Một Bếp Ăn Dự Trữ Gạo Đủ Cho 120 Người Ăn Trong 18 Ngày

     
*Bạn đang xem: Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày

một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người nạp năng lượng trong 18 ngày. Nay gồm 12 người chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại ăn trong bao nhiêu ngày?(mức ăn của mỗi người như nhau)


*

*

một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày là:

(120.18=2160(ngày)) 

ố gạo đó đủ cho những người dân đó là:

(2160:6=360(ngày))


Một phòng bếp ăn dự trữ gạo đủ mang lại 120 người nạp năng lượng trong 18 ngày. Nay tất cả 12 tín đồ chuyển đi khu vực khác. Hỏi số gạo kia đủ ăn cho người còn lại trong bao nhiêu ngày? (Mức nạp năng lượng của mọi cá nhân là như nhaMột phòng bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người nạp năng lượng trong 18 ngày. Nay tất cả 12 tín đồ chuyển đi vị trí khác. Hỏi số gạo đó đủ ăn cho người còn lại trong từng nào ngày? (Mức ăn của mọi cá nhân là như nhau)

Một phòng bếp ăn dự trữ gạo đủ mang đến 120 người ăn uống trong 18 ngày. Nay có 12 người chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo kia đủ ăn cho người còn lại trong bao nhiêu ngày? (Mức nạp năng lượng của mọi cá nhân là như nhaMột phòng bếp ăn dự trữ gạo đủ đến 120 người ăn trong 18 ngày. Nay gồm 12 tín đồ chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo đó đủ ăn cho người còn lại trong từng nào ngày? (Mức ăn của mỗi người là như nhau)


Một bếp ăn dự trữ gạo mang đến 120 người ăn uống trong 18 ngày. Nay tất cả 12 fan chuyển đi chỗ khác. Hỏi số gạo đó đủ ăn cho người còn lại trong từng nào ngày (Mức nạp năng lượng của mỗi người là như nhau)
Xem thêm: Suy Nghĩ Của Em Về Vấn Đề Biển Đông Chọn Lọc, Đặc Sắc, Nghị Luận Xã Hội Về Biển Đông

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ đến 120 người nạp năng lượng trong 18 ngày. Nay tất cả 80 bạn được gửi đi chỗ khác. Hỏi số gạo kia đủ cho những người còn lại nạp năng lượng trong từng nào ngày? (Mức nạp năng lượng của mỗi cá nhân như nhau)


Một phòng bếp ăn dự trữ gạo đủ đến 120 người ăn uống trong 18 ngày. Nay tất cả 80 bạn được gửi đi khu vực khác. Hỏi số gạo kia đủ cho những người còn lại ăn trong từng nào ngày? (Mức nạp năng lượng của mỗi cá nhân như nhau).


Một phòng bếp ăn dự trữ đủ đến 120người ăn uống trong 18 ngày .Nay bao gồm 12 bạn chuyển đi khu vực khác. Hỏi số gạo kia đủ ăn cho tất cả những người còn lại trong bao nhiêu ngày (mức ăn uống của mỗi người như nhau).

Một bếp ăn dự trữ đầy đủ gạo mang đến 120 người nạp năng lượng trong 18 ngày. Nay tất cả 80 bạn chuyển đi nới khác. Hỏi số gạo kia đủ cho tất cả những người ăn sót lại trong bao nhiêu ngày? (mức ăn uống của mọi người là như nhau)


1 nhà bếp ăn dự trữ gạo đủ mang đến 120 người ăn trong 18 ngày .Nay bao gồm 80 người được đưa đi địa điểm khác .Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại ăn uống trong từng nào ngày (mức ăn của mỗi người như nhau)

 


Một nhà bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày.Nay bao gồm 80 người được gửi đi địa điểm khác. Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại ăn uống trong bao nhiêu ngày? ( Mức ăn uống mỗi người đồng nhất ).
Xem thêm: Tỷ Lệ Bản Đồ Là Gì? Ý Nghĩa Của Tỉ Lệ Bản Đồ Là Gì? Ý Nghĩa Của Tỷ Lệ Bản Đồ

Một nhà bếp ăn dự trữ gạo đủ mang đến 120 người ăn trong 18 ngày. Này còn có 80 tín đồ được đưa đi vị trí khác. Hỏi số gạo kia đủ cho những người còn lại ăn uống trong từng nào ngày ? ( mức ăn của mọi bạn như nhau)


một nhà bếp dự trữ gạo đủ mang lại 120 người nạp năng lượng trong 18 ngày .Nay bao gồm 80 tín đồ chuyển đi nới không giống .Hỏi số gạo đó đủ cho người còn lại ăn uống trong bao nhiêu ngày