Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem:

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạo
*

+KCl+++MnCl2 ++Cl2 ++H2OB.+SO2 ++KMnO4 ++H2O+—>+K2SO4 ++MnSO4 ++H2SO4C.+FeSO4 ++KMno4 ++H2SO4 —>+K2SO4 ++MnSO4 ++Fe2(SO4)3 ++H2...">


Xem thêm: Bài Mẫu Chủ Đề: Talk About Your Favourite Subject, Ielts / Duolingo English Test

Cân bởi phản ứng OXH khử bằng cách thức thăng bởi e.A. HCl + KMnO4 —> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2OB. SO2 + KMnO4 + H2O —> K2SO4 + MnSO4 + H2SO4C. FeSO4 + KMno4 + H2SO4 —> K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2OD. FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 —> K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O

Cân bởi phản ứng OXH khử bằng phương thức thăng bởi e.

A. HCl + KMnO4 —> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

B. SO2 + KMnO4 + H2O —> K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

C. FeSO4 + KMno4 + H2SO4 —> K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

D. FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 —> K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3  + H2O
Xem thêm: Vì Sao Thực Dân Pháp Xâm Lược Nước Ta ? Nguyên Nhân Pháp Xâm Lược Việt Nam Là Gì

*

a) 

- quá trình oxi hóa: (overset-12Cl ightarrowoverset0Cl_2+2e) (Nhân cùng với 5)

- quá trình khử: (overset+7Mn+5e ightarrowoverset+2Mn) (Nhân cùng với 2)

 PTHH: (16HCl+2KMnO_4 ightarrow2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O)

b) 

- quy trình oxi hóa: (overset+4S ightarrowoverset+6S+2e) (Nhân với 5) 

- quy trình khử: (overset+7Mn+5e ightarrowoverset+2Mn) (Nhân với 2)

 PTHH: (5SO_2+2KMnO_4+2H_2O ightarrow K_2SO_4+2MnSO_4+2H_2SO_4)

c) 

- quá trình oxi hóa: (overset+22Fe ightarrowoverset+3Fe_2+2e) (Nhân với 5)

- quy trình khử: (overset+7Mn+5e ightarrowoverset+2Mn) (Nhân với 2)

 PTHH: (10FeSO_4+2KMnO_4+8H_2SO_4 ightarrow K_2SO_4+2MnSO_4+5Fe_2left(SO_4 ight)_3+8H_2O)

d) 

- quá trình oxi hóa: (overset+22Fe ightarrowoverset+3Fe_2+2e) (Nhân cùng với 3)

- quy trình khử: (overset+6Cr_2+6e ightarrowoverset+3Cr_2) (Nhân với 1)

 PTHH: (6FeSO_4+K_2Cr_2O_7+7H_2SO_4 ightarrow K_2SO_4+Cr_2left(SO_4 ight)_3+3Fe_2left(SO_4 ight)_3+7H_2O)