MÂU THUẪN CƠ BẢN VÀ CHỦ YẾU Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX LÀ MÂU THUẪN NÀO?

     
Home/ Môn học/Lịch sử/Câu 1: xích míc cơ bản và chủ yếu ở việt nam đầu vắt kỷ XX là mâu thuẫn nào? a) xích míc giữa thống trị nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến


Bạn đang xem: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở việt nam đầu thế kỷ xx là mâu thuẫn nào?

Câu 1: xích míc cơ phiên bản và đa phần ở nước ta đầu vắt kỷ XX là mâu thuẫn nào? a) mâu thuẫn giữa ách thống trị nông dân với thống trị địa nhà phong kiến


Câu 1: xích míc cơ bản và đa số ở việt nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?a) xích míc giữa kẻ thống trị nông dân với thống trị địa chủ phong kiếnb) mâu thuẫn giữa thống trị công nhân với thống trị tư sảnc) xích míc giữa người công nhân và dân cày với đế quốc với phong kiếnd) mâu thuẫn giữa dân tộc việt nam với đế quốc xâm lược cùng tay không nên của chúng


*

d) xích míc giữa dân tộc nước ta với đế quốc xâm lược cùng tay không nên của chúng

Đáp án D là chính xác nhất vì chưng “dân tộc Việt Nam” là bao gồm rất những giai cấp, tầng lớp tạo nên trong kia cx tất cả cả ách thống trị nông dân, công nhân,… “Đế quốc xâm lược và bè bạn tay sai” ngơi nghỉ đây đó là thực dân Pháp và địa chủ phong kiến. Lựa chọn D.


*

Câu 1: xích míc cơ bản và đa số ở nước ta đầu cố gắng kỷ XX là mâu thuẫn nào?

a) mâu thuẫn giữa thống trị nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến

b) xích míc giữa thống trị công nhân với giai cấp tư sản

c) mâu thuẫn giữa công nhân và dân cày với đế quốc và phong con kiến

d) mâu thuẫn giữa dân tộc vn với đế quốc xâm lược và tay không nên của chúng

Giải thích:Dân tộc Việt Nam bao hàm nhiều thống trị tư sản , các tầng lớp không giống nhau : dân cày , vua , quan ,…Đế quốc thôn tính cùng tay không đúng của bọn chúng : Ý mong mỏi nói là kẻ thống trị thấp kém (tay sai) với Đế quốc thôn tính (Thực dân Pháp) đã gây nên nhiều mâu thuẫn từ trên đầu thế kỉ XX

⇒ d là lời giải đúng.

`#Study well`


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web
Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A Có Ab=6Cm Ac=8Cm Đường Cao Ah, Cho ∆Abc Vuông Tại A Có Ab = 6Cm Ac = 8Cm

Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Madeline
*

About Madeline


Xem thêm: Em Hãy Viết 1 Bài Văn Biểu Cảm Về Một Loài Hoa Em Thích Lớp 7

Đặt Câu Hỏi