Lý thuyết câu hỏi đuôi

     

Câu hỏi đuôi(Tag question) là một trong những chủ điểm ngữ pháp thường xuyên được thực hiện nhiều trong giao tiếp tiếng Anh. Sử dụng Tag question một giải pháp để chúng ta có thể nâng cao khả năng tiếp xúc tiếng Anh cũng như đạt được mục tiêu giao tiếp như người phiên bản xứ. Dưới đây là toàn thể kiến thức về thắc mắc đuôi (Tag Questions) nhưng dichvuhaotam.com vẫn tổng thích hợp được.

Bạn đang xem: Lý thuyết câu hỏi đuôi


1. Lý thuyết thắc mắc đuôi và phương pháp dùng

1.1. Thắc mắc đuôi là gì?

Định nghĩa:Câu hỏi Đuôi (Tag Question) là mộtdạng thắc mắc Yes-No ngắn, được đặt ở sau mệnh đề nai lưng thuật với được ngăn cách với mệnh đề è cổ thuật bởi một lốt phẩy.

Nếu mệnh đề trần thuật sống dạng tủ định thì câu hỏi đuôi (Tag Question) vẫn ở dạng xác định và ngược lại.

1.2. Cách sử dụng Tag question

Mục đích của việc thêm thắc mắc đuôi vào sau đó 1 mệnh đề è cổ thuật là để xác minh xem tin tức ở mệnh đề è cổ thuật tất cả đúng không. Vào trường hợp này, ta sẽlên giọng sinh sống cuối thắc mắc đuôi.


*
*
Lý thuyết thắc mắc đuôi và biện pháp dùng

Tuy nhiên, bạn cũng có trường hợp câu hỏi đuôi được phân phối chỉ có tác dụng tu từ để thể hiện cảm xúc hay đơn giản và dễ dàng đó chỉ cần phong cách tiếp xúc của tín đồ hỏi và tín đồ hỏi đã biết sẵn thông tin chính xác là gì. Lúc này, chuang ta ko lên giọng sinh hoạt cuối câu hỏi đuôi.

Ví dụ minh hoạ:

Our daughter isn’t well today, is she?

→ con gái chúng ta bây giờ không khỏe mạnh nhỉ?

Yesterday, they didn’t complete their tasks, did they?

→ Hôm qua, họ đang không xong các các bước của họ đúng không?

2. Cấu trúc câu hỏi đuôi

Có nhiều cách sử dụng câu hỏi đuôi dẫu vậy về khía cạnh quy tắc chung, sẽ sở hữu 2 thành phần chính đó là “statement”+ “tag question“. Nhì phần này đang trái ngược nhau, trường hợp câu được chia ở dạng khẳng định thì trong câu hỏi đuôi sẽ là bao phủ định với ngược lại.

2.1. Thì lúc này Đơn

Động trường đoản cú ‘be’
Chủ ngữ (CN)Cấu trúc
Ngôi đầu tiên số ít:I – tôiCấu trúc 1:I + am + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…)+,+ aren’t + I?Cấu trúc 2:I + am not + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ am + I?Lưu ý: ‘I am’ viết tắt là ‘I’m’.Ví dụ minh hoạ:– Iamyour best friend,aren’tI?Mình là bạn bè của bạn mà đúng không?– I’m notthe person that annoys you,amI?Mình chưa hẳn người có tác dụng phiền các bạn đúng không?
Các ngôi:– Ngôi trước tiên số nhiều: we – chúng tôi/ bọn chúng ta– Ngôi đồ vật hai số không nhiều hoặc số nhiều: you – bạn/ các bạn– Ngôi thứ cha số nhiều: they – họ, her parents – phụ huynh của cô ấy, my friends – các bạn của tôi, v.v.Cấu trúc 1:CN + are + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ aren’t + CN?Cấu trúc 2:CN + are not + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ are + CN?Lưu ý:– ‘are not’ có thể viết tắt là ‘aren’t’– ‘you are’ viết tắt là ‘you’re’– ‘we are’ viết tắt là ‘we’re’– ‘they are’ viết tắt là ‘they’re’Ví dụ minh hoạ:– Youareupset,aren’tyou?Bạn sẽ bực đúng không?– We’re notin the right room,arewe?Chúng ta không ở trong đúng phòng nhỉ?
Ngôi thứ cha số ít:– she – cô ấy– he – anh ấy– it – nó– that girl – cô gái đó– his quái thú – sếp của anh ý ấy– v.v.Cấu trúc 1:CN + is + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ isn’t + CN?Cấu trúc 2:CN + is not + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ is + CN?Lưu ý:– ‘is not’ viết tắt là ‘isn’t’.– chủ ngữ (he/ she/ it hoặc tên riêng) + ‘is’ hoàn toàn có thể viết tắt thành: nhà ngữ’s.Ví dụ minh hoạ:– The new employeeislaborious,isn’the?Nhân viên mới chăm làm cho đúng không?– That studentisn’thappy today,isshe?Học viên đó từ bây giờ không vui đúng không?
B. Động từ thường
Chủ ngữ (CN)Cấu trúc
Các ngôi:– Ngôi đầu tiên số ít: I – tôi– Ngôi thứ nhất số nhiều: we – bọn chúng tôi/ chúng ta– Ngôi máy hai số ít hoặc số nhiều: you – bạn/ những bạn– Ngôi thứ ba số nhiều: they – họ, her parents – cha mẹ của cô ấy, my friends – chúng ta của tôi, v.v.Cấu trúc 1:CN + động từ nguyên chủng loại + (tân ngữ) + (…) +,+ don’t + CN?Cấu trúc 2:CN + vì not + rượu cồn từ nguyên mẫu + (tân ngữ) + (…) +,+ bởi + CN?Lưu ý:‘do not’ viết tắt là ‘don’t’* ví dụ như minh hoạ: – Wehavea toaster,don’twe?Chúng ta có một cái máy nướng bánh mỳ mà đúng không?– Youdon’tlike him,doyou?Bạn không ưa thích anh ta đúng không?
Ngôi thứ ba số ít:– she – cô ấy– he – anh ấy– it – nó– that girl – cô gái đó– his quái vật – sếp của anh ấy ấy– v.v.

Xem thêm: Thật Khó Để Ta Có Thể Mở Miệng Tiếp Xúc, Khó Mà Mở Miệng Tiếp Xúc Chap 1 Tiếng Việt

Cấu trúc 1:CN + đụng từ nguyên mẫu mã thêm -s/es + (tân ngữ) + (…) +,+ doesn’t + CN?Cấu trúc 2:CN + doesn’t + cồn từ nguyên mẫu + (tân ngữ) + (…) +,+ does + CN?Lưu ý:‘does not’ viết tắt là ‘doesn’t’. lấy ví dụ minh hoạ: – Sheworksvery hard,doesn’tshe?Cô ấy làm việc rất cần cù đúng không?– Their leaderdoesn’t goto work on time,doeshe?Nhóm trưởng của họ không đi làm việc đúng giờ đúng không?

2.2. Thì thừa khứ đơn

A. Động tự ‘be’
Chủ ngữ (CN)Cấu trúc
Các ngôi:– Ngôi trước tiên số nhiều: we – chúng tôi/ chúng ta– Ngôi đồ vật hai số không nhiều hoặc số nhiều: you – bạn/ các bạn– Ngôi thứ cha số nhiều: they – họ, her parents – cha mẹ của cô ấy, my friends – các bạn của tôi, v.v.Cấu trúc 1:CN + were + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ weren’t + CN?Cấu trúc 2:CN + were not + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ were + CN?Lưu ý: ‘were not’ hoàn toàn có thể viết tắt là ‘weren’t’Ví dụ minh hoạ:– Yesterday, theywerea little tired,weren’tthey?Hôm qua, họ hơi mệt nhọc đúng không?– Last night, youweren’tat trang chủ when we came,wereyou?Tối qua, chúng ta không ở trong nhà lúc chúng tôi đến đúng không?
Các ngôi:– Ngôi trước tiên số ít: I– Ngôi thứ bố số ít:+ she – cô ấy+ he – anh ấy+ it – nó+ that girl – cô bé đó+ his monster – sếp của anh ý ấy+ v.v.Cấu trúc 1:CN + was + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ wasn’t + CN?Cấu trúc 2:CN + was not + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ was + CN?Lưu ý: ‘was not’ viết tắt là ‘wasn’t’.Ví dụ minh hoạ:– In the last meeting, that clientwashappy with our plan,wasn’tshe?Trong cuộc họp trước, người sử dụng đó đã chuộng với kế hoạch của chúng ta đúng không?– This morning, our sonwasn’tat school,washe?Sáng nay, con trai chúng ta không sống trường đúng không?
B. Động từ thường
Chủ ngữ (CN)Cấu trúc
Tất cả những chủ ngữ.Không rành mạch ngôi thiết bị mấy với số ít tốt số nhiều.Cấu trúc 1:CN + V2/Ved + (tân ngữ) + (…) +,+ didn’t + CN?Cấu trúc 2:CN + did not + đụng từ nguyên chủng loại + (tân ngữ) + (…) +,+ did + CN?Lưu ý:‘did not’ viết tắt là ‘didn’t’ ví dụ minh hoạ: – Last month, youmisseda lot of deadlines,didn’tyou?Tháng trước, chúng ta trễ những deadline đúng không?– This morning, hedidn’t contactthat customer,didhe?Sáng nay, anh ấy đang không liên lạc với người tiêu dùng đó đúng không?

2.3. Thì sau này đơn

A. Động từ bỏ ‘be’
Chủ ngữ (CN)Cấu trúc
Tất cả các chủ ngữ.Không phân biệt ngôi trang bị mấy, số ít tuyệt số nhiều.Cấu trúc 1:CN + will be + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ won’t + CN?Cấu trúc 2:CN + will not be + tính từ/ (cụm) danh từ/ … + (…) +,+ were + CN?Lưu ý: ‘will not’ hoàn toàn có thể viết tắt là ‘won’t’ Ví dụ minh hoạ: – My parentswill behappy if I come home this Tet Holiday,won’t they?Ba người mẹ tôi đã vui lúc tôi về nhà thời gian Tết này đúng không?– Shewon’t beupset when she finds out the truth,will she?Cô ấy sẽ không bực lúc cô ấy phát hiện ra sự thật đúng không?
B. Động từ thường
Chủ ngữ (CN)Cấu trúc
Tất cả những chủ ngữ.Không phân minh ngôi lắp thêm mấy, số ít tốt số nhiều.

Xem thêm: Phân Tích Hình Ảnh Đôi Bàn Tay Đẹp Mới Nhất 2022, 100+ Hình Nền Đôi Bàn Tay

Cấu trúc 1:CN + will + hễ từ nguyên chủng loại + (tân ngữ) + (…) +,+ won’t + CN?Cấu trúc 2:CN + will not + rượu cồn từ nguyên mẫu + (tân ngữ) + (…) +,+ will + CN?Lưu ý: ‘will not’ hoàn toàn có thể viết tắt là ‘won’t’ Ví dụ minh hoạ: – Youwilltell him the truth,won’t you?→ bạn sẽ nói thực sự cho anh ấy đúng không?– Our teacherwon’tgive us more exercises,will he?→ cô giáo của bọn họ sẽ ko cho bọn họ thêm bài bác tập đúng không?

3. Những dạng câu hỏi đuôi sệt biệt

3.1. Kết cấu I (don’t) think/believe/… (that) + mệnh đề phụ

Mệnh đề tường thuật tất cả cấu trúcI (don’t) think/ believe/… (that) + mệnh đề phụthì nhà ngữ trong câu hỏi đuôi là chủ ngữ của mệnh đề phụ.