Khi Hai Điện Trở Giống Nhau Mắc Song Song Và Mắc Vào Nguồn Điện Thì Công Suất Tiêu Thụ Là 40W

     
*Bạn đang xem: Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ là 40w

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
thứ lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ đồng hồ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi khi hai điện trở tương đương nhau mắc tuy vậy song vào một trong những hiệu điện nạm (U) không thay đổi thì hiệu suất tiêu thụ của chúng là (20left( mW ight).)Nếu mắc chúng tiếp liền rồi mắc vào hiệu điện thay nói trên thì năng suất tiêu thụ của chúng là

A (40W) B (5W) C (8W) D (10 mW)


Xem thêm: If Ba(Oh) 2+Nh4Cl Are Reactants, Then What Will Be The Product? ?

Phương pháp giải:

+ áp dụng biểu thức tính năng lượng điện trở mắc nối tiếp: (R_nt = R_1 + R_2)

+ vận dụng biểu thức tính năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song: (dfrac1R_// = dfrac1R_1 + dfrac1R_2)

+ Áp dụng biểu thức tính công suất: (P = dfracU^2R)


Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm 2 điện trở giống nhau: (R_1 = R_2 = R)

+ khi 2 năng lượng điện trở mắc tuy vậy song với nhau

- Điện trở tương tự của mạch: (R_// = dfracR_1R_2R_1 + R_2 = dfracR2)

- hiệu suất của mạch khi này: (P_// = dfracU^2R_// = dfracU^2dfracR2 = 20W)

( Rightarrow U^2 = 10R)

+ lúc 2 năng lượng điện trở mắc thông liền với nhau

- Điện trở tương tự của mạch: (R_nt = R_1 + R_2 = 2R)

- hiệu suất của mạch khi này: (P_nt = dfracU^2R_nt = dfrac10R2R = 5W)

Chọn B


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - xem ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ chế độ


Xem thêm: Chui Muon 1 Phut 15 Giay? ? Đổi 1 Phút 15 Giây = Bao Nhiêu Phút

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép dichvuhaotam.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.