MỘT NGƯỜI ĐI XE MÁY TỪ A ĐẾN B VỚI VẬN TỐC 30 KM/H

     
*

Một bạn đi xe máy từ A mang lại B với vận tốc 30 km/h. Đến B người đó thao tác trong 1 giờ đồng hồ rồi trở lại A với gia tốc 24 km/h . Biết thời hạn tổng cùng hết 5h 30 phút . Tính quãng con đường AB .

Bạn đang xem: Một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 30 km/h


*

Gọi quãng con đường AB là x(km) (x>0)

Thời gian đi là:(dfracx30left(h ight))

Thời gian về là:(dfracx24left(h ight))

5h30p= 11/2 h

Theo đề bài bác ta bao gồm pt:

(dfracx30+1+dfracx24=dfrac112)

(Leftrightarrow xleft(dfrac130+dfrac124 ight)=dfrac92)

(Leftrightarrow x=60left(tm ight))

Vậy quãng đường AB dài 60km


*

` thời hạn lúc về là: `x/24 (h)`

Đổi `5 h 30 ' = 11/2 h`

Vì thời gian tổng cùng hết `5 h 30'` nên ta tất cả ptr:

`x/30+x/24+1=11/2`

`<4x>/120+<5x>/120+120/120=660/120`

`4x+5x+120=660`

`9x=540`

`x=60` (t/m)

Vậy quãng con đường `AB` dài `60 km`


Một bạn đi xe lắp thêm từ A cho B với tốc độ 30 km/h. Đến B bạn đó làm việc trong một giờ rồi quay về A với gia tốc 24 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 5 giờ 30 phút. Tính quãng mặt đường AB.


*

Tổng thời gian xe đi từ A mang đến B với đi trường đoản cú B về A (không tính thời gian thao tác làm việc tại B) là: 

*
 (giờ)

Gọi độ lâu năm quãng mặt đường AB là x km (x >0)

*


Một bạn đi xe lắp thêm từ A mang lại B với tốc độ 30 km/h. Đến B người đó làm việc trong một tiếng rồi quay về A với vận tốc 24 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 5 giờ đồng hồ 30 phút. Tính quãng con đường AB


Một tín đồ đi xe trang bị từ A cho B với vận tốc 30 km/h. Đến B bạn đó thao tác trong một tiếng rồi trở lại A với vận tốc 24 km/h. Biết thời hạn tổng cộng hết 5 giờ đồng hồ 30 phút. Tính quãng mặt đường AB.

Xem thêm: Chứng Minh Một Cây Làm Chẳng Nên Non Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao ❤️️


Gọi quãng mặt đường AB là x(km) (x>0)

Thời gian đi là:(dfracx30left(h ight))

Thời gian về là:(dfracx24left(h ight))

5 giờ 1/2 tiếng = 11/2 giờ

Theo đề bài xích ta gồm pt:

(dfracx30+1+dfracx24=dfrac112)

(Leftrightarrowdfracx30+dfracx24=dfrac92)

(Leftrightarrowdfrac4x+5x120=dfrac540120)

(Leftrightarrow9x=540)

(Leftrightarrow x=60left(tm ight))

Vậy quãng mặt đường AB lâu năm 60km


` T/g lúc về là: `x / 24` `(h)`

Đổi `5` tiếng `30` phút `= 11 / 2 h`

Vì t/g tổng số hết `5` giờ đồng hồ `30` phút và mang đến `B` còn giúp việc vào `1` giờ buộc phải ta có ptr:

`x / 30 + x / 24 + 1 = 11 / 2`

` < 4x > / 120 + < 5x > / 120 + 120 / 120 = 660 / 120`

` 4x + 5x + 120 = 660`

` 9x = 540`

` x = 60` (t/m)

Vậy q/đ `AB` nhiều năm `60 km`


Một người đi xe vật dụng từ A mang đến B với vận tốc 30 km/h. Đến B người đó thao tác làm việc trong 1 tiếng rồi trở lại A với gia tốc 24 km/h. Biết thời gian tổng cùng hết 5 giờ đồng hồ 30 phút. Tính quãng đường AB


Gọi quãng mặt đường AB là x ( x>0)

Thời gian tín đồ đó đi từ A đến B là (fracx30)( h )

Thời gian fan đó đi từ bỏ B về A là (fracx24)( h )

Thời gian tín đồ đó thao tác là 1( h )

Tổng thời gian người kia đi là (frac112)( h )

Theo bài xích ra ta có

(fracx30+1+fracx24=frac112)

(fracx30+fracx24=frac112-1)

(fracx30+fracx24=frac92)

(frac4x+5x120=frac540120)

9x=540

x=540:9

x=60 km

Vậy quãng con đường AB là 60 km


Một fan đi xe trang bị từ A cho B với gia tốc 30 km/h. Đến B bạn đó thao tác trong 1 giờ đồng hồ rồi trở lại A với vận tốc 24 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 4 tiếng . Tính quãng con đường AB.

Xem thêm: So Sánh Adn Và Ản - So Sánh Adn Và Arn: Giống Và Khác Nhau Ở Điểm Nào


Một tín đồ đi xe trang bị từ A mang lại B với vận tốc 45km/h. Lúc đến B, tín đồ đó thao tác hết trong vòng 30 phút rồi trở lại A với tốc độ 30 km/h. Biết tổng thời gian từ khi đi mang lại lúc về cho A là 6 giờ đồng hồ 30 phút. Tính quãng đường AB


gọi quãng con đường AB là s, thời hạn lúc đi là s/45, thời hạn lúc về là s/30

(đổi 30" = 0,5h; 6h30= 6,5h)

ta tất cả pt: s/45 +0,5 + s/30 = 6,5 => s = 108km 


Một fan đi xe đồ vật từ A mang đến B với tốc độ 30km/h. Đến B fan đó thao tác làm việc trong một giờ rồi quay về A với tốc độ 24km/h. Biết thời gian tổng cùng hết 5 tiếng 30 phút. Tính quãng mặt đường AB?


Gọi x là quãng đường AB

=> thời gian đi từ A mang đến B là: (fracx30)h

TG đi từ A đến B là: (fracx24)h

Vì TG tổng cộng hết 5h30" = (frac112)h bắt buộc ta bao gồm phương trình

(fracx30+fracx24+1=frac112)

 (frac4x120+frac5x120+frac120120=frac660120)

4x+5x+120=660

9x=660-120

9x=540

x=60

Vậy AB = 60 km


Một bạn đi xe sản phẩm công nghệ từ A đến B với tốc độ 30 km h đến B rồi trở về A với gia tốc 24 km h biết thời hạn cả đi lẫn về hết 4 giờ 30 phút Tính quãng con đường AB


Gọi quãng mặt đường AB là x(km)(x>0)

Đổi 4h30'=`9/2`h

Theo bài bác ra ta gồm pt:(dfracx30+dfracx24=dfrac92\Leftrightarrow...\Leftrightarrow x=60left(tm ight))

Vậy quãng đường AB là 60km


Một người đi xe máy đi từ A đến B với tốc độ 50 km/h. Đến B bạn đó nghỉ 15 phút rồi quay về A với vận tốc 40 km/h. Biết thời gian tổng cùng hết 2h 30 phút. Tính quãng mặt đường AB 


Thời gian đi: 2.5 - 0.25 = 2.25 h = 9/4 h

=> S/50 + S/40 = 9/4

=> 9S/200 = 9/4

=> S = 50km

Câu vấn đáp sao lại bị tất cả từ ngữ không phù hợp và bị xóa nhỉ? Xóa thì nói rõ cho khách hàng biết với.