Lập phương trình mặt phẳng

     

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG trong KHÔNG GIAN

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm M(α;β;γ) và bao gồm vecto pháp tuyến n(a;b;c). Lúc đó mặt phẳng (P) sẽ có phương tri`nh bao quát là: a(x-α)+b(y-β)+c(z-γ)=0.

*
*
*
*
*

Đề thi Online có giải bỏ ra tiết: Phương trình mặt phẳng

Bài tập cường độ <5 – 6> điểmBài tập mức độ <7 – 8> điểmBài tập cường độ <9 – 10> điểm
<5-6> Điểm thuộc mặt phẳng<7-8> Góc của 2 mặt phẳng<9-10> cực trị tương quan đến quý giá biểu thức
<5-6> xác minh phương trình mặt phẳng<7-8> Vị trí kha khá hai mặt<9-10> cực trị liên quan đến góc, khoảng cách
<5-6> xác minh véc tơ pháp tuyến<7-8> Phương trình phương diện phẳng qua 3 điểm<9-10> rất trị liên quan đến chào bán kính, diện tích, chu vi, thể tích
<7-8> địa chỉ tương đương đầu phẳng với mặt cầu<9-10> một trong những bài toán liên khác cách nhìn – mặt phẳng – phương diện cầu
<7-8> khoảng cách từ điểm đến mặt, khoảng cách giữa nhị mặt
<7-8> xác minh phương trình phương diện phẳng đoạn chắn
<7-8> xác minh phương trình phương diện phẳng lúc biết yếu tố vuông góc
<Đang update thêm><Đang cập nhật thêm><Đang update thêm

(Còn nữa)