Lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng anh

     

Trong bài viết này, KISS English đã cùng các bạn tìm hiểu về tác hại của internet bằng tiếng Anh. Hãy theo dõi và quan sát nhé.

Bạn đang xem: Lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng anh

Xem đoạn phim của KISS English về cách học từ bỏ vựng cực kỳ tốc cùng nhớ thọ tại phía trên nhé: 


Internet sẽ làm biến hóa cuộc sinh sống của bé người. Không thể khước từ rằng nó mang về rất nhiều tiện ích cho chúng ta. Nhưng cạnh bên đó, internet cũng đều có những khía cạnh tiêu cực.Trong bài viết hôm nay, KISS English đã cùng chúng ta tìm hiểu về mối đe dọa của internet bằng tiếng Anh. 


Từ Vựng liên quan Đến Lợi Ích hiểm họa Của Internet bằng Tiếng AnhNêu Lợi Ích tác hại Của Internet bởi Tiếng Anh

Từ Vựng tương quan Đến Lợi Ích mối đe dọa Của Internet bởi Tiếng Anh

*
Từ Vựng liên quan Đến Lợi Ích tác hại Của Internet bằng Tiếng Anh

Screen (n) màn hình

Tablet (n) laptop bảng

Keyboard (n) bàn phím

Hardware (n) phần cứng

Software (n) phần mềm

Database (n) cơ sở dữ liệu

Search engine (n) phép tắc tìm kiếm

Website (n) trang web

Browser (n) trình duyệt


To go online: lên mạng

To surf the internet: lướt mạng

To access the internet: kết nối mạng

To spend time online: dành thời gian trên mạng

Means of communication: phương tiện đi lại giao tiếp

Lợi ích của Internet:

Faster , cheaper & more convenient communication: liên lạc nhanh chóng, phải chăng và tiện lợi hơn

Faster international transactions: giao dịch quốc tế hối hả hơn

To widen our knowledge: mở rộng tri thức


One of the widest sources of knowledge: giữa những nguồn kỹ năng và kiến thức rộng nhất

To vì chưng research online: có tác dụng nghiên cứu, khám phá qua mạng

To practice foreign languages: luyện ngoại ngữ

To chat with friends in other countries: trò chuyện với anh em ở nước ngoài

To keep in touch with family/friends: giữ liên lạc cùng với gia đình/bạn bè

To make international friends: kết các bạn quốc tế

Tác sợ của Internet:

Internet addiction: bệnh nghiện mạng internet

To be addicted to (the internet/online games/social networks/the computer): bị nghiện đồ vật gì (mạng internet/game online/mạng làng hội/máy tính)

To waste time: tiêu tốn lãng phí thời gian

To spend less time with family: dành ít thời hạn hơn cho gia đình

To neglect their study: sao nhãng, bỏ bê câu hỏi học của ai

No face to lớn face communication: ko có giao tiếp trực diện

To reduce physical activities: sút các chuyển động thể chất

Inactivity: sự kém hoạt động, ít vận động

Cyber bully: sự doạ ảo, sự uy hiếp, hăm dọa qua mạng

Cyber crimes: các hành phạm luật tội qua mạng

Spam: tin tức rác

Physical development: sự cách tân và phát triển thể chất

Health-related problems: các vấn đề về sức mạnh (Ví dụ: obesity: phệ phì)

Bad websites: những trang website xấu

Supervision of parents: sự giám sát và đo lường của phụ huynh

Nêu Lợi Ích hiểm họa Của Internet bằng Tiếng Anh

Lợi ích

• Internet: A big global store of information. You can find any kind of information is available on the internet through the most popular tìm kiếm engines, such as google.com, bing.com, yahoo.com, etc.

Internet : Kho trữ thông tin thế giới lớn. Bạn có thể tìm thấy ngẫu nhiên loại thông tin nào cũng đều phải có sẵn trên mạng internet bằng những công nạm tìm kiếm thông dụng nhất, chẳng hạn như: google.com, bing.com, yahoo.com, vv.

• giới thiệu information with other people around the world.

Chia sẻ thông tin với những người khác bên trên khắp thay giới.

• Connects many people all over the world. It is easier to stay in touch with your friends by chatting, email messages, và forums….

Kết nối mọi người trên toàn cầu: Bạn dễ dàng giữ liên hệ với bạn bè của mình hơn bằng phương pháp chat, e-mail, forum….

• Stay updated with the latest news of the world: Most of the newspapers of the world are also available on the Internet.

Bạn luôn cập nhật những tin tức mới nhất của cụ giới: hầu như các tờ báo trên cố giới đều phải sở hữu sẵn bên trên Internet.

• Use many services on the internet: Such as online banking, job seeking, purchasing movie tickets, and hotel reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen lớn music or play games with other people in any part of the world.

Sử dụng các dịch vụ bên trên internet: ví dụ điển hình như bank trực tuyến, tra cứu kiếm câu hỏi làm, cài vé phim cùng đặt phòng khách sạn. Đặc biệt là nhằm giải trí, chúng ta có thể xem phim, nghe nhạc hoặc nghịch trò chơi với tất cả người từ bất kỳ đâu trên vắt giới.

• Transferring money with the Internet: Users can vị it in a few seconds even on Saturday and Sunday evenings. It is faster than going to lớn the bank.

Chuyển chi phí qua Internet: fan dùng có thể thực hiện bài toán này vào vài giây thậm chí vào các buổi tối thứ bảy và công ty nhật. Nó nhanh hơn việc đi mang đến ngân hàng.

• internet mails get in a few seconds to their destinations. With email, you can send not only texts but movies, photos, songs, computer programs, etc. Sending an e-mail is much cheaper than phoning, or sending normal letters.

Thư năng lượng điện tử chỉ mất vài ba giây để đến nơi. Cùng với email, bạn cũng có thể gửi không những văn bản mà còn phim ảnh, ảnh, bài xích hát, chương trình máy tính xách tay … Gửi e-mail rẻ hơn nhiều so với hotline điện thoại, hoặc gửi thư thông thường

• We can read e-books or kiểm tra weather conditions.

Chúng ta rất có thể đọc sách điện tử hoặc xem thời tiết.

• Through the internet, we can look up the prices of certain consumer goods.

Thông qua internet, bạn có thể tra cứu vãn giá của một trong những hàng tiêu dùng

• The mạng internet is a means of education. We can learn a foreign language, & look up information. We can take online courses. The internet is almost an unlimited source of educational materials for you to get.

Internet là 1 phương luôn tiện giáo dục. Bạn cũng có thể học nước ngoài ngữ, tra cứu vãn thông tin. Chúng ta cũng có thể tham dự các khóa học tập trực tuyến. Internet sát như là 1 trong những nguồn tư liệu giáo dục không giới hạn cho bạn.

*
Nêu Lợi Ích hiểm họa Của Internet bằng Tiếng Anh

Tác hại

• The waste of time: We always remain engaged with many online activities such as checking emails, chatting, online shopping, business deals, etc. Sometimes we can spend too much time listening khổng lồ music or watching films on some websites. We don’t get time to lớn rest.

Lãng chi phí thời gian: họ hay bám chặt vào nhiều chuyển động trực con đường như đánh giá email, chat, buôn bán trực tuyến, khiếp doanh, giao dịch, v.v. Đôi khi bọn họ dành vô số thời gian giúp nghe nhạc hoặc coi phim trên một trong những trang web. Bọn họ không có thời hạn để nghỉ ngơi.

• The physical distance among loved ones is increasing and the emotional connection between people is missing. We can live without food but not the Internet. We feel helpless when the internet connection is down.

Xem thêm: Một Quả Cầu Có Khối Lượng Riêng 9 8.10^3, Một Quả Cầu Có Khối Lượng Riêng (Aklr) = 9,8

Khoảng cách trong số những người thân gia tăng và tình cảm liên kết giữa mọi người mất dần. Bạn có thể sống mà không tồn tại thức ăn uống nhưng ko thể không tồn tại Internet. Bọn họ cảm thấy bất lực khi không tồn tại kết nối Internet

• Harmful to our health: Some people spend too much time searching and playing on the internet, which is not good for their brains và eyes. It also prevents us from some activities such as reading books or going out with our friends. In addition, some programs on the internet contain some bad nội dung such as violence or sex which are not good for young people’s mental life.

Ảnh tận hưởng xấu tới sức khoẻ: một số người dành quá nhiều thời gian tìm kiếm kiếm và đùa trên Internet, điều đó không tốt cho não cùng mắt. Nó cũng chống cản họ từ một số vận động như xem sách hoặc đi với chúng ta bè. Ngoài ra, một trong những chương trình trên internet có chứa một số trong những nội dung xấu như bạo lực hoặc tình dục, hầu như thứ không tốt cho đời sống lòng tin của tín đồ trẻ tuổi.

• If you spend too much time sitting in front of the computer can easily get ill. It is harmful to lớn the eyes & sitting for a long time is also harmful to the spine.

Nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian ngồi làm việc phía trước của sản phẩm tính rất có thể dễ dàng bị bệnh. Nó bất lợi cho mắt và ngồi lâu một khu vực cũng vô ích cho cột sống.

• Many students dropped out of school or were expelled because of gaming addiction. Some people addictive to social networking, only immersed in the virtual life they created. Some people addictive lớn games. Violence, fighting, and shooting games on the internet addiction to players. Some young people can be killers, crimes very dangerous.

Nhiều học sinh bỏ học tập hoặc bị đuổi vì nghiện game. Một vài người nghiện với mạng xóm hội, chỉ đắm mình trong cuộc sống ảo mà người ta tạo ra. Một vài người nghiện trò chơi. Các trò nghịch bạo lực, đại chiến và bắn súng trên Internet tạo nghiện cho tất cả những người chơi … một số người con trẻ tuổi hoàn toàn có thể trở thành kẻ giết người, phạm vào tội ác khôn cùng nguy hiểm.

• The virut can spread rapidly & infiltrate computer systems, destroy data, and software of thousands of computers.

Vi rút hoàn toàn có thể lây lan nhanh chóng và thâm nhập vào hệ thống máy tính, hủy hoại dữ liệu, ứng dụng của hàng vạn máy tính.

• These viruses can attack your privacy & get some information about you.

Các nhiều loại virus có thể tấn công quyền riêng tư của chúng ta và rước được một số trong những thông tin về bạn

• Sometimes we don’t know if some information may be incorrect or not. Sometimes you may be confused.

Đôi khi chúng ta không biết được một số trong những thông tin có đúng chuẩn hay không. Đôi khi bạn có thể bị nhầm lẫn.

Mẫu bài viết Nói Về tác hại Của Internet bằng Tiếng Anh

Mẫu 1:

The internet brings many positive benefits to our lives. However, it also has many drawbacks in life.

The emergence of the internet caused major changes in social networking platforms that allowed people lớn communicate with each other without meeting face to lớn face. This will limit face-to-face communication, making people more & more distant from each other, colder and only staring at the phone all day. From there, leading to health problems as well as relationships in society.

Furthermore, the mạng internet is not well controlled, which can expose children to bad information when they are not aware enough. This information is sent khổng lồ children independently and seriously affects children’s thinking & social cognition. Causing bad consequences, & inappropriate actions of children later.

People need to use the mạng internet more intelligently & rationally to lớn minimize the harm it brings.

Dịch:

Internet đem lại nhiều tiện ích tuyệt vời trong cuộc sống đời thường của bọn chúng ta. Mặc dù nhiên, nó cũng đều có nhiều tác động tiêu cực cho đời sống.

Internet xuất hiện khiến cho những sự biến đổi lớn về các nền tảng mạng thôn hội được cho phép con người giao tiếp với nhau cơ mà không cần chạm mặt mặt. Điều này sẽ tinh giảm các tiếp xúc trực tiếp, khiến cho con fan ngày càng xa nhau, ghẻ lạnh hơn và chỉ còn suốt ngày chú ý vào điện thoại. Từ bỏ đó, dẫn đến những vấn đề về sức khỏe tương tự như mối quan hệ trong xóm hội.

Hơn cố kỉnh nữa, internet không được kiểm soát tốt rất có thể khiến trẻ em tiếp xúc với các thông tin xấu khi chưa đủ nhận thức. Những tin tức này được gửi mang lại trẻ một cách tự do và khiến cho trẻ bị tác động nghiêm trọng về tư duy cũng tương tự nhận thức xóm hội. Tạo ra các hậu trái xấu, hành vi thiếu chuẩn mực của con trẻ sau này.

Con tín đồ cần thực hiện internet một bí quyết thông minh và lý tính rộng để rất có thể hạn chế tối đa tác hại mà nó đem lại.

Mẫu 2:

Nowadays, the internet has become a bridge that connects people all over the world. Besides its paramount importance, it also poses hidden risks to lớn users. In the first place, it becomes a reason leading khổng lồ depression as many people tend lớn compare their lives with others on social networking sites. There are thousands of online friends on social networking sites, which leads you may find yourself disconnected from your real-life friends. Secondly, mạng internet can make you buy things that you don’t need. The internet provides varieties of items, so people can look at them through photos withing going to lớn the store directly. This leads they won’t put much thought into whether they should. Last not but least, it is an unsafe place for children. There are many unethical pornography communities are available on the internet that can cause to distract children’s minds. Lớn sum up, we should use the internet reasonably and effectively.

Dịch:

Ngày nay, Internet đang trở thành cầu nối kết nối mọi bạn trên toàn cố giới. Cạnh bên tầm đặc trưng tối ưu, nó cũng ẩn chứa những xui xẻo ro cho tất cả những người dùng. Trước hết, nó biến một lý do dẫn đến trầm cảm khi không ít người dân có xu thế so sánh cuộc sống của họ với những người khác trên các trang mạng làng hội. Bao gồm hàng ngàn bằng hữu trực đường trên các trang mạng làng hội, vấn đề đó dẫn cho việc bạn có thể thấy mình bị ngắt liên lạc với những người dân bạn xung quanh đời của mình. đồ vật hai, Internet hoàn toàn có thể khiến bạn mua những thứ các bạn không cần. Internet hỗ trợ nhiều loại món đồ khác nhau, vị vậy rất nhiều người có thể xem bọn chúng qua ảnh khi đến siêu thị trực tiếp. Điều này dẫn tới sự việc họ sẽ không phải lưu ý đến nhiều về bài toán liệu họ gồm nên tuyệt không. Cuối cùng, nhưng không hề kém phần quan tiền trọng, chính là nơi không bình yên cho trẻ em. Có khá nhiều cộng đồng phi đạo đức nghề nghiệp và văn bản khiêu dâm gồm sẵn bên trên Internet có thể khiến trẻ con mất tập trung. Cầm lại, chúng ta nên sử dụng Internet một cách phải chăng và hiệu quả.

Xem thêm: Cho 5 Chữ Số 2;5;7;9;4 - Cho Tập A = ( (124679) )

Lời Kết

Trên đấy là những từ vựng cũng như cách nói về hiểm họa của internet bằng tiếng Anh nhưng mà KISS English muốn đem về cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này phù hợp và có ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ cùng hiệu quả.