Unit 4

     

Trong đa số nhóm nhỏ, lần lượt lựa chọn 1 trong gần như viễn cảnh cho từng cái. Lúc mọi người lần lượt trả lời, chọn cho những người đưa ra lời khuyên hay nhất.

Bạn đang xem: Unit 4


1. Complete the sentences with the words from the box.

(Hoàn thành các câu với đều từ từ vào khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Respect

2. Worshipping

3. Wrap

4. Host

5. Cutlery

6. Enerations

Tạm dịch:

1. Chúng ta nên tôn kính phong tục và truyền thống của chúng ta.

2. Nhiều tổ quốc trên nhân loại có truyền thống lâu đời thờ cúng tổ tiên.

3. Bạn không nên gói quà trong giấy tờ màu black hoặc color trắng.

4. Ớ nhiều quốc gia, chủ nhà thường mời phần nhiều người bước đầu bữa ăn.

5. Ở Việt Nam, bộ món ăn mà họ thường dùng nhất là đũa.

6. Theo truyền thông, gia đình tôi đã thăm ngôi miếu này.

2. Write sentences with the following expressions.

(Viết câu với đa số thành ngữ sau.)

*

Hướng dẫn giải:

1. There is a tradition that people usually visit the pagoda in the mid-month.

2. According to lớn tradition, people get together on the Tet holiday.

3. People follow the tradition of visiting relatives on Tet holiday.

4. People break the tradition by not decorating houses on Tet holiday.

5. My family have the custom of having dinner together.

Tạm dịch:

1. Có một truyền thống lịch sử là người ta hay phải đi chùa vào thân tháng.

2. Theo truyền thống, bạn ta tụ họp nhau vào trong ngày Tết.

3. Fan ta vẫn giữ truyền thống thăm fan thân vào ngày Tết.

4. Tín đồ ta phá vỡ truyền thông bằng câu hỏi không trang trí bên cửa vào trong ngày Tết.

5. Mái ấm gia đình tôi gồm phong tục là cần sử dụng cơm về tối cùng nhau.

3. Complete the following wordwebs with the customs & traditions you know or have learnt.

Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử 7 Bài 19 Phần 1 Ngắn Nhất: Cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn

(Hoàn thành rất nhiều lưới tự sau với phong tục và truyền thống lâu đời mà em biết hoặc học được.)

*

Hướng dẫn giải:

Family customs & traditions: have dinner together, go to lớn the cinema at weekends, visit relatives at weekends, celebrate birthday of family member.

Social customs & traditions: visit pagoda, decorate houses for Tetw bring present when visit someone’s house

Tạm dịch:

Phong tục và truyền thống lâu đời gia đình: dùng cơm tối cùng nhau, đi coi phim vào ngày cuối tuần, thăm người thân vào cuối tuần, tổ chức sinh nhật cho thành viên vào gia đình.

Phong tục và truyền thống xã hội: thăm chùa, trang trí đơn vị cửa vào ngày Tết, có theo rubi khi thăm nhà ai đó.

4. Complete the sentences. Using should or shouldn"t and a verb from the box.

(Hoàn thành câu, thực hiện should hoặc shouldn’t và một hễ từ từ trong khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Should wait

2. Shouldn’t use

3. Shouldn’t break

4. Should follow

5. Shouln’t touch

Tạm dịch:

1. Ở Việt Nam, bạn nên chờ người lớn tuổi tốt nhất ngồi trước khi chúng ta ngồi

2. Ớ Việt Nam, bạn không nên chỉ dùng tên để gọi tín đồ lớn tuổi hơn bạn.

3. Bạn tránh việc thất hứa với trẻ con con

4. Nếu bạn là người việt Nam, chúng ta nên theo phong tục và truyền thống cuội nguồn của bạn.

5. Ban tránh việc chạm vào đầu fan khác vì chưng nó thật không tôn trọng.

5. Underline one mistake in each of the following sentences. Correct it.

(Gạch bên dưới một lỗi trong những câu. Sửa nó. )

*

Hướng dẫn giải:

1. Has lớn —► have to

2. Should —► shouldn’t

3. have lớn has —► have to lớn have

4. should khổng lồ —► should

5. have avoid —► have khổng lồ avoid

Tạm dịch:

1. Khi chúng ta thăm một ngôi thường ở Thái Lan, bạn phải theo vài ba phong tục quan tiền trọng. 

2. Bạn ta không nên mặc quần ngắn với áo ngắn. Điều này là ko tôn trọng.

3. Người ta hoàn toàn có thể mang giầy xăng-đan nhưng phải gồm quai treo phía sau.

4. Người ta yêu cầu hạ giọng nói ở vào chùa.

5. Phụ nữ giới phải tránh va vào thầy chùa.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Công Việc Tương Lai Bằng Tiếng Anh

6. GAME: WHAT SHOULD I DO?

In small groups, take turns lớn choose one of these scenarios for each other. Once everyone has had a turn at answering, vote for the person who gave the best advice.

(Trò chơi: Tôi cần làm gì?

Trong những nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong hầu như viễn cảnh cho từng cái. Khi mọi tín đồ lần lượt trả lời, chọn cho người đưa ra lời khuyên tốt nhất.)