Không Thành Công Cũng Thành Nhân

     
" class="title-header">Câu nói “không thành công xuất sắc cũng thành nhân” vào cuộc khởi nghĩa lặng Bái của tổ chức cách mạng nào? A.


Bạn đang xem: Không thành công cũng thành nhân

*

81 điểm

Phương Lan


câu. Nói “không thành công xuất sắc cũng thành nhân” trong cuộc khởi nghĩa im Bái của tổ chức cách mạng nào?A. Nước ta Quốc dân đảng B. Tân Việt biện pháp mạng đảngC. Hội vn Cách mạng thanh niên. D. Tâm tâm xã


Xem thêm: Giá Vàng Ngày Mùng 1 Tháng 3 Năm 2021 : Bất Ngờ Quay Đầu Tăng Phiên Đầu Tuần

*Xem thêm: Sự Tích Cây Râm Bụt ( Chủ Đề: Thế Giới Thực Vật ), Sự Tích Hoa Dâm Bụt

Đáp án ASau sự kiện ám sát tên trùm chiêu tập phu Badanh ở thủ đô hà nội rôi bị thực dân Pháp khủng cha dã man thì những nhà lãnh đạo chủ yếu của nước ta Quốc dân đảng đã đưa ra quyết định dốc không còn lực lượng nhằm mục đích thực hiện nay của bạo động sau cùng để “Không thành công xuất sắc cũng thành nhân”.