cặp đều bằng nhau là:

(1) = ..........; (2) = .............; (3) = ............; (4) = .............; (5) = ..........; (6) = ..........; (8) = ..........; (9) = .........; (12) = ............; (13) = ............;

Dùng vệt ";" để phân làn giữa các cặp giá bán trị.

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

Câu 1.1: 24

Câu 1.2: 485

Câu 1.3: 1023

Câu 1.4: 32

Câu 1.5: 450

Câu 1.6: 30

Câu 1.7: 3294

Câu 1.8: 100

Câu 1.9: 4126

Câu 1.10: 719

Bài 2:

Câu 2.1: 1017

Câu 2.2: 3

Câu 2.3: 245

Câu 2.4: 53200

Câu 2.5: 2

Câu 2.6: (1) = (16); (2) = (11); (3) = (15); (4) = (7); (5) = (14); (6) = (10); (8) = (18); (9) = (17); (12) = (20); (13) = (19)

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 4 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Cóc xoàn tài ba

Câu 1.1:

Tổng của số bé bỏng nhất tất cả 5 chữ số khác biệt với số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là:

A. 20232 B. 22032 C. 22023 D. 23022

Câu 1.2:

Tập hợp những số có hai chữ số khác nhau chia hết mang lại 2 tất cả số thành phần là:

A. 42 B. 41 C. 40 D. 45

Câu 1.3:

Giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức A = (x2 + 2)2 + 2 là:

A. 6 B. 8 C. 9 D. 7

Câu 1.4:

Kết trái của phép tính: (456.11 + 912).37 là:13.74

A. 456 B. 114 C. 912 D. 228

Câu 1.5:

Hiện nay, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai chị em con là 50 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi người mẹ gấp gấp đôi tuổi con?

Trả lời:

Tuổi người mẹ gấp gấp đôi tuổi con sau: ..........

A. 20 năm B. 5 năm C. 15 năm D. 10 năm

Câu 1.6:

Giá trị biểu thức B = 12000 - (1500.2 + 1800.3 + 1800.2 : 3) bằng:

A. 2400 B. 24000 C. 240 D. 240000

Câu 1.7:

Giá trị của biểu thức A = 12 : 390 : bằng:

A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

Câu 1.8:

Tập hợp những số tự nhiên có hai chữ số nhưng chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị chức năng 1 đơn vị có số thành phần là:

A. 8 B. 7 C. 9 D. 10

Câu 1.9:

Tìm nhì số biết tổng của bọn chúng bằng bố lần hiệu của số to trừ số bé nhỏ và bằng một nửa tích của chúng. Hai số buộc phải tìm là:

A. 7 và 14 B. 10 và 5 C. 3 cùng 6 D. 8 cùng 4

Câu 1.10:

Gọi A là tập hợp những số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho tất cả 2 cùng 5. B là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số phân chia hết cho 9. Số phần tử thuộc cả hai tập đúng theo A với B là:

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Bài 2: Hãy điền giá bán trị thích hợp vào nơi (...)

Câu 2.1:

Tìm x biết: (x + 40).15 = 75.12

Kết trái x = ..............

Câu 2.2:

Đi từ hà nội thủ đô đến Vĩnh Phúc tất cả 3 bé đường, đi tự Vĩnh Phúc cho Phú Thọ gồm 5 con đường. Số các con lối đi từ thành phố hà nội đến Phú thọ qua Vĩnh Phúc là: ...............

Câu 2.3:

Tìm x biết: x - 32 : 16 = 48

Kết quả là x = ...............

Câu 2.4:

Tìm x biết (x - 32) : 16 = 48

Kết quả là: x = ..............

Câu 2.5:

Chia 126 cho một trong những tự nhiên a ta được số dư là 33. Vậy số a là: ...............

Câu 2.6:

Tính: (315 + 372).3 + (372 + 315).726.13 + 74.14

ta được kết quả là: ...............

Câu 2.7:

Chia 80 cho một số trong những a ta được số dư là 33. Vậy số a là: ................

Câu 2.8:

Kết trái phép tính: (99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ........... + 7 - 5 + 3 - 1) là: .............

Câu 2.9:

Tổng của hai số bởi 78293. Số phệ trong nhì số đó tất cả chữ số hàng đơn vị chức năng là 5, chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng ngàn là 2. Ví như ta gạch men bỏ các chữ số kia đi thì ta được một trong những bằng số nhỏ. Vậy số nhỏ tuổi trong hai số đó là: .............

Câu 2.10:

Cho nhị số tự nhiên biết tổng của bọn chúng bằng cha lần hiệu của số to trừ số bé nhỏ và bởi một nửa tích của chúng. Số khủng gấp số nhỏ bé ............... Lần.

Bài 3: Vượt vật cản vật

Câu 3.1:

Tập đúng theo B các tháng dương lịch có 31 ngày là:

A. 2; 4; 6; 10; 12 B. 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

C. 1; 3; 5; 6; 7; 8 D. 1; 3; 5; 7; 9

Câu 3.2:

Tập hợp những chữ mẫu trong từ bỏ "SÁCH BÀI TẬP TOÁN 6" là:

A. C; H; B; A; T; Â; P; T; O; A; N B. S; A; C; H; B; A; I; T; A; P

C. S; A; C; H; B; I; T; A; P; O; N D. S; A; C; H; B; I; T; Â; P; O; N

Câu 3.3:

Tập hợp những số trường đoản cú nhiên nhỏ dại hơn 100 phân chia hết cho 13 tất cả số bộ phận là:

A. 6 B. 12 C. 10 D. 8

Câu 3.4:

Trong những số bên dưới đây, số nào chia hết cho cả 2 với 9?

A. 56790 B. 56907 C. 97065 D. 46089

Câu 3.5:

Cho tía điểm A, B, C trực tiếp hàng với hai điểm D, E ko thuộc con đường thẳng trải qua ba điểm A; B; C. Cứ qua hai điểm trong các 5 điểm bên trên ta vẽ một mặt đường thẳng.

Số con đường thẳng vẽ được là:

A. 12 B. 14 C. 10 D. 8

Câu 3.6:

Biết a phân chia 5 dư 2 và b chia 5 dư 3. Lúc đó a.b phân tách 5 bao gồm số dư là:

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Câu 1.1: A

Câu 1.2: B

Câu 1.3: A

Câu 1.4: D

Câu 1.5: A

Câu 1.6: A

Câu 1.7: A

Câu 1.8: C

Câu 1.9: C

Câu 1.10: A

Bài 2:

Câu 2.1: 20

Câu 2.2: 15

Câu 2.3: 50

Câu 2.4: 800

Câu 2.5: 101

Câu 2.6: 5

Câu 2.7: 47

Câu 2.8: 50

Câu 2.9: 78

Câu 2.10: 2

Bài 3:

Câu 3.1: B

Câu 3.2: D

Câu 3.3: D

Câu 3.4: A

Câu 3.5: D

Câu 3.6: C

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 5 NĂM năm ngoái - 2016

Bài 1: Điền kết quả thích thích hợp vào chỗ (....)

Câu 1.1:

Tập hợp những số có 2 chữ số là bội của 41 là: ..........

Nhập các giá trị theo lắp thêm tự tăng dần, phân làn nhau vày dấu ";"

Câu 1.2:

Tập hợp những số tự nhiên x là bội của 13 cùng 26 ≤ x ≤ 104 có .............. Phần tử.

Câu 1.3:

Viết số 43 dưới dạng tổng hai số yếu tắc a và b cùng với a 4} và B là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên chẵn, nhỏ tuổi hơn 12. Call C là tập hơn nhỏ chung của cả hai tập hợp A với B. Số thành phần nhiều nhất rất có thể của C là:

A. 4 B. 7 C. 6 D. 3

Câu 2.4:

Cho 6 điểm vào đó không có 3 điểm làm sao thẳng hàng. Số tất cả các con đường thẳng trải qua 2 vào 6 điểm đã đến là:

A. 6 B. 12 C. 15 D. 9

Câu 2.5:

Cho 5 chữ số: 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được toàn bộ các số có hai chữ số khác nhau từ những chữ số bên trên là:

A. 18 B. Trăng tròn C. 24 D. 60

Câu 2.6:

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên và thoải mái chia hết cho 7 và nhỏ tuổi hơn 50 là:

A. 8 B. 10 C. 14 D. 12

Câu 2.7:

Tập hợp các số nguyên tố bao gồm hai chữ số lớn hơn 51 gồm số phần tử là:

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 2.8:

Từ nào sau đây có tập hợp những chữ cái gồm 5 phần tử?

A. Sông sài thành B. Sông Hồng C. Sông Mê Kông D. Sông Đồng Nai

Câu 2.9:

Khi chia một số trong những cho 48 được số dư là 41. Nếu phân chia số đó mang đến 16 thì số dư là: ..................

A. 12 B. 21 C. 41 D. 9

Câu 2.10:

Cho 5 chữ số: 2; 5; 0; 6; 1. Rất có thể lập được toàn bộ các số bao gồm 2 chữ số khác biệt từ những chữ số bên trên là:

A. 9 B. 18 C. 16 D. 12

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

Câu 1.1: 41, 82

Câu 1.2: 7

Câu 1.3: 41

Câu 1.4: 2, 3, 4, 7

Câu 1.5: 8

Câu 1.6: 3

Câu 1.7: 3

Câu 1.8: 5

Câu 1.9: 10

Câu 1.10: 28

Bài 2:

Câu 2.1: D

Câu 2.2: B

Câu 2.3: D

Câu 2.4: C

Câu 2.5: B

Câu 2.6: A

Câu 2.7: B

Câu 2.8: B

Câu 2.9: D

Câu 2.10: C

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 6 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Cóc tiến thưởng tài ba

Câu 1.1:

Số tự nhiên và thoải mái n thỏa mãn: n2.n.n5 = 711 : 73 là:x

A. N = 5 B. N = 6 C. N = 7 D. N = 8

Câu 1.2:

Số mong số của 200 là:

A. 12 B. 10 C. 8 D. 14

Câu 1.3:

Hợp số nhỏ tuổi nhất gồm dạng *27 là:

A. 427 B. 127 C. 327 D. 227

Câu 1.4:

Số ước bình thường của nhị số 18 cùng 35 là:

A. 1 B. 3 C. 2 D. 0

Câu 1.5:

Ba số tự nhiên liên tiếp có tích bởi 2184.

Số lớn số 1 trong tía số kia là:

A. 15 B. 13 C. 12 D. 14

Câu 1.6:

Giá trị của biểu thức: phường = 23.17 - 23.14 là:

A. 11 B. 32 C. 18 D. 24

Câu 1.7:

Giá trị của biểu thức: Q = (2o + 21 + 22 + 23).2o. 21. 22. 23 là:

A. 1920 B. 832 C. 960 D. 624

Câu 1.8:

Kết quả đối chiếu giữa hai số A = 2300 với B = 3200 là:

A. A > B B. A = B C. B > A B = A + 2100

Câu 1.9:

Một số tự nhiên có dạng aa chia hết mang lại 2 và chia cho 5 thì bao gồm số dư là 3. Vậy số kia là:

A. 44 B. 66 C. 77 D. 88

Câu 1.10:

Số những số vừa là bội của 5 vừa là ước của 50 là:

A. 5 B. 3 C. 6 D. 4

Bài 2: Hãy điền công dụng thích hòa hợp vào nơi (....)

Câu 2.1:

Tìm chữ số a biết 21a phân tách hết cho tất cả 3 với 5.

Trả lời: a = ..............

Câu 2.2:

Số từ nhiên bé dại nhất có 6 chữ số chia hết đến 9 là: ...............

Câu 2.3:

Số những số tự nhiên và thoải mái chia hết cho tất cả 3 cùng 4 trong khoảng 100 mang lại 200 là: ..............

Câu 2.4:

Số nguyên tố lớn số 1 có 3 chữ số là: ................

Câu 2.5:

Từ các chữ số 0; 4; 5; 6. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không giống nhau chia hết mang đến 3 nhưng mà không phân chia hết đến 2?

Trả lời: Số số thỏa mãn nhu cầu là: ...............

Câu 2.6:

Tìm số thoải mái và tự nhiên n nhằm n2 + 3 chia hết đến n + 2.

Trả lời: n = ................

Câu 2.7:

Tập hợp các ước bình thường của hai số 8 cùng 12 là: ...........

Nhập các bộ phận theo cực hiếm tăng dần, ngăn cách nhau vị dấu ";"

Câu 2.8:

Số cầu của số 126 là: ..................

Câu 2.9:

Số học viên của một trường là 1 số lớn hơn 900 gồm 3 chữ số. Những lần xếp mặt hàng ba, hàng bốn, thường niên đều vừa đủ, ko thừa ai.

Số học viên của trường đó là: ................

Câu 2.10:

Có từng nào số nguyên tố gồm hai chữ số trong số ấy có một chữ số 1?

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1:

Số mong của số 445 là: ...............

Câu 3.2:

Số ước của số 245 là: ...............

Câu 3.3:

Tìm số thoải mái và tự nhiên ab biết rằng a - b = 5 và 32a4b chia hết cho 9.

Xem thêm: Một Số Ví Dụ Về Hình Thức Quen Nhờn Ở Động Vật (Tt), Củng Cố Kiến Thức

Câu 3.4:

Trả lời: n = ..............

Câu 3.5:

Tổng tất cả các số nguyên tố tất cả dạng 13a bằng: .................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Câu 1.1: C

Câu 1.2: A

Câu 1.3: C

Câu 1.4: A

Câu 1.5: D

Câu 1.6: D

Câu 1.7: C

Câu 1.8: C

Câu 1.9: D

Câu 1.10: D

Bài 2:

Câu 2.1: 0

Câu2.2: 100008

Câu 2.3:8

Câu 2.4: 997

Câu 2.5: 3

Câu 2.6: 5

Câu 2.7: 1; 2; 4

Câu 2.8: 12

Câu 2.9: 960

Câu 2.10: 7

Bài 3:

Câu 3.1: 4

Câu 3.2: 6

Câu 3.3: 72

Câu 3.4: 32

Câu 3.5: 407

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 8 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Cóc kim cương tài ba

Câu 1.1:

Hai tổ công nhân cùng may một vài lượng áo như nhau trong khoảng từ 200 mang lại 300 cái áo. Biết mỗi người công nhân tổ 1 may 26 cái áo, mỗi công nhân ở tổ hai may đôi mươi chiếc áo. Số áo từng tổ yêu cầu may là:

A. 280 B. 240 C. 250 D. 260

Câu 1.2:

Tìm số thoải mái và tự nhiên b biết 10 9n + 24 nhận quý giá tự nhiên?3n + 4

Trả lời: n = ...........

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào địa điểm trống

Câu 2.1:

Trong khoảng từ 160 cho 325 có bao nhiêu số phân chia hết cho 9?

Trả lời: có ............. Số.

Câu 2.2:

Tìm số tự nhiên a lớn số 1 biết rằng 525 chia hết mang đến a với 135 phân tách hết đến a.

Trả lời: a = ..............

Câu 2.3:

ƯCLN(132; 360) = ..................

Câu 2.4:

Tìm nhì số tự nhiên a và b (a 3 - 7.(-4) là: ...........

Câu 1.2:

ƯCLN(210; 150) là ............

Câu 1.3:

Số nguyên âm lớn nhất có nhì chữ số khác biệt là:..............

Câu 1.4:

Nếu -13 - y = -20 thì y có giá trị là: .............

Câu 1.5:

Kết trái của phép tính: 27.7.4 + 215.35 - 217.35 là: ..............

Câu 1.6:

Giá trị của y thỏa mãn nhu cầu (2y + 1)3 = -125 là: y = ............

Câu 1.7:

Tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn -20 ≤ x ≤ 19 là: ...............

Câu 1.8:

Biết rằng 148 chia cho z thì dư 20 và 108 phân chia cho z thì dư 12. Số tự nhiên z là: ..............

Câu 1.9:

Cho AB = 50cm, C là vấn đề nằm thân A cùng B. điện thoại tư vấn M, N theo thứ tự là trung điểm của AC và CB. Độ nhiều năm đoạn MN là: ................cm.

Câu 1.10:

Biết 2x + 1 + 44 = 300. Khi ấy giá trị của x là: ...............

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1:

Số số nguyên tố có 1 chữ số là: .............

Câu 2.2:

Nếu -3x = -27 (x trực thuộc Z) thì quý giá của x là: ...............

Câu 2.3:

Có từng nào số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 30?

Trả lời: có ............ Số nguyên tố nhỏ hơn 30.

Câu 2.4:

Tập hợp những số nguyên x vừa lòng Ix + 2I = 10 là: ........

Nhập những giá trị theo quý giá tăng dần, ngăn cách nhau do dấu ";"

Câu 2.5:

Tìm số nguyên âm x vừa lòng I-125I - IxI = (-6).(-20)

Trả lời: x = ..............

Câu 2.6:

ƯCLN(2n + 1; 6n + 5) là: ..............

Câu 2.7:

Tìm x làm sao cho (x + 1)3 = -343

Trả lời: x = ..........

Câu 2.8:

Giá trị nhỏ dại nhất của p để p; p. + 3; p + 8 hồ hết là các số bao gồm phương là: p. = ............

Câu 2.9:

Số nguyên x thỏa mãn (x + 2)(x + 4) oCho A = 20132012. Giá trị của A là:

A. 0 B. 20132012 C. 1 D. 2013

Câu 1.8:

Số ước thông thường của 360 với 756 là:

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 1.9:

Giá trị của biểu thức A = (2.4.6 .... 20) : (1.2.3 .... 10) là:

A. 512 B. 1024 C. 256 D. 2

Câu 1.10:

Biết a, b là hai số tự nhiên không nguyên tố cùng nhau thỏa mãn nhu cầu a = 2n + 3; b = 3n + 1. Lúc đó ƯCLN(a; b) bằng:

A. 2 B. 5 C. 7 D. 1

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào địa điểm (....)

Câu 2.1:

Cho a = (-10) + (-1). Số đối của a là: ............

Câu 2.2:

Số nguyên âm lớn số 1 có nhị chữ số là: ................

Câu 2.3:

Kết trái của phép tính: (-8) + (-7) là: ..............

Câu 2.4:

ƯCLN(12; 18) là: ..............

Câu 2.5:

Giá trị của biểu thức: D = 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ...... + 7 - 5 + 3 - 1 là: ...........

Câu 2.6:

Tập hợp những số nguyên tố nhỏ dại hơn 10 là: .................

Nhập những giá trị theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau do dấu ";"

Câu 2.7:

Tổng của số nguyên âm lớn số 1 có nhì chữ số cùng với số nguyên dương nhỏ dại nhất gồm một chữ số là: ...............

Câu 2.8:

Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên n thỏa mãn: (x + 5) phân chia hết cho (n + 1) là: ..............

Nhập những giá trị theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần, phân cách nhau bởi vì dấu ";"

Câu 2.9:

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Câu 1.1: A

Câu 1.2: A

Câu 1.3: 6

Câu 1.4: D

Câu 1.5: B

Câu 1.6: D

Câu 1.7: D

Câu 1.8: B

Câu 1.9: B

Câu 1.10: C

Bài 2:

Câu 2.1: 11

Câu 2.2: -10

Câu 2.3: -15

Câu 2.4: 6

Câu 2.5: 50

Câu 2.6: 2; 3; 5; 7

Câu 2.7: -9

Câu 2.8: 0; 1; 3

Câu 2.9: 5

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6

VÒNG 11 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Hãy điền số phù hợp vào địa điểm chấm.

Câu 1.1: Tính: 50 - (-16) + (-32) = ...............

Câu 1.2: Tính: 18 - I-15I + I-13 - 24I = .............

Câu 1.3: Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là: ...............

Câu 1.4: Số nguyên x vừa lòng 55 - (6 - x) = 15 - (-6) là: x = ..............

Câu 1.5: kiếm tìm số nguyên x làm thế nào cho -19 - x là số nguyên âm bé dại nhất có bố chữ số.

Câu 1.6: mang lại đoạn trực tiếp AB = 5cm. Bên trên tia đối của tia AB lấy điểm C, trên tia đối của tia tía lấy điểm D sao cho: BD = AC = 4cm. Lúc ấy CD = ............cm.

Câu 1.7: Tính: 289 + (-13) + (-17) + (-23) + (-87) + (-83) + (-77) = .................

Câu 1.8: Tập hợp các số nguyên x vừa lòng I(x - 2)(x + 5)I = 0 là: ........

Xem thêm: Giải Đáp Thắc Mắc: Ipad Gọi Điện Thoại Được Không ? Ipad Có Gọi Điện Thoại Được Không

Câu 1.10: Số dư của A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .......... + 2100 khi phân chia cho 100 là: ................